Menininko meniu

Įžanga

SIBMAS
Tarptautinės bibliotekų ir muziejų scenos menų asociacijos (Société Internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle) centras yra Paryžiuje, Prancūzijos Nacionalinės bibliotekos  Vaidybos meno skyriuje (Bibliothèque Nationale de France, Département des Arts du Spectacle, 58 Rue de Richelieu, F-75002 Paris, France).

Pirmosios trys konferencijos buvo surengtos  IFLA/FIAB Tarybos posėdžiuose.

Po SIBMAS įkūrimo buvo pradėtos rengti nepriklausomos konferencijos.

2005 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka tapo pirmąja ir kol kas vienintele Lietuvą atstovaujančia Tarptautinės teatro bibliotekų ir muziejų asociacijos SIBMAS nare. Kontaktinis asmuo – Meno ir muzikos skyriaus vyresnioji bibliografė Elvyra Markevičiūtė (2006-2024), nuo 2024 – Meno ir muzikos skyriaus vedėja Julija Genienė.