Menininko meniu

Biografija

Dalia Kairaitytė – kompozitorė, muzikologė, pedagogė.
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1987 metų).
Gimė 1953 metais sausio 17 d. Tytuvėnuose, Radviliškio rajone.

Išsilavinimas

Nuo 1960 metų lankė Radviliškio V. Valsiūnienės vidurinę mokyklą ir Šiaulių muzikos mokyklą.
Nuo 1961 metų lankė Kauno 2-ąją (dabar Maironio) vidurinę mokyklą, groti akordeonu mokėsi Kauno vaikų muzikos mokykloje. Baigusi 5 klases, perėjo į 24-ąją vidurinę mokyklą ir ją baigė.
1971-1975 metais mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar konservatorija) metus akordeono, vėliau muzikos teorijos ir kompozicijos klasėje.
1975-1980 metais studijavo kompoziciją Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar muzikos akademija), prof. E. Balsio klasėje.

Pareigos

1980-1982 metais dirbo muzikos redaktore Lietuvos radijo ir televizijos komitete.
Nuo 1991 m. dėsto muzikos teorines disciplinas ir kūrybą Kauno J.Gruodžio konservatorijoje.
1994-2001 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
1997 metais organizavo pirmąjį ir vėliau kasmetį naujosios muzikos festivalį „Iš arti“.
Nuo 1998 metų yra Kauno Menininkų namų tarybos narė.

Stipendija

2004 metais paskirta vardinė valstybės stipendija stambios formos simfoniniams kūriniams sukurti.

Veikla

Vadovauja tęstiniam projektui „Kūrybos valanda“, kuriame organizuojami vakarai-susitikimai su iškiliausiais menininkais ir kultūros veikėjais. Veda muzikos vakarus – koncertus Kauno menininkų namuose, J. Gruodžio konservatorijoje.
Dalia Kairaitytė rašo eiles, yra daugelio savo muzikos kūrinių tekstų autorė. Kurti muziką įkvepia ir A. A. Jonyno, J. Degutytės, S. Gedos, L. Gutausko poezija.
Dalios Kairaitytės kūryba atstovauja naujojo romantizmo stilių. Kuria daugiausia chorinę ir kamerinę instrumentinę muziką Dalia Kairaitytė rašo į spaudą, yra paskelbusi straipsnių įvairiomis muzikinio gyvenimo temomis, recenzijų, interviu su muzikais. Bendradarbiauja leidiniuose: „Kauno diena“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „7 meno dienos“, „Nemunas“ ir kt.2014 m. lapkričio mėn.dalyvavo „Muzikos rudens” festivalyje.

Apdovanojimai

2010 metais chorinių kūrinių konkurse laimėjo papildomą Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Liaudies kultūros centro prizą už kompoziciją „Alau aluti“.

2013 metais suteiktas Įsimintiniausios Kauno menininkės vardas „Už aktyvų ir nuoseklų kamerinės muzikos puoselėjimą, 2013 m. sukurtus kūrinius – vokalinį ciklą „Užkalbėjimai”, „Trys panegirikos pagal Motiejų Kazimierą Sarbievijų” balsui, fleitai, altui ir klavesinui, už 2013 m. išleistą autorinę kompaktinę plokštelę „Regėjimai”.

2021 metais už ilgametę, aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, muzikinę kūrybą, muzikologinę veiklą apdovanota Kauno miesto kultūros premija.