Menininko meniu

Albumai, katalogai

Strioga Leonas. Skulptūros darbų paroda. Kaunas. 1974 : [lankstinukas / Sudarė aut.]. – Kaunas: Kauno valst. M. K. Čiurlionio dailės muziejus, [1974]. – 1 lap. sulankst. į [6] p. – Dalis teksto lygiagr. rusų k.

Leono Striogos skulptūros parodos katalogas = Каталог выставки скульптуры Ляонаса Стрёги / Sudarė aut.; [pratarmė p. 3-6, Eugenijaus Potalujaus]. – Kaunas: KDM, 1980. – [23] p.: iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., rus.

Leonas Strioga: [albumas] / [Įž. str. p. 2-7, Irenos Kostkevičiūtės]. – V.: Vaga,1981. – [8] p., 16 iliustr. lap. – Įž. str. santr. ir iliustr. sąrašai lygiagr. rus., angl. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai)

Leonardas Vytautas Strioga : Skulptūra: [plakatas] / Lietuvos dailininkų s-ga, Lietuvos dailės parodų direkcija. – [Vilnius: LDPD, 1989]. – Tekstas lygiagr. liet., rus.

Leonas Strioga : medžio skulptūros paroda “Rugio kelias” : [lankstinukas] / [Teksto aut. Arūnas Vyžintas]. – Kaunas: M.K.Čiurlionio dailės muziejus, 1995. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Leonas Strioga : [katalogas] / [Teksto autorius Arūnas Vyžintas ; vertė Gražina Matukevičienė]. – [Kaunas : R. Penkausko l-kla], 1996. – [24] p. : iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl.

„Art e’lta“ gallery 98 : [katalogas] / complimented by the Lithuanian Embassy in Israel. – [S.l.: s.n.], 1998. – [1-3] p. – Tekstas lygiagr. angl., hebr..

Leonas Strioga : skulptūrų paroda “Būties dvelksmas” : [lankstinukas] / Įž. str. Vidos Godelienės. – [Kaunas: s.n., 2000]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.

Leonas Strioga : [albumas] / Sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė. – Vilnius: Artseria, 2004. – 134 p.: iliustr. – Santr., iliustr. sąrašas angl.

Leonas Strioga : paroda „Šviesos ilgesys” : [lankstinukas]. – Druskininkai: V.K.Jonyno galerija, 2007. – 1 lap. sulankst. į [6] p.

Leonas Strioga. Kelionė. Jubiliejinė 80-mečiui skirta skulptūros paroda : [lankstinukas]. – Kaunas: Galerija „Meno parkas“, 2010. – 4 p.: iliustr.

Leonas Strioga. https://menininkai.kvb.lt/kmb//strioga/katalogas : [lankstinukas] / Įž. str. Vidos Mažrimienės, Stasės Jomantienės. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2015. – 1 lap. sulankst. į [8] p.: iliustr.

Leonas Strioga: paroda „Šviesos lauke” skirta skulptoriaus 85-mečiui : [lankstinukas] / Įž. str. Vidos Mažrimienės. – [Kaunas: s.n., 2015]. – 1 lap. sulankst. į [6] p.: iliustr.