Menininko meniu

Ikonografija

Antro veiksmo finalinis sekstetas [antras iš kairės – Gediminas Maciulevičius – Bartolas] / Antano Slavinsko nuotr. // Nemunas. – 2007, nr. 44, p. 10. – Str. : „Sevilijos kirpėjas“ Kaune / Eugenija Žakienė

Baritonų trio – G. Maciulevičius, D.Vėbra, B.Želvys – dainuoja griežiant festivalio svečiams – Sankt Peterburgo konservatorijos operos teatro simfoniniam orkestrui : [nuotrauka] // Muzikos barai. – 2002, nr. 9-10, p. 14-15, Str.: Festivalis „Operetė Kauno pilyje / Daina Klimauskaitė

Dailininkas karikatūristas Algimantas Snarskis taip įamžino „Baritonų trio“ : [nespalvotas piešinys] / Algimantas Snarskis. //Nemunas. – 2006, nr. 27, p. 2. – Rubrika: Valstybės diena – Str.: Menininkai – Kaunui, Kaunas – menininkams

Dainininkė iš JAV M.Bizauskaitė su Dž.Pučinio operos „Madam Baterflai“ dalyviais B.Sodaityte, D.Vėbra, … [et al.] po spektaklio (1989 m.) : [grupinė nuotrauka] // Kauno valstybinis muzikinis teatras. – Kaunas :Šviesa, 1990. – [P. 30]

Gamyklos prizas televizorius „Šilelis“ už geriausią vyro vaidmens atlikimą įteiktas Muzikinio teatro solistui Gediminui Maciulevičiui : Nuotrauka su prierašu // Banga (Kaunas). – 1992, geg. 1, p. 1

Festivalis „Operetė Kauno pilyje“: 33 nuotraukų galerija / Modestas Patašius // Lrytas.lt [interaktyvus] 2014-07-06 [žiūrėta 2015.12.01]. Prieiga per internetą: http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/festivalis-operete-kauno-pilyje.htm?p=1

Kauno valstybinio muzikinio teatro direktorius Benjaminas Želvys : [nespalvota nuotrauka] //Nemunas. – 2006, nr. 35, p. 9 . – Str.: Iššūkiai, verčiantys tobulėti / Elena Žukauskaitė

[Kauno valstybinio muzikinio teatro jaunieji artistai, tarp jų – Danielius Vėbra] / Arnoldo Budzinausko nuotr. // Kalba Vilnius. – 1983, nr. 44, p. 1

Koncertmeisterė Ligija Richterytė ir solistas Gediminas Maciulevičius / Visvaldo Dragūno nuotr. // Muzikos barai. – 1998, nr. 18, p. 24. – Str.: Būti reikalingai, likti nepastebėtai / Lina Stankevičiūtė

[Tomas Ladiga ir Gediminas Maciulevičius įsikūnijo į garsenybę Vidalį] : [nuotrauka] // Muzikos barai . – 2009, nr. 11/12, p. 42. – Str.: „Mieloji Čariti“ – auksinių džiazo laikų miuziklas / Lina Stankevičiūtė

Gediminas Maciulevičius P. Abrahamo operetėje „Balius Savojoje“ / L. Kinderytės nuotrauka // Lietuvos teatrai. – Vilnius, 1993, p. 53

Gediminas Maciulevičius : [portretas ir 3 scenos iš spektaklių] // Kauno valstybinis muzikinis teatras. – Kaunas : Šviesa, 1990. – [P. 63]

Gediminas Maciulevičius-tėvas spektaklyje „Jūratė ir Kastytis“ : [Nuotrauka] // Draugas (Chicago, Ill.) . – 1996, bal. 5, priedas „Mokslas, menas, literatūra, p. 2

Gediminas Maciulevičius – Muzikinio teatro solistas Šebalino operoje „Užsispyrėlės sutramdymas“ Petručijaus vaidmenyje : Portretas // Teatras. – 1987, Nr. 3, p. 13

Ministras Pirmininkas – Gediminas Maciulevičius, Franciska Kaljari – Gitana Pečkytė, 2010 m. . Franciska Kaljari – Giedrė Juknevičiūtė, Ministras Pirmininkas – Gediminas Maciulevičius, Grafienė Cedlau – Danutė Dirginčiūtė, Grafas Cedlau- Jonas Antanavičius 1998 m., minint „Vienos kraujo“ trisdešimtmetį . Ministras Pirmininkas – Gediminas Maciulevičius, Grafienė Cedlau – Danutė Dirginčiūtė . Operetę 2010 m. atnaujino teatro solistas Gediminas Maciulevičius : [ 4 fotonuotraukos] // Muzikos barai. – 2018 nr. 3/4, p.22-27 . – Str. : Amžinai jaunas „Vienos kraujas“ / Lina Stankevičiūtė 

[Naktis Venecijoje] : scena iš J.Strausso operetės : grupinė nuotrauka, tarp kitų – Gediminas Maciulevičius – Papakoda / D. Matvejevo nuotr. // Muzikos barai. – 2002, nr. 1-2, p. 38

Operoje „Sevilijos kirpėjas“: [grupinė nespalvota nuotrauka] – Gediminas Maciulevičius – [Don Bartolo, centre] // Muzikos barai.  –  2010, nr. 5/6, p. 12. – Str.: Keturių operų ekspozicija istorinėje scenoje / Alina Ramanauskienė

Režisierius G.Žilys ir solistas G.Maciulevičius-Jupiteris per repeticiją / Ričardo Šaknio nuotr. // Muzikos barai. – 1997, nr. 19, p. 6

Danielius Vėbra : [portretas ir 4 scenos iš spektaklių] // Kauno valstybinis muzikinis teatras. – Kaunas : Šviesa, 1990. – [P. 81]

Benjaminas Želvys – Filipas Imre’s Kalmano operetėje „Bajaderė“ : [nespalvota nuotrauka] //Nemunas. – 2006, nr. 35, p. 9 . – Str.: Iššūkiai, verčiantys tobulėti / Elena Žukauskaitė