Menininko meniu

Įžanga

Kurdama esu laiminga visur, ir dvasinis penas ne visada priklauso nuo geografinės aplinkos. Jei tavo siela geba skrajoti po viso pasaulio kerteles, jei gali joje sutalpinti knygos išmintį, saulėlaidos pastabumą, rudens aromatų paletę… O jei to nėra, nejauti ar nematai, kyla grėsmė būti nelaimingam ir kūrybiškai tuščiam visur – ir Vilniuje, ir Niujorke…

Man svarbiausias adresatas yra žmogus, emocinis būvis ir tiesioginė garso sklaidos samprata, ėjimas iš širdies į širdį. Todėl ir savo maniera kartais tokia būnu – iš rankos arba iš širdies.

Asmeninio, kūrybinio, pedagoginio gyvenimo derinimas gali būti sėkmingas tik disciplinos, valios, ištvermės, ir, žinoma, sveikatos dėka. Padeda dar ir artimųjų supratimas. Jie suvokia, kad manyje kažkas dega…

Zita Bružaitė

Rodyklėje atsispindi literatūra apie Zitą Bružaitę nuo 1996 metų ir jos kūryba  nuo 1990 metų iki šių dienų.Straipsniai išdėstyti metų chronologine seka, o metų viduje – pagal abėcėlę. Muzikos kūriniai sugrupuoti pagal žanrus. Atskirai suregistruoti kūrinių garso įrašai ir natos. Prie kiekvieno pavadinimo pateiktos žinios apie kūrinių gyvą atlikimą, įrašų ar natų leidimus. Prie kai kurių kūrinių pridėti autorės komentarai paimti iš koncertų, festivalių programų.
Galima pasiklausyti muzikos kūrinių fragmentų.

Sutartiniai ženklai:
Autoriaus komentarai Autoriaus komentarai Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė kasetė Kompaktinė kasetė Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė Natų leidinys Natų leidinys