Menininko meniu

Istorija. Biografijos

Susikūrė 1995 m.
Nuo 2001 m. – viešoji įstaiga „Baritnų trio“, direktorius Danielius Vėbra.
Propaguoja lengvuosius scenos žanrus – operetę ir miuziklą.
2002 m. organizavo pirmąjį tarptautinį festivalį „Operetė Kauno pilyje“, nuo tada vykstantį kasmet. Dabar jį rengia kartu su Operetės gerbėjų klubu.

Gediminas Maciulevičius (baritonas)
Gimė Prienuose 1956 m. liepos 7 d. Čia baigė vidurinę mokyklą.
1975-1982 m. studijavo solinį dainavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar LMTA) Vlado Česo klasėje. 1982 m. priimtas į Kauno muzikinį teatrą.
Sukūrė 66 vaidmenis, daugiausia pagrindinius, operose, operetėse, miuzikluose, muzikinėse komedijose. 20 metų buvo pagrindinis teatro baritonas.
Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas nuo 2001 m.
Apdovanotas Kultūros ministerijos pirmąja premija už geriausią 1991 m. vyro vaidmenį (Mustafa P. Abrahamo operetėje „Balius Savojoje“).
1998 m. – Geriausio KMT sezono solisto titulas ir Orfėjo statulėlė.
1999 m. Lietuvos teatro meno prizas Kristoforas ir Kauno teatralų prizas Fortūna už už profesoriaus Higinso vaidmenį spektaklyje „Mano puikioji ledi.“.
2005 m. Fortūnos prizas už Her Šulco vaidmenį J. Kander miuzikle „Kabaretas“.
2009 m. Fortūnos prizas už Barono Cėtos vaidmenį F. Leharo operetėje „Linksmoji našlė“.
2014 m. Fortūnos prizas už Džanio Skikio vaidmenį G. Puccini operoje „Džanis Skikis“.
Parengė koncertines programas, su kuriomis koncertavo Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Vietname, JAV.
2015 m. vasario 13 d. savo jubiliejiniame 3 000 spektaklyje, operetėje „Šikšnosparnis“, atliko Aizenšteino vaidmenį.
2016 m. spalio 22 d. miuziklas „Karmen“ skirtas Gedimino Maciulevičiaus 60-mečio jubiliejui, spektaklyje jis atliko Mero vaidmenį.

Danielius Vėbra (baritonas)
Gimė 1950 m. liepos 1 d. Kėdainių rajone, Pagirių kaime.
1972-1976 m. baigęs vidurinę mokyklą, mokėsi solinio dainavimo J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar koservatorija) pas dėst. A. Ūsienę.
1976-1981 m. vokalo meistriškumą tobulino Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar- Muzikos akademija) prof. Vaclovo Daunoro klasėje. 1981 m., baigęs konservatoriją, priimtas į Kauno valstybinį muzikinį teatrą.
Sukūrė 30 vaidmenų – pagrindines baritono partijas operose, operetėse ir miuzikluose. 1988 m. išrinktas teatro profesinės sąjungos pirmininku, ir Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatu. Nuo 2001 m. viešosios įstaigos „Baritonų trio“ direktorius.
2002 m. Baritonų trio organizavo pirmąjį tarptautinį festivalį „Operetė Kauno pilyje“, D. Vėbra yra šio festivalio direktorius, Kaune įkurto „Operetės klubo“ vienas iš steigėjų.
1988 -1989 m. dėstė solinį dainavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
1989 – 2011 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Kauno fakulteto dainavimo, vokalo metodikos dėstytojas, nuo 1992 m. tęsė pedagoginę veiklą toje pačioje mokslo įstaigoje kitu pavadinimu (Muzikos ir teatro akademijoje) Kauno fakulteto solinio dainavimo katedroje, nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos ir teatro akademijoje: lektorius, docentas (2011 m.).
Išleido knygą „Vokalinės metodikos pagrindai jaunajam vokalistui“ (Kaunas, 2001) ir metodinę priemonę „Prasidainavimo pratimai, vokalizės“ (Kaunas, 2003).
Tarptautinio L. Vėbros obojininkų konkurso globėjas.
2007 m. solistui įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
2005 m. – III laipsnio Santakos garbės ženklas.
2009 m. įteikta Kauno mero Padėka už Tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ organizavimą.
2010 m. įteikta LR Kultūros ministro Padėka už ilgametę kūrybinę veiklą.

Benjaminas Želvys (baritonas)

Gimė 1956 m. gegužės 1 d. Marijampolėje.
Mokėsi J.Jablonskio vidurinėje, vėliau 5-ojoje vidurinėje mokykloje.
1986 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, kurioje studijavo solinį dainavimą Gehamo Grigoriano klasėje.
1986 m. priimtas į Kauno valstybinį muzikinį teatrą, kuriame dirba ligi šiol.
Surengė koncertinių programų Vilniuje ir Marijampolėje. Su kolegomis koncertavo Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje, JAV ir Kuboje. Yra padaręs įrašų Lietuvos radijui ir televizijai. Mokė dainavimo, dirbo Marijampolės pedagoginėje ir vaikų muzikos mokykloje.
2004-2005 m. – operetės klubo prezidentas.
nuo 2010 m.– visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ narys.
2010 m. paskirtas Kauno valstybinio muzikinio teatro vadovu.
2005 m. apdovanotas III laipsnio Santakos garbės ženklu už nuopelnus Kauno miestui.
2007 m. apdovanotas Valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.