Menininko meniu

Įžanga

Aš nesu romantikas, kurį kūrybai tiesiogiai skatintų gražūs gamtos vaizdai, aš esu minties žmogus, visą patirtą, pamatytą (gali būti ir gamtos) grožį transformuojantis į kažkokią vidinę jausminę, filosofinę prasmę, kuri (prasmė) suvokta šaukiasi išraiškos.

Aš nežinau, kas yra laimė, tačiau nemanau, kad nuėjau ne ta kryptimi. Man regis, kad visą gyvenimą ėjau ten, kur būtina, o be to, kažkokia gyvenimo kieta ranka (Labai kieta! Pajusti niekam tokios nelinkiu) be vingių mane vedė ten, kur reikia. Taigi, jei kas atsuktų laiką, jei būtų įmanoma pakartoti gyvenimą, rinkdamasis profesiją ir veiklos pobūdį, į priešingą pusę neičiau. Gal tik stengčiausi dirbti racionaliau ir padaryti daugiau.

Apie literatūrą, ieškodamas saviraiškos būdo (dabar jau prisipažįstu), svajojau dar paauglystėje, nors mokykloje neblogai sekėsi matematika. Buvau pradėjęs ir rašyti. Tačiau kai susitikau su muzika, ji momentaliai nustelbė viską, ji tapo mano svarbiausia ir vienintele geidžiamiausia saviraiškos priemone ir literatūrą pamiršau ilgam. Gal būt dėl to ėmiausi muzikinės kūrybos. Taigi kas ten žino, kaip būtų pakrypęs mano gyvenimas, jei atsitiktinai nebūčiau susidūręs su muzika.

Iš Dalios Kairaitytės pokalbio su Algimantu Kubiliūnu // Muzikos barai. – 2009, Nr7/9, p. 32-35

Bibliografinėje rodyklėje atskirai suregistruoti natų ir garso įrašų leidiniai nuo 1976 m.   
Kompozitoriaus nepublikuota  muzikinė kūryba rodyklėje atsispindi nuo 1961 metų. Kūriniai sugrupuoti pagal žanrus. Kiekvieno žanro kūrinių pavadinimai pateikti abėcėlės seka. Pedagoginio repertuaro kūrinėliai, taip pat aranžuotės ir pan., pateikiami vienu bendru rinkinio pavadinimu, taip kaip išleista, o išvardinti žemiau esančiame kūrinių sąraše. Įrašo pabaigoje yra numeris, kurį suteikė autorius kiekvienam kūriniui savo kūrinių sąraše.
Rengiant rodyklę dalyvavo pats kompozitorius Algimantas Kubiliūnas. Jis tekstą papildė taip pat ir vertingais komentarais, kuriuos parašė išskirtinai šiai rodyklei arba parinko iš festivalių ir koncertų programų. Šie komentarai išspausdinti kursyvu.
Algimanto Kubiliūno straipsniai išdėstyti chronologine seka, o metų viduje –pagal abėcėlę. Suregistruotos publikacijos nuo 1967 metų iki šių dienų. Dauguma straipsnių – iš „Kauno tiesos“ skyrelio „Muzikinis gyvenimas“, kuris pasirodė laikraštyje 1975 metais. Dėl rašančiųjų trūkumo ir neaktyvumo, neretai visas skyrelis buvo užpildomas vieno A. Kubiliūno ranka, todėl kai kurie straipsniai pasirašyti slapyvardžiais: A. Kovas, U. Galinis , K. Galinis, A. K., K. Biliūnas, Mantas Biliūnas, A. Kalnius, B. Kalnius,. Kai kurie straipsniai nepasirašyti, arba turi parašą: „Mūsų inf.“
Literatūra apie Algimantą Kubiliūną apima laikotarpį nuo 1968 metų iki šių dienų ir išdėstyta tuo pačiu chronologiniu būdu.
Galima pasiklausyti muzikos kūrinių fragmentų, kurie pažymėti specialiu ženklu.

Sutartiniai ženklai:
Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė kasetė Kompaktinė kasetė Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė Natų leidinys Natų leidinys Vinilinė plokštelė Vinilinė plokštelė