Menininko meniu

Įžanga

Siekdama nuoseklios kūrybinių idėjų realizacijos, muzikinės medžiagos vientisumo, nuoširdžios emocinės raiškos, kompozitorė rėmėsi tiek senosiomis (viduramžių, renesanso epochoms būdinga intervalika, balsavada ir kitais muzikos kalbos elementais), tiek šiuolaikinėmis išraiškos priemonėmis (serijine, aleatorine, repetityvine ir kt. technika), pasitelkė naujai sukurtas dermines ir ritmines sistemas.

LMIC inf.

Bibliografinėje rodyklėje atsispindi kompozitorės muzikinė kūryba nuo 1991 iki 2010 metų, straipsniai apie Daivą Rokaitę nuo 2004 metų. Skyrelyje „Teoriniai darbai“ suregistruoti disertacijos rankraštis ir mokslinių straipsnių publikacijos iš rinkinių ir serialinių leidinių abėcėlės tvarka. Muzikos kūrinių pavadinimai išdėstyti pagal abėcėlę. Duomenys apie muzikinę kūrybą paimti iš katalogų „Lietuviška muzika fortepijonui“ (V., 2003), „Lietuviška muzika styginiams“ (V., 2002), „Lietuviška simfoninė muzika“ (V., 2006) ir „Lietuviška vokalinė muzika“ (V., 2004), Muzikos informacijos ir leidybos centro svetainės www.mic.lt, festivalių ir koncertų programų bei spaudos. Rodyklė nuolat papildoma naujais įrašais.
Prie kiekvieno kūrinio pateikiamos žinios apie jo viešą atlikimą, sutartiniu ženklu pažymėta kokiu pavidalu jis išleistas. Natos ir garso įrašai suregistruoti atskirai.
Straipsniai apie Daivą Rokaitę išdėstyti pavadinimų abėcėlės seka.

Sutartiniai ženklai:
Autoriaus komentarai Autoriaus komentarai Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė kasetė Kompaktinė kasetė Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė Natų leidinys Natų leidinys