Menininko meniu

Straipsniai

1958

Lietuvos dailininkai Peterburgo dailės akademijoje : [ir apie L. Striogą] / St. Budrys // Literatūra ir menas . – 1958, vas. 8, p. 4.

Jie baigė mokslą Leningrade : [apie L. Striogos diplominį darbą – skulptūrą “Į naują gyvenimą”] / K. Abramavičius . – Iliustr. // Literatūra ir menas , 1958, liep. 26, p. 3.

1959

Lietuvos dailininkų kūriniai užsienio parodose : [apie L. Striogos, J. Mikėno ir A. Makūnaitės darbų dalyvavimą TSRS mokslo, technikos ir kultūros pasiekimų parodoje Niujorke (JAV)] // Kauno tiesa . – 1959, liep. 23, p. [6].

Kaip įvertins lietuviškus gaminius? : [apie daugiatiražinius Kauno “Dailės” kombinato menininkų, tarp jų ir L. Striogos, darbus, siunčiamus į visasąjunginę konferenciją Maskvoje] // Vakarinės naujienos . – 1959, spalio 22, p. [3].

[Informacija apie L. Striogos keramikos skulptūrą “Eglė – žalčių karalienė”, išsiųstą į Leipcigo ir Bagdado muges] // Kauno tiesa . – 1959, gruod. 26, p. 3.

1965

Dailioji keramika : [ir apie L. Striogos keramines skulptūras]. – Iliustr. // Taikomoji dekoratyvinė dailė . – V.: Mintis, 1965. – P. 14-15, iliustr.72-73.

1966

Į išplėstinės monumentaliosios propagandos žygį : [ir apie L. Striogos skulptūras] / St. Budrys . – Iliustr. // Dailė . – V. : Vaga, 1966. – Kn. 8. – P. 41- 49.

Žemė – gerų žmonių planeta : [apie skulpt. L. Striogą] / V. Volskytė. – Iliustr. // Komjaunimo tiesa . – 1966, spalio 30, p. 6.

1967

Leonas Strioga : [apie skulptoriaus kūrybą] / V. Volskytė. – Iliustr. // Nemunas . – 1967, Nr. 5, p. 38 , 4 (virš.)

Liaudiškumo bruožai : [apie L. Striogos kūrybą] / V. Dainytė, A. Perkevičius. – Iliustr. – Liet., rus. // Vakarinės naujienos. – 1967, spalio 20, p. [4].

1968

Skulptorius Leonas Strioga // Povilas Valaika. – Iliustr. // Kolektyvinis darbas (Anykščiai). – 1968, birž. 27.

Gatvių rimtis ir kalba : [ apie monumentaliąją-dekoratyvinę dailę eksterjere ir interjere, Kauno dailininkų-monumentalistų darbus. Minima: medžio skulptūros „Trijų mergelių“ kavinėje (skulpt. L. Strioga), skulptūrinė grupė „Poilsis“ (L. Strioga) Ąžuolyne ir kt.] / B. Klova // Kauno tiesa. -1968, gruod. 1, p. 3-4

Strioga, Leonas. Kahekesi . – Iliustr. – Est. // Noorus . – 1968, Nr.7, p. 28.

1969

Didžioji meno tribūna : [apie dailės ir architektūros sintezę. Pasisakymai /Leonas Strioga, Vladas Mikučianis]. – Iliustr. – Santr. rus.,angl. // Kultūros barai . – 1969, Nr. 10, p. 14-16.

Godiga dienesta : [apie A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekciją, su L. Striogos ir kt. dailininkų darbų reprodukcijomis] / Gunars Biezis. – Iliustr. – Latv. // Zvaigzne (Riga). – 1969, Nr. 17, p. 3 (virš.), 32-33.

Leedu skulptuuri naitus : [lietuvių skulptūros paroda, su Leono Striogos, Roberto Antinio ir Jadvygos Mozūraitės darbų reprodukcijomis]. – Iliustr. – Est. // Sirp ja Vasar (Tallin). – 1969, sept. 12, p. 1.

1971

Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios ir darbų sąrašas] // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 3. – Vilnius: Mintis, 1971. – P. 317.

1972

Strioga Leonoras – Vytautas. – Iliustr. – Latv. // Telniecibas izstade “Riga – 72”. – Riga, 1972. – P. 151-229.

Socharska vystava Riga 72 : [apie parodoje “Riga – 72”eksponuotus L. Striogos darbus. Su jo skulptūros “Motina” iliustr.] / Dušan Konečny. – Iliustr. – Ček. // Rude pravo (Praha). – 1972, 15. zari (IX).

Hajnowskie spotkanie : [apie skulptūros plenerą Lenkijoje ir L. Striogos darbą] / A. Labanow . – Iliustr. – Lenk. // Gazeta Bialostocka . – 1972, rugpj. 5.

1973

Народная традиция в литовской скульптуре : [su L. Striogos darbų reprod.] / Н. Дубовицкая. – Iliustr. – Rus. // Советская скульптура наших дней : Сборник статей. – М.: Сов. художник, 1973. – P. 162-187.

Скульптура на пленере : [apie parodą „Riga-72” ir L. Striogos darbus] / Н. Дубовицкая . – Iliustr. – Rus. // Творчество . – 1973, № 5, p. 1 (virš.), 4–8.

1974

Akmens ir medžio kalba : [apie L. Striogą, su jo darbų reprod.] / Irena Kostkevičiūtė. – Iliustr., portr. // Kultūros barai . – 1974, Nr. 6, p. 26 – 31.

Įvairiakalbė plastika : [apie L. Striogos darbų parodą Kaune] / Nijolė Tumėnienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1974, kovo 16, p. 9.

… Ir prakalbina akmenį : [apie L. Striogos parodą Kaune] / Jadvyga Zavišienė. // Tiesa . – 1974, vas. 9, p. 4.

Советское декоративное искусство : [apie L. Striogos darbus kavinės „Trys mergelės” interjere Kaune] / К. А. Макаров. – Iliustr. – Rus. //Советское декоративное искусство / К. А. Макаров. – М.: Сов. художник, 1974. – P. 198, 284.

1975

Menų sintezės siekiant : [ir apie L. Striogos skulptūras] / Boleslovas Klova. – Iliustr. // Dailė. – V. : Vaga, 1975. – Kn. 18. – P. 11- 22.

Raj diablow : [apie A. Žmuidzinavičiaus surinktą velnių kolekciją. Su L. Striogos ir kt. dailininkų darbų reprod.] / A. Jablonowski. – Iliustr. – Lenk. // Przyjazn (Warszawa). – 1975, Nr. 42, p. 16.

1976

Skulptūros paroda “Ryga – 76” : [ir apie L. Striogos darbus] / V. Mačiuika // Pergalė . – 1976, Nr. 11, p. 153-156.

Skulptoriai puošia Kauną : [apie skulptūras: L. Striogos “Susimąstymą”, R.Antinio “Šventę”, P. Bartulio “Berželį”] / A. Kadžiulis – Iliustr. // Tiesa . – 1976, spalio 2, p. 4.

1978

Puošiame Vilniaus senamiestį : [apie ekspoziciją Medininkų kiemelyje, su L.Striogos darbais] / Vladas Vildžiūnas. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1978, geg. 20, p. 2.

1979

Medaliai ir mažoji plastika : [apie parodą Vilniuje] / A.Kynas // Pergalė . – 1979, Nr. 12, p. 182-183.

Metų ir darbų pakopomis : [dailininko L.Striogos dirbtuvėje]. – Portr. // Kauno tiesa . –1979, birž. 10, p. [4].

 

1980

Leonas Strioga Irena Kostkevičiūtė . – Portr., iliustr. // Pergalė . – 1980, Nr. 2, p. 49-52.

Leonas Strioga Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė . – Portr. // Kultūros barai . – 1980, Nr. 2, p. 76.

Ištikimybė tradicijai : [apie lietuvių skultūros darbų parodą] / A.Belevičius // Pergalė . – 1980, Nr.11, p. 141-142.

Veržlios pasaulėjautos menininkas : [apie L. Striogos kūrybą] / Irena Kostkevičiūtė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1980 bal. 5, p. 13.

Savitas kūrėjo braižas : [apie L. Striogos skulptūrų parodą Kaune] / Rūta Purvinaitė // Tiesa . – 1980, kovo 20, p. 2.

Plastinio mąstymo įvairovė : [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Kaune] / Stasys Žirgulis . – Iliustr. // Kauno tiesa . – 1980, bal. 6, p. 4-5.

Литовская пластика : [su L. Striogos darbų reprod.] / Л. Жяруолите. – Iliustr. – Rus. // Декоративное искусство СССР . – 1980, № 10, p. 19-22.

1981

Leono Striogos personalinė : [skulptūros paroda Vilniuje] / Irena Kostkevičiūtė // Pergalė . – 1981, Nr. 11, p. 183-184.

Ieškodamas naujos išraiškos : [apie L. Striogos skulptūrų ekspoziciją Vilniuje] / Giedrė Balsienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1981, rugpj. 22, p.13.

L. Striogos skulptūrų paroda : [Vilniaus dailės parodų rūmuose] // Kauno tiesa . – 1981, rugpj. 7, p. 3.

1982

Dar vieneri parko metai : [apie skulptūros simpoziumą Smiltynėje ir L. Striogos skulptūrą “Mintis”] / Vladas Vildžiūnas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1982, rugs. 18, p. 9.

Sugrįžęs į savo vaikystės miestą : [apie L. Striogą] / Pranas Martinkus . – Portr. // Taryb. Klaipėda . – 1982, liepos 13, p. 5.

Литва : [trumpai apie L. Striogos ir L. Pučkoriūtės darbų parodas Vilniuje] . – Rus. // Искусство . – 1982, № 1, p. 78.

1983

Strioga Leonoras Vytautas : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas]. – Portr., iliustr. // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija . – T. 10. – Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983. – P. 436-437.

Leonas Strioga Liudvika Žeruolytė . – Iliustr. – Santr. rus., angl. // Dailė . – 1983, Kn.24, p. 72-75, 99, 103.

Kolekcija tyliam apmąstymui : [apie resp. skulptūros parodą ir L. Striogos darbus] / Gediminas Jokūbonis ir kt . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1983, birž. 4, p. 8-9.

1986

[Apie L. Striogos “Vinco Mykolaičio-Putino biustą”] // Vilniaus universitetas dailėje : Albumas / Parengė D. Ramonienė, N. Tumėnienė. – V.: Vaga, 1986. – P.16, 26, 34.

1987

Скульптура : [apie parodą „Tarybų Lietuvos menas” Maskvoje ir apie L. Striogos skulptūrą „Anupras pasiilgo arimų…”] / М. Юргенс . – Iliustr. – Rus. // Искусство. – 1987, № 12, p. 15-18.

1988

Strioga Leonoras : [trumpos biogr. žinios, darbų sąrašas] / Giedrė Jankevičiūtė . – Portr., iliustr. – Bibliogr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija . – T. 4. – Vilnius : Vyriaus. enciklopedijų redakcija, 1988. – P. 117.

1985 m. respublikinė vaizduojamosios dailės paroda : [ir apie L. Striogos darbus] / Eglė Kunčiuvienė . – Iliustr. // Dailė . – 1988, Nr. 27, p. 16, 18.

Kauno skulptorių kūriniai parodyti estams : [apie kauniečių skulptorių, tarp jų ir L. Striogos, parodą Tartu dailės muziejuje] / Violeta Jasevičiūtė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1988, Nr. 2, p. 70.

1990

Atviras gerumas : [apie L. Striogos jubil. parodą Vilniuje] / Elona Lubytė . – Iliustr. // Kultūros barai . – 1990, Nr. 5, p. 30-33.

Balto marmuro paslaptys : [apie L. Striogą] / Danutė Zovienė . – Iliustr. // Respublika . – 1990, saus.31, p.18.

Giedantis vidudienio paukštis : [apie L. Striogą] / Povilas Valaika . – Portr. // Kol. darbas ( Anykščiai ). – 1990, vas. 3.

Parodoje – medžio skulptūros : [Dailės parodų rūmuose atidaryta L. Striogos skulptūrų paroda] // Lietuvos rytas Tiesa . – 1990, vas. 23.

Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti : [pokalbis apie L. Striogos parodą Kaune] / Robertas Antinis, Sigita Samuolienė // Atgimimas . – 1990, birž. 13/20, p. 8.

Leono Striogos skulptūros Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1990, liep. 7, p. 5.

1991

Aura, arba auksinis švytėjimas : [apie parodą “Krikščionybė XX a. lietuvių dailėje” ir L. Striogos darbus kalbėjosi] / Rita Melinskaitė, Ginas Žiemys . – Iliustr. // Kauno laikas . – 1991, bal. 26, p. 3.

„Tautai ir visai žmonijai…” : [pokalbis su L. Strioga apie daktaro D. Bukonto paminklą Zarasuose] / Danutė Pulokaitė. – Iliustr. // Zarasų kraštas. – 1991, bal. 13 

1993

Strioga, Leonas. Apie save; Talentas; Profesionalumas; Konkurencija; Laisvė; Dailininkai; Apie skruzdėlę ir žvaigždę : [skulptoriaus pasisakymai] / Pokalbio fragmentus užrašė Giedra Purlytė . – Iliustr. // Akademikas . – 1993, Nr. 2, p. 54-55.

Spinduliuojančios akys Elona Lubytė . – Iliustr. // 7 meno dienos . – 1993, kovo 5/14, p. 6.

Gyvenimo ir kūrybos prisilietimai : [apie kasmetinę Kauno dailininkų parodą ir L. Striogos skulptūrą “Išplėšta širdis”] / Antanas Žąsytis // Kauno diena . – 1993, geg. 26, p. 9.

Pirmasis puslapis Zarasų enciklopedijoje : [apie kraštiečių šventę Zarasuose ir paminklo D. Bukontui atidengimą (skulpt. L. Strioga)] / T. Šlečkuvienė . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, geg. 26, p. 1-2.

Fotomenininkų sąjungos “Lango” galerijoje (Rotušės a. 1) veikia skulptoriaus Leono Striogos ir grafiko Egidijaus Rudinsko darbų paroda Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Kauno diena . – 1993, liep. 17, p. 5.

Nebėra to ramybės ir sakrališko saugumo jausmo – atsirado skausminga nevilties gaida : [L. Striogos ir E. Rudinsko paroda Kaune] / Arūnas Vyžintas . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1993, liep. 16, p. 17.

Širdį, protą ir gyvybę tautai : [apie L. Striogos paminklą D.Bukontui Zarasuose] / Janina Biveinienė . – Iliustr., portr. // Gydytojų žinios . – 1993, geg. 22/28, p. 1.

Paminklas – gydytojui Dominykui Bukontui : [skulpt. Leonas Strioga] / V. Baltakis . – Iliustr. // Tiesa . – 1993, birž. 3, p. 8.

Paminklai statomi : [apie L. Striogos paminklą D. Bukontui Zarasuose] / V. Nevronis . – Iliustr. // Zarasų kraštas . – 1993, rugpj. 11, p. 1.

1994

Et monumenta sua fata habent : Pamąstymai prie vieno naujo paminklo : [apie paminklą D. Bukontui Zarasuose (skulpt. L. Strioga)] / V. Nevronis . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1994, birž. 11, p. 9.

Ateinantis, išeinantis ir… liekantis : [apie skulpt. L. Striogą] / Rimantas Žilevičius. – Iliustr. // Panevėžio balsas . – 1994, gruod. 17, p. 4.

Keleivis su valdovo karūna : [apie L. Striogą] / Rimantas Žilevičius. – Iliustr. // Noriu . – 1994, gruod. 27, p.4.

1995

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 95/96 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas] . – Kaunas : Neolitas, 1995. – P. 535. – Tekstas liet., angl.

Gyvojo laiko filosofas su dievdirbio širdimi : [apie skulptorių L. Striogą] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr // Santara . – 1995, Nr. 23, p. 2-9.

Kelionė paskui rugį po mirties nugalėjimo : [apie L. Striogos darbų parodą “Rugio kelias” Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 15, p. 21.

Trys parodos : [apie L. Striogos, S. Ušinsko ir R. Čarnos parodas Kauno paveikslų galerijoje] / Ramutė Vaitiekūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 17, p. 3.

Suplėšyto dangaus lopymas adata, nukalta iš L. Striogos vilties : [pokalbis su L. Strioga / Užrašė] Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, liep. 21, p.35.

„Pasižiūrėti mano ir savo gyvenimo” : [apie L. Striogos medžio drožinių parodą „Rugio kelias”, Kaunas] / Audronė Vaitkutė. – Iliustr. // Kauno laikas . – 1995, liep. 21, p. 5.

Auksakalys ir vaidila : [apie prof. S. Ušinsko ir skulpt. L. Striogos person. parodas Kaune] / Antanas Staškevičius. – Iliustr. // Diena . – 1995, liep. 22, p. 15.

“Tylus kalbėjimas” Laima Šinkūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, liepos 29, p. 19.

Parodoje ryškėja tapytojo ir skulptoriaus minčių bendrumas : [apie A. Vaitkūno ir L. Striogos darbų parodą Kaune] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1995, rugs. 20, p. 17.

Rudens svarstyklės : [apie A. Vaitkūno tapybos ir L. Striogos skulptūros bendrą parodą, Kaunas] / Algis Uždavinys. – Iliustr. // 7 meno dienos . – 1995, rugs. 22, p. 8.

Netikėta sielų simbiozė : [apie L. Striogos ir A. Vaitkūno parodą “Kauno lango” galerijoje] / Vytis Laisvūnas . – Portr. // Noriu . – 1995, rugs. 26, p. 4.

Arūno Vaitkūno ir Leono Striogos kūryba “Kauno lange” / Algis Uždavinys. – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, rugs. 28, p. 4.

Vis plačiau atsiveriantis langas : [pokalbis apie galerijos “Kauno langas” dailininkų darbų, tarp jų ir L. Striogos, dalyvavimą Diuseldorfo menų mugėje su galerijos darbuotojomis] / kalbėjosi Danutė Vailionytė. – Iliustr. // Kauno diena . – 1995, gruod. 6, p. 12.

1996

Leonas Strioga . – Iliustr., portr. – Liet., angl. // Kauno menininkai = Kaunas Artists : albumas. – K. : Kauno meno fondas, 1996. – P. 94-95.

Leono Striogos plastinis pasaulis : [apie skultoriaus darbų parodą „Rugio kelias”, Vilnius] / Elona Lubytė . – Iliustr – Santr. angl., p. 80. – Bibliogr. išnašose. // Kultūros barai . – 1996, Nr. 4, p. 34-35.

Kovo dailė : [apie parodą Vilniuje / su Danutės Zovienės komentaru] – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1996, kovo 23, p. 8-9.

Archaikos keliu : [apie L. Striogos skulptūros parodą] / Nijolė Tumėnienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1996, kovo 23, p. 8-9.

Būties harmonija L. Striogos skulptūrose Ieva Pleikienė . – Iliustr. // Literatūra ir menas . – 1996, kovo 23, p. 8-9.

Medinių skulptūrų pasaulis : [apie L. Striogos skuptūros parodą „Rugio kelias”, Vilnius] / Agnė Žemaitytė . – Iliustr // Respublika . – 1996, kovo 8, p. 17.

Leono Striogos drožinių kelionė sostinėn : [apie L. Striogos parodą Vilniuje Šiuolaikinio meno centre] – Iliustr. // Kauno diena . – 1996, kovo. 9, p. 19.

Skulptorius, kuriam ir skruzdė, ir žmogus – lygūs : [apie L. Striogos parodą „Rugio kelias”, Kaunas] / Daiva Rinkevičiūtė. – Portr // Lietuvos rytas . – 1996, kovo 12, p. 56.

Medis Šiuolaikinio meno centre : [L. Striogos skulptūrų paroda] / E. Č . – Iliustr. // Dienovidis . – 1996, kovo 15, p. 15.

Medžio šiluma : [L. Striogos paroda “Rugio kelias”]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, p. 14.

Skulptūros ir grafika : [L. Striogos skulptūros ir L. Jablonsko grafikos parodos Vilniaus ŠMC] / G. Jankūnaitė . – Iliustr., portr. // Vakarinės naujienos. – 1996, kovo 15, p. 12.

Medžio šiluma : [apie L. Striogos parodą “Rugio kelias” Šiuolaikinio meno centre Vilniuje]. – Iliustr. // Diena . – 1996, kovo 15, priedas “Vilnius ir vilniečiai”, p. 14.

Menas neturi griauti žmogaus : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą, Vilnius] / Skirmantė Vaitkutė . – Iliustr // Lietuvos aidas . – 1996, kovo 16, p. 21.

“Vaidila” Raudondvario pilies parke : [apie L. Striogos skulptūros “Vaidila”, skirtos kompozitoriaus J. Naujalio atminimui, pastatymą]. – Iliustr., portr. // Tėviškės žinios . – 1996, geg. 18, p. 6.

Rugio dūmojimas piliakalniui baltojoje salėje : [apie brolių L. ir M.Striogų bendrą skulptūrų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė . – Iliustr // Ukmergės diena . – 1996, liep. 13, p. 5.

Išskirtinė brolių [L. ir M. Striogų] paroda Kęstutis Česnaitis . – Iliustr // Gimtoji žemė . – 1996, liep. 27, p. 5.

Стрёга, Ляонас. Хоть маленькие крылья человеку … : [ pokalbis su L. Strioga apie parodą „Rugio kelias” / užrašė] Раиса Станкявичене. – Iliustr. – Rus. // Эхо Литвы . – 1996, 16 марта, p. 5.

1997

Skulptūra 1975-1990 : [albumas] / Sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė . – V.: Aidai, 1997. – P.89, 117,151,187.

Dailės galerija : Leonas Strioga ir Mykolas Strioga . – Iliustr. // Eskizai . – 1997, Nr. 9, p. 90-92.

Jaukiausias žmogui būstas – savo rankų kūrinys : [apie skulptoriaus L. Striogos buto interjerą] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1997, saus. 27, priedas „Būstas”, p. 7, 8.

Leono Striogos ir Virginijaus Rusecko paroda „Kauno lange” Ignas Kazakevičius . – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1997, liep. 4, p. 13.

Kirvuku nutašytos beržinės dvasios : [apie skulptoriaus L. Striogos kūrybą] / Rūta Mikšionienė . – Portr. // Lietuvos rytas . – 1997, rugpj. 19, p. 42.

Į Golgotą su kopėčiomis: Leono Striogos skulptūra „Naujųjų skliautų“ galerijoje Vilniuje A. Jablonskienė . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugpj. 20, p. 21.

Už autentiškumą – premijos : [apie Dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijų įteikimą R. Bičiūnui ir L. Striogai] / Giedrius Merkys . – Iliustr. // Respublika . – 1997, rugs. 24, p. 17.

Vaizduojamojo meno fondo premijos : [apie G. Kazokienės premijas, skirtas L. Striogai ir R. Bičiūnui] / D. Dirsė // Dienovidis . – 1997, spal. 3/9, p. 19.

1998

Leonas Strioga. Keletas žodžių apie save. – Iliustr., portr. // 72 lietuvių dailininkai – apie dailę / Sudarė Alfonsas Andriuškevičius. – Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1998. – P. 277-279.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] // Kas yra kas Lietuvoje 97/98 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 1998. – P. 626. – Tekstas liet., angl.

Apie lietuvių skulptūrą Izraelyje, Dovydą Zundelovičių ir “kultūros mainus” : [ir apie L. Striogos skulptūros parodą Izraelyje] – Portr. // Naujasis židinys . – 1998, Nr. 5/6, p. 341-342.

Katalikų dailininkų kūrinių paroda “Veni Sancte Spiritus”. Kaunas, Tarpdiecezinė kunigų seminarija : [ir apie L. Striogos darbus] / Rimantė Tamoliūnienė. – Iliustr. // Sandora . – 1998, rugpjūtis, p. 40- 41.

Idealistas nuo Ukmergės : [pokalbis su L. Strioga] / Rita Banienė. – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, saus. 30, p. 3.

Lietuvių galerija Izraelyje – tradicijos ir amato oazė : [galerijos Izraelyje atidarymo proga – Leono Striogos skulptūrų paroda] / Rūta Mikšionienė // Lietuvos rytas. – 1998, vas.3, priedas „Mūzų malūnas“, p. 7.

Tebūnie palaiminti silpnieji : [apie “Vilties” bendrijos vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo ir L. Strioga] / Daiva Červokienė. – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, birž. 2, p. 3.

Pirmoji kraštiečių paroda gali tapti tradicine : [apie Ukmergės krašto dailininkų, tarp jų L. Striogos, darbų parodą Kultūros centro parodų salėje] / Ineta Stankevičiūtė. – Iliustr. // Ukmergės diena . – 1998, birž. 11, p. 2.

Du vyrai nusilenkė skruzdei ir žodžiui : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 1998, liepos 22, p. 8.

„Kauno lange“ – skulptūros ir grafikos paroda atostogaujantiems : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Vida Savičiūnaitė . – Iliustr. // Lietuvos rytas . – 1998, liepos 24, p.6.

Akimirka dar žino, kas esi… : [apie skulptorių L. Striogą] / Ramutė Vaitiekūnaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, liep. 25, p. 17-18.

Amžiaus skirtumas ištirpsta tandemu pateiktuose darbuose : [apie menininkų L. Striogos ir E. Rudinsko darbų parodą, Kaunas] / Gitana Bartuškienė // Lietuvos žinios. – 1998, liep. 27, p. 14.

Tas lengvas sunkus aliuminis : [fotoreportažas apie aliuminio skulptūros simpoziumą ir L. Striogos dalyvavimą jo darbe] / Dalia Juškienė, Evaldas Makarskas. – Iliustr. // Kauno diena . – 1998, rugpj. 1, p. 20.

Visada norėjau, kad dangus arčiau žemės būtų : [apie skulpt. L. Striogą] / Danutė Statkuvienė. – Iliustr., portr. // Noriu . – 1998, rugpj. 7, p. 3.

Sušildytas aliuminis : [apie aliuminio skulptūros simpoziumo darbų parodą Dailininkų sąjungos Kauno galerijoje ir L. Striogos darbus] / Lina Vidūnaitė . – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1998, rugpj. 12, p. 8.

Leonas Strioga. – Iliustr., portr. // „Art e’lta“ gallery 98 : [katalogas]. – S.l.: s.n., 1998. – P. [1-3] p. – Tekstas lygiagr. angl., jidiš.

Drogami Čiurlionisa” : [apie Lietuvos dailininkų, tarp jų ir L.Strioga, plenerą Pustelnike ir parodą Varšuvoje Lenkijoje] / J[adwiga] S[iedlecka]. – Iliustr. – Lenk. // Mandragora. – 1998, Nr.4, p. 5-6.

1999

Strioga Leonas : [informacija apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas Kauno apskrityje 1999 . – Kaunas: Neolitas, 1999. – P. 451.

Leonas Strioga . – Iliustr. // Kauno dailininkų klubo “Meno sparnai” narių paroda : [lankstinukas] / Lietuvos Respublikos Seimas. – [S.l.] : [S.n.], [1999]. – [P. 9].

Skulptūrų ir paveikslų bendrija : [apie L. Striogos ir A. Šato darbų parodą, Ukmergė] / Loreta Jastramskienė. – Iliustr. // Ukmergės diena . – 1999, kovo 2, p. 1, 4.

Laiko apnašos ištirpsta : [apie skulptoriaus L. Striogos ir tapytojo A. Šato kūrybos parodą, Ukmergė] / Kęstutis Česnaitis // Gimtoji žemė . – 1999, kovo 6, p. 3.

Filosofas su dievdirbio širdimi Vida Savičiūnaitė . – Iliustr., portr. // Draugas (Čikaga). – 1999, liep. 3, priedas “Literatūra, menas, mokslas”, p. 4.

Tandemas : [apie L. Striogos ir A. Mosiejaus darbų parodą Druskininkuose] / Laima Rekevičienė . – Portr. // Lietuvos žinios . – 1999, liep.24, p. 6.

Kūryba visada individuali : [apie L. Striogos sukurtus rašytojų portretus] / Jūratė Sučylaitė . – Portr. // Kauno žinios. – 1999, liep. 30, p. 8, 11.

Apmąstyti pranašumai, paimti iš gamtos ir gyvenimiškų situacijų : [apie L. Striogos ir A. Mosiejaus parodą Druskininkuose] / Dovilė Norkevičiūtė . – Iliustr. // Druskonis . – 1999, rugpj. 2-8, p. 10.

“Dievas yra meilė” Penktoji katalikų dailininkų paroda : [ir apie L. Striogos darbus] / Angelė Buškevičienė . – Iliustr. // XXI amžius. – 1999, spal. 13, p. 3-4.

„Vaidila” liko bejėgiškai iškėlęs rankas : [apie L. Striogos skulptūros varpo vagystę Raudondvaryje, Kauno raj.] / Natalija Voronaja, Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Tėviškės žinios . – 1999, lapkr. 12, p. 1-2.

Išniekintas [skulptoriaus L. Striogos sukurtas] paminklas [Raudondvario parke] / Greta Čižinauskaitė . – Iliustr. // Kauno diena . – 1999, lapkr. 13, p. 4.

A dialogue in wood : [apie L. Striogą] / Algis Uždavinys. – Iliustr – Angl. // Lithuania in the world . – 1999, vol. 7, no. 1, p. 53-57.

2000

Leonas Strioga Rūta Pileckaitė . – Iliustr. // 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų / sudarė Raminta Jurėnaitė ; [redaktorių kolegija: Lolita Jablonskienė … [et al.]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2000 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 2000. – P. 654. – Tekstas liet., angl.

Būties dvelksmas : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę retrospektyvinę parodą] / Ignas Kazakevičius . – Portr., iliustr. // Kultūros barai . – 2000, Nr. 10, p. 38-41.

Suplėšyto dangaus lopymas : [apie skulptorių L. Striogą ir jo 70-mečiui skirtą parodą, Kaunas] / Vida Godelienė . – Iliustr., portr. // Artuma . – 2000, Nr. 10, p. 31-34.

Apskrities viešoji biblioteka: Leono Striogos paroda // Lietuvos aidas . – 2000, kovo 21, p. 23.

Autoportretai : [Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje surengta skulptoriaus L. Striogos autoportretų paroda] / Ričardas Šaknys. – Iliustr. // XXI amžius. – 2000, bal. 12, p. 5.

Dvasinio gyvenimo dangaus lopytojas : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Vėjūnė Gečiauskienė. – Portr. // Laikinoji sostinė . – 2000, birž. 20, p. 7.

L. Striogos skulptūrų dvelksmas // Lietuvos aidas . – 2000, birž. 20, p. 11.

L.Striogos skulptūrų paroda // Tėviškės žinios . – 2000, birž. 20, p. 5.

Neįgalieji klausėsi akmens ir medžio kalbos : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą „Būties dvelksmas” Kauno paveikslų galerijoje] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2000, birž. 30, p. 16.

Grynuolis būties kelyje : [apie skulptoriaus L. Striogos jubiliejinę parodą „Būties dvelksmas” Kauno paveikslų galerijoje] / Vida Godelienė . – Iliustr. // Kauno diena . – 2000, liep. 1, p. 11-12.

Dvasinga išraiškos kalba : [apie skulptorių L. Striogą] / Vida Godelienė . – Iliustr. // XXI amžius . – 2000, liep. 5, p. 4.

Penkiolika įdomių skulptūrų : [apie L. Striogos darbų parodą Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Kėdainių garsas . – 2000, rugpj. 12, p. 5.

Ar skulptūrų sodas Vilniuje – tik vizija? : [paminėtas ir L. Strioga] / Audronė Ercmonaitė. – Iliustr. // Dienovidis. – 2000, rugs. 15/28, p. 15.

Leonas Strioga Rūta Pileckaitė . – Iliustr.– Angl. // 100 contemporary Lithuanian artists / editor Raminta Jurėnaitė ; [editorial assistance: Lolita Jablonskienė … [et al.]; translation: Laimutė Zabulienė, Alfonsas Laučka, Vida Urbonavičius – Watkins]. – Vilnius : R. Paknio l-kla, [2000]. – P. 156-157.

2001

Skulptoriui L.Striogai : [eilėraštis] / Paulius Kavaliauskas. // Kaunas ir kauniečiai : Publicistika ir piešiniai. – Kaunas: Aušra, 2001. – P. 25.

Leonas Strioga : ,,Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus“ : [skulptoriaus pasakojimas / užrašė] Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2001, Nr. 10, p. 37 – 39.

Kam tūkstantmečio pradžia dosni : [apie Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus, tarp jų ir L. Striogą] / Renata Baltrušaitytė. – Portr. // Veidas. – 2001, Nr.50, p. 42-43.

Skulptūra architektūrinėje erdvėje : [Paminėtos įvairios Kaune esančios skulptūros, tarp jų L. Striogos „Moteris“, „Sapnas“] / Vladas Stauskas // Darbai ir dienos : Acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis Lithuaniae. – [T.] 26, Lietuvos dailė: kryptys ir srovės. – 2001. – P. 37-46.

Medinukai, sušildyti skulptoriaus širdies : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą „Lietuvos aido” galerijoje, Vilnius] / Giedrė Milkevičiūtė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2001, bal. 10, p. 26.

Leono Striogos gyvenimas su kirviu ir beržu : [apie skulptoriaus darbų parodą Kauno paveikslų galerijoje] / Audronė Jablonskienė. – Portr. // Respublika . – 2001, bal. 12, p. 19.

Ilga kelionė : L. Striogos skulptūros „Lietuvos aido” galerijoje [Vilnius] / Virginija Januškevičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2001, bal. 13, p. 1.

“Vilties” bendrijos šventėje – vaikai, tėvai ir seneliai : [L.Striogos darbų paroda Kauno “Vilties” bendrijoje] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2001, geg. 5, p. 2.

Žmogus tarp žmonių : į “Šeimininkės” klausimus atsako / Leonas Strioga. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2001, spalio 3, p. 3.

Lietuvos menas sklinda po visą pasaulį : 2001 metų Nacionalinių premijų laureatais tapo devyni menininkai : [tarp jų ir L. Strioga]. – Portr. // Lietuvos rytas . – 2001, gruod. 11, p. 6.

Kūryba yra kelias, kelionė ir keleivis : ilgametė skulptoriaus L. Striogos kūrybinė veikla šiemet įvertinta prestižiškiausia mūsų šalyje Nacionaline premija / Ramutė Vaitiekūnaitė. – Iliustr. // Kauno diena . – 2001, gruod. 22, p. 11-12.

L. Striogą kūrybai įkvepia artimieji, apmąstymai, poezija : [apie skulptorių, Nacionalinės premijos laureatą] / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2001, gruod. 27, p. 20.

Skulptorius skatina kurti neįgalius vaikus Vygandas Trainys . – Iliustr. // Laikinoji sostinė . – 2001, gruod. 27, p. 8.

Laureatų galerija įamžinama sparnuotoje kolonoje ir jaučio odoje : šiemet įsimintiniausiais Kauno menininkais išrinkti aktorė R. Staliliūnaitė ir skulptorius L. Strioga / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena . – 2001, gruod. 28, p. 3.

Kūrybos kraitę 2001-ieji pripildė nešykštėdami : keli štrichai besibaigiančių metų [Kauno] kultūriniam portretui / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2001, gruod. 31, p. 17.

2002

Septintojo – dešimtojo dešimtmečių skulptūra : [ir apie L. Striogos kūrybą]. – Iliustr. // Lietuvos dailės istorija / Sudaryt. Alfonsas Andriuškevičius ir kt. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – P. 351-352; Lietuvos dailės istorija. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002. – [Sąs. 9.]: XX a. antrosios pusės dailė ir architektūra / Alfonsas Andriuškevičius ir kt.. – P. [350-353].

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2002 = Who is who in Lithuania / [Vyriaus. redakt. Jonas Vitkauskas]. – Kaunas : Neolitas, 2002. – P. 625. – Tekstas liet., angl.

[Apie L. Striogos kūrybą] / Viktorija Daujotytė. // Sakiniai . – Vilnius : Tyto Alba, 2002. – P. 60,90.

Leonas Strioga: tarp realizmo ir modernizmo : [apie skulptorių] / Rasa Andriušytė. – Iliustr. – Santr. angl. // Dailė. – 2002, Nr. 1, p. 56-61. 

Dainuojantis savo dainą : [pokalbis su skulptoriumi L. Strioga] / Vaida Samuolytė. – Iliustr. // Veidas. – 2002, Nr. 3, p. 38-39.

Nacionalinė premija – kaip vestuvinė dovana : [pokalbis su Nac. premijos laureatais, tarp jų ir L. Strioga] / Nijolė Storyk. – Portr. // Ekstra. – 2002, vas. 11/17, p. 10.

Karalius mėnesienoje : [apie L. Striogą] / Alfonsas Pakėnas. – Iliustr. // Eskizai. – 2002, Nr.12, p. 71-73.

Rekomendacija skulptoriui Leonui Striogai Nacionalinei premijai gauti Vida Godelienė . – Iliustr. // Eskizai . – 2002, Nr. 12, p. 74-75. – Santr. angl.

Kaip gyvuoji mažoji proza? Svarstymai : [cituojamos L. Striogos mintys] / Parengė Gražina Gedienė // Metai . – 2002, Nr. 3, p. 79.

Formos ir minties tolygumas : [apie L. Striogą] / Eglė Jaškūnienė . – Iliustr., portr. // Namas, kuriame gyvenu . – 2002, Nr. 11, p. 52-53.

Iš naujo – apie “senas istorijas” : Žinomi Lietuvos dailininkai Kaune eksponuoja savo kūrybą religine tema : [apie religinio meno parodą “Gloria Deo” ir L. Striogos darbus] / Violeta Krištopaitytė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2002, sausio 5, p. 15.

„Visada norėjau dangų arčiau žemės regėti…” : susitikimas su 2001-ųjų Nacionalinės premijos laureatu, kraštiečiu L. Strioga / Loreta Ežerskytė. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2002, saus. 5, p. 3.

Kokios mintys Jus aplankė Naujųjų metų rytą paprašėme atsakyti 2001-ųjų metų Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus : [ir L. Striogą]. – Portr. // Šeimininkė. – 2002, saus. 9.

2003

Leonas Strioga . – Iliustr., portr. – Bibliogr. // Kauno dailininkai: pėdsakai laike : [albumas] / [sudarytoja Dalia Draugelienė]. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 444-447.

Leonardas Strioga : [apie L. Striogos skulptūras miestuose ir interjeruose] / Algimantas Mačiulis. – Iliustr. // Dailė architektūroje / Algimantas Mačiulis. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. – P.295-296, 298-299, 435, 441-442. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 473-477.

Skulptūra (1960-2002) : [ir apie L. Striogos kūrybą] / Sigutė Imbrasaitė. – Iliustr. // Lietuvos meno istorija : vadovėlis X klasei / Sigutė Imbrasaitė. – Kaunas : Šviesa, 2003. – P. 171.

Strioga Leonas : [trumpai apie skulptorių] – Portr. // Kas yra kas : Kaunas, Birštonas, Jonava, Kėdainiai, Kaišiadorys, Prienai, Raseiniai / [vyriaus. redakt. Arvydas Virgilijus Matulionis]. – Kaunas: Neolitas, [2003]. – P.517. – (KYK Lietuvos miestai;1)

Leono Striogos paroda Kėdainiuose // Kėdainių garsas . – 2003, vas. 27, p. 7.

Skulptoriui L. Striogai vaikus primins laiškai ant medžio R. Masiokaitė. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2003, birž. 20, p. 8.

Rytietiška žalioji gyvybė : [Vilniaus “Jonų galerijoje” atidaryta tarptautinė paroda “Medis”, kurioje savo kūrinius eksponuoja ir L. Strioga]. – Iliustr., portr. // Kauno diena. – 2003, rugpj. 30, p. 14.

Rytų vėjas. Galerijoje “Meno parkas” iki lapkričio 30 d. veiks tarptautinė paroda “Medis” : [ir apie L. Striogos dalyvavimą joje] / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2003, lapkr. 22, p. 14.

www.madona.st : šiuolaikinės madonos paieškos, arba Ar trinamos tradicijos ribos? : [minimas ir L. Strioga] / Goda Giedraitytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2003, gruod. 12, p. 9.

Kaune atidengta memorialinė lenta tarpukario premjerui [Mykolui Šleževičiui (1882-1939), lentą sukūrė Leonas Strioga] : interaktyvus. – 2003 rugs. 20 Prieiga: http://pramogos.delfi.lt/kultura/kaune-atidengta-memorialine-lenta-tarpukario-premjerui.d?id=2886991

2004

Vilnius Varšuvoje : [2004.04.22 d. Lenkijos sostinėje atidaryta paroda „Vilnius Varšuvoje”, kurioje dalyvauja ir L. Strioga] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė. – 2004, Nr. 1(43), p. 44-47.

Didžiausia galerija : [ir apie L. Striogos dalyvavimą parodoje Vilniaus savivaldybėje] / Danutė Zovienė. – Iliustr. // Dailė. – 2004, Nr. 1(43), p. 112-116.

Suomių nuotraukos ir Kaune gyvenančių Vytautų kūryba : [ir apie L. Striogos dalyvavimą parodoje]. – Iliustr. // Kauno diena . – 2004, saus. 9, priedas “Pramogų alėja”, p. 2.

Penki šv. Jurgiai : [Apie Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno leidinių skaitykloje veikiančią  L Striogos skulptūros parodą „Juoda-balta”, skirtą Vasario 16-ajai] // Kauno diena. – 2004, vas. 7, p. 14

Neprilausomybės sąvoka mene : [ ir apie L. Striogos apdovanojimą diplomu parodoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ] / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, kovo 10, p. 4.

Nostalgiški pusryčiai vaikystės namuose : [ ir apie L. Striogos parodą „Motinos diena”] / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2004, bal. 30, p. 4.

Nacionalinės premijos laureatas nepamiršta gimtinės : [apie L. Striogos parodą Ukmergės kultūros centro galerijoje] / Zita Bataitienė . – Iliustr., portr. // Ukmergės žinios . – 2004, liep. 15, p. 3.

XX a. antrosios pusės Petrašiūnų kapinių paminklai tipologiniu aspektu : [ir apie L. Striogos sukurtą antkapinį paminklą M.Karkleliui] / Ingrida Razutienė. – Iliustr. – Bibliogr. – Santr. angl. // Liaudies kultūra. – 2004, Nr. 5, p. 24 – 33.

Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimui : del Šiuolaikinio meno centro : [pasirašė ir L. Strioga] // Literatūra ir menas. – 2004, gruod. 3, p. 7.

2005

Kauniečiai sostinėje : [apie L. Striogos ir A. Keturakienės darbų parodas “Akademijos” galerijoje Vilniuje] – Iliustr. // Kauno diena . – 2005, saus. 8, p. 15.

Atminties atsivėrimas : Leono Striogos skulptūrų paroda „Akademijos” galerijoje / Ona Gaidamavičiūtė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2005, saus. 14, p. 8

Monografija iškilaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”]. – Iliustr. // Nemunas. –2005, vas. 3-9, p. 16.

Leono Striogos menas skaptuoti : kauniečio skulptoriaus kūryba pristatyta solidžiu albumu iš serijos „Nacionalinės premijos laureatai” / Žilvinė Petrauskaitė // Kauno diena. – 2005, vas. 5, p. 12. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/leono-striogos-menas-skaptuoti-25607

Monografija iškilaus skulptoriaus 75-mečiui : [apie albumą “Leonas Strioga”] // Nemunas. – 2005, vas. 3-9 (Nr. 5), p. 16.

Išleista knyga apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Jolita Žurauskienė // Ukmergės žinios . – 2005, vas. 10, p. 3.

Albumo apie Leoną Striogą pristatymas : [M. K. Čiurlionio muziejuje] // Kauno diena. – 2005, saus. 29. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/konrado-naujienos-25437

Skulptoriaus gimtadienyje pristatyta knyga : [M. K. Čiurlionio muziejuje] // XXI amžius. – 2005, vas. 9, p. 8. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/…/index.html

Tarp gražiausių knygų – albumas apie mūsų kraštietį [skulptorių L. Striogą] / Zita Bataitienė. – Iliustr. // Ukmergės žinios . – 2005, vas. 22, p. 3.

Antroji premija. „Leonas Strioga” : [informacija apie konkuso „Gražiausios metų knygos. 2004” apdovanojimus]. – Iliustr. // Gražiausios metų knygos = The Most Beautiful Lithuanian Books. 2004. – Vilnius: artseria, 2005, p. 12-13.

Įtaigiai apie Leoną Striogą : [apie albumą “Leonas Strioga”] / Viktoras Liutkus. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2005, vas. 18, p. 4. 

Leono Striogos įkvėpimo žemė – vaikystė : [apie parodą „Atmintis” Kauno paveikslų galerijoje]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, kovo 23, p. 9. Prieiga: http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/leono-striogos-ikvepimo-zeme-vaikyste-26733

Jubiliejai : [žinutė apie parodą „Atmintis”] // Lietuvos rytas. – 2005, kovo 22, priedas „Mūzų malūnas”, p. 2.

Atvertys : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą „Atmintis”] / Rima Tamoliūnienė. – Portr., iliustr. // Nemunas. – 2005, kovo 31-bal. 6, p. 1-2. 

Ėjimas didžiosios paslapties link : [apie skulptoriaus kūrybą ir parodą „Atmintis”] / Eglė Perednytė. – Portr. // XXI amžius . – 2005, bal. 6, p. 5. Prieiga: www.xxiamzius.lt/numeriai/2005/04/06/parod_01.html

Nauji Leono Striogos regėjimai. Skulptūrų paroda [„Atmintis”] Kauno paveikslų galerijoje / Vida Mažrimienė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2005, bal. 15, p. 8.

Gyvenimas po savo šlovės medžiu : [pokalbis su Leonu ir Dalia Striogomis] / Žilvinė Petrauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2005, bal. 23, p. 12-13.

„Noriu giedoti, tėvą motę minavoti”: [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Svajūnas Sabaliauskas. – Portr. // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 2, p. 5.

Skulptoriaus medinukai svečiuojasi „Laiptuose” : [apie jubiliejinę L. Striogos darbų parodą Šiauliuose] / Laima Peleckienė. – Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. – 2005, geg. 18, p. 9.

Juodkrantės parodų salėje – „Lietuviškos keramikos menas” : [ir apie Juodkrantės skulptūrų parką, kuriame eksponuojama L.Striogos skulptūra „Tėviškė mana”] / Danutė Skromanienė // Literatūra ir menas. – 2005, birž. 3, p. 9.

Išleistas režisieriaus J. Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas : [ apie Panevėžio J.Miltinio studijų centre įvykusį leidinio „Režisieriaus Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas” pristatymą ir L. Striogos skulptūros parodos, skirtos jo 75-mečiui, atidarymą] / Laima Lapėnienė. // Tėvynė. – 2005, birž. 8, p. 4, 7.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo 85-ųjų gimimo metinių proga Birštono sakraliniame muziejuje atidaroma skulptoriaus L. Striogos darbų paroda / Ramutė Šimukauskaitė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2005, rugpj. 20, p. 8.

Vėl skelbiamas dr. Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo konkursas: [minimas ir L. Strioga]. – Iliustr. // Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis. – 2005, Nr. 6/7, p. 1-2.

Muziejuje tęsiama edukacinė veikla : [apie L. Striogos skulptūrų parodą ir edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Živilė Petrašiūtė // Krašto vitrina. – 2005, rugs. 21, p. 4.

Skulptūras lipdė ir moksleiviai : [apie L. Striogos edukacinę priemonę dailės ir technologijų mokytojams bei moksleiviams Birštono sakraliniame muziejuje] / Nijolė Juozaitienė. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2005, spal. 22, p. 8.

Skveras – kultūringam poilsiui : [apie Zarasų m. Sėlių aikštės rekonstrukcijos prie paminklo D.Bukontui (skulpt. L. Strioga) oficialų pristatymą] / Danutė Pulokaitė. – Iliustr. // Zarasų kraštas. – 2005, lapkr. 4, p. 1.

Fonas knygoms ir skaitytojams : [Apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje veikiančią Sauliaus Kuizino fotografijos parodą „Atrodymai” bei Meno leidinių skyriuje veikiančią Leono Striogos skulptūros ir piešinių parodą „Dalia. Žmonos portretas”] // Kauno diena. – 2005, lapkr. 12, p. 18.

„Gloria Deo 2005” : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L. Strioga] / Elena Žukauskaitė. – Iliustr. // Nemunas. – 2005, gruod. 15-21 (Nr.49), p. 7-8.

„Gloria Deo 2005” : [apie sakralinės dailės parodą, kurioje savo darbus eksponuoja ir L. Strioga] / Inga Juronytė. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 2005, gruod. 10, p. 4.

2006

Žinomų kultūros žmonių portretai : [apie L.Striogos skulptūros parodą „Portretas ir…” Kauno menininkų namų parodų salėje]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2006, vas. 11, p. 17. 

Dvasios giminės : [apie L.Striogos skulptūros parodą „Portretas ir…” Kauno menininkų namų parodų salėje] / Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas. – 2006, kovo 2-10 (Nr.8), p.13.

„Eskizai” pristatyti Kaune : [apie M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai” numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / „G. ž.” inform. // Gimtoji žemė. – 2006, kovo 30, p. 3.

Knyga apie Ukmergės kultūrą pristatyta Kauno visuomenei : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai” numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L.Strioga] / Zita Bataitienė ; Albino Kuliešio nuotr. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2006, kovo 30, p. 3.

Meno terapija neįgaliesiems padeda pakelti ligos naštą : į „Vilties” draugiją susibūrusių protinės ir fizinės negalios ištiktų kauniečių darbai nustebino dailės žinovus / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, bal. 19, p. 4.

Jei nėra, tai nėra. Apžvalginė lietuvių grafikos ir skulptūros paroda „Erdvė. Plokštuma. Kūnas” / Rita Mikučionytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2006, bal. 21, p. 9.

Asmeninių tekstualumų erdvės : [apie parodą „Erdvė, plokštuma, kūnas” ir joje eksponuojamas L.Striogos skulptūras] / Saulius Kuizinas. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2006, Nr. 5, p. 34-36.

Kauno valdžios išguita paroda tiko Briuseliui : [apie bendrijos „Viltis” globotinių kūrinių parodą ir L. Striogos bendradarbiavimą su bendrija] / Rasa Masiokaitė. – Nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2006, geg. 3, p. 1-2.

Lyrikai apie lyriškumą ir vyriškumą : [Leonas Strioga, Juozas Aputis ir Gytis Lukšas atsako į Dovilės Zelčiūtės klausimus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje „Susitikę Lietuvos vieškeliuos”] / Milda Pūtvytė. – Nuotr. // Nemunas. – 2006, birž. 8-14 (Nr. 22), p. 2; Tarp knygų. – 2006, Nr. 7/8 (liepa/rugpjūtis), p. 25–26

Skulptoriaus sodyba pražydo vaikų piešiniais : [apie Kauno „Vilties” bendrijos globotinių plenerą skulptoriaus L. Striogos sodyboje]. / Rasa Masiokaitė ; L. Brundzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2006, birž. 14, p. 8. 

Sodyboje sutūpusios skulptūros : [apie skulptoriaus Leono Vytauto Striogos kūrybines dirbtuves sodyboje Šakių rajone] / Nijolė Storyk. – Iliustr. // Ekstra. – 2006, Nr. 26 (birž. 26 – liep. 2), p. 45-47.

Biblioteka stebina ir meno leidiniais : [apie menų centro atidarymą Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, L. Striogos skulptūros ir M. Danio skaitmeninės grafikos parodas] / Virginija Januševičienė. – Iliustr. // Panevėžio rytas. – 2006, spal. 14, p. 3.

Pasirinkęs šviesą : [pokalbis su skulptoriumi Leonu Strioga / užrašė] Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2006, spal. 25-31 (Nr. 43), p. 1, 5.

Atidarytas bibliotekos Menų centras laukia visų besidominčių menu : [apie Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos naujajame pastate atidarytas dailininkų L. Striogos ir M. Danio parodas] / Laima Lapėnienė ; Virginijaus Benašo nuotr. – Nuotr. // Tėvynė. – 2006, lapkr. 15, p. 2.

Portretas – autoportretas : [apie skulptoriaus Leono Striogos parodą „Portretai ir …” Kauno Menininkų namuose] / Rimantė Tamoliūnienė. – Iliustr. // Santara. – 2006, Nr. 47, p. 32-39.

Ne, ne provincialūs! : [apie Kaune, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Pauliaus ir Adelės Galaunių namuose vykusį penkioliktojo Ukmergės Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai” numerio pristatymą, kuriame dalyvavo kraštiečiai, tarp jų ir L. Strioga] / Juozas Kundrotas ; Nijolės Paškauskienės ir Albino Kuliešio nuotraukos. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 16 (2006), p. 196.

2007

„Leonas Strioga – tikras unikumas mūsų skulptūroje” Edelė Svajūnaitė // Bičiulis. – 2007, Nr. 2, p. 56-59.

Dailės istorijos pamoka : autoportretų paroda Šv. Jono gatvės galerijoje : [paroda iš privačios V. Martinkonio  kolekcijos] / Justina Augustytė. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2007, vas. 16, p. 8.

Skulptoriaus „ruplėtukai” prisiglaudė muziejuje : [apie Ukmergės miesto šventės metu Kraštotyros muziejuje vykusį skulptoriaus L. Striogos personalinės parodos atidarymą] / Kęstutis Griškevičius ; Dainiaus Vyto nuotr. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2007, birž. 2, p. 6, 13.

Medžio angelai V. K. Jonyno galerijoje : [apie L. Striogos skulptūrų parodą V. K. Jonyno dailės galerijoje Druskininkuose] / Vida Mažrimienė ; G. Žilio nuotr. // Druskonis. – 2007, liep. 27 – rugpj. 2, p. 9. 

„Medis ir jo drožiniai lydi nuo pat vaikystės…” : [Druskininkuose, Vytauto Kazimiero Jonyno galerijoje surengta skulptoriaus Leono Striogos medžio skulptūros paroda „Šviesos ilgesys”] / Kristina Platonovienė // Druskininkų naujienos : nepriklausomas savaitraštis : „Alytaus naujienų” priedas. – 2007, liep. 20-26 (Nr. 29), p. 4

Galerijos vitrina tapo dizaino parodos erdve : [apie dizaino studijos „Contraforma” parodą „Jungtis, kurioje eksponuojamos ir L. Striogos skulptūros] / Jonė Makauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2007, lapkr. 9, p. 23

Radvilų rūmuose – konkursinė paroda „Lietuvos laikas” : [apie M. J. Šileikio ir T. Petraičio premijų dailės konkursų ciklo trečiąją parodą Radvilų rūmuose Vilniuje ir L. Striogos dalyvavimą joje] / Julija Mušinskienė // Literatūra ir menas. – 2007, lapkr. 2, p. 9.

Jauni dizaineriai nuolat stebina savo darbais : [apie dizaino studijos „Contraforma” ir Dailininkų sąjungos galerijos parodą „Jungtis”, kurioje eksponuoti ir L. Striogos darbai]. – Iliustr. // Respublika. – 2007, lapkr. 13, priedas”Pastogė”, p. 24.

Nacionalinės premijos laureato kūrinys atgijo : komunalininkai registruoja apleistas skulptūras ir žada jas sutvarkyti : [apie L. Striogos skulptūrą „Sėdinti moteris” prie Dainavos poliklinikos Kaune] / Modestas Patašius ; M. Patašiaus nuotr. // Laikinoji sostinė. – 2007, lapkr. 23, p. 1.

Leonas Strioga (skulptorius) [interaktyvus]// kamane.lt. – [žiūrėta 2009.08.08]. Prieiga:  www.kamane.lt/lt/pristato_kamane/pagrindinis/lt/pristato_kamane/strioga/index_html

Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje :[apie Leono Striogos kūrybą] / Vida Mažrimienė // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 117-119.

JAV ir Lietuva – „Lietuvos laikas” : [Lietuvos dailės muziejaus ir Čiurlionio galerijos (Lemontas, JAV) surengta 3-čioji Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklo paroda Radvilų rūmuose Vilniuje] / Julija Mušinskienė. – Iliustr. – Santr. angl. // Lietuvos muziejai. – 2007, Nr. 4, p. 18-20.

2008

Kūrybiškai įprasmintos šventės : [apie tradicinę „Atgimimo” parodą Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Rimantė Tamoliūnienė ; Vytauto Tamoliūno nuotr. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, kovo 13-19 (Nr. 10), p. 8.

„Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus” / Leonas Strioga, užrašė Vidmantas Kiaušas. – Iliustr. // Nemunas+plius ; Almanachas „Kultūrinis Kaunas”. – Kaunas, 2008. – P. 106-116.  Prieiga per internetą : http://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=204&arch=1

Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje ; [apie L. Striogos kūrybą ir jo darbų parodą Druskininkuose] / Vida Mažrimienė // Nemunas+plius : Almanachas „Kultūrinis Kaunas”. – Kaunas, 2008. – P. 117-119.

Skulptoriaus dovana Lietuvai : [L. Strioga apie sukurtus rašytojų portretus] / užrašė Gintarė Urbonaitė ; Gabijos Misikonytės nuotr. – Iliustr. // Respublikinis pilietinis projektas „Tūkstantis mažvydiečių darbų – Lietuvai”. – Kaunas, 2008. – P. 15-17.

Skulptūrose – suluošinto gyvenimo žymės : [apie meno terapijos stovyklą „Viltukas 2008” su Kauno skulptoriais, tarp jų ir L. Strioga] / Erika Vaitkūnienė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, birž. 7, p. 12.

Vaistas – teptukas : [apie meno stovyklą sutrikusio intelekto vaikams ir L. Striogos dalyvavimą joje] / Erika Vaitkūnienė ; L. Brundzos nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2008, birž. 20, p. 2.

Šviesos užgauta…: [apie skulptoriaus Leono Striogos medžio skulptūrų parodą V. K. Jonyno galerijoje, Druskininkuose] / Vida Mažrimienė ; Gintaro Žilio nuotr. – Iliustr. // Druskininkų naujienos. – 2008, rugpj. 22-28 (Nr. 34), p. 1, 4.

Lietuvių dailės paroda Maskvoje / Jolanta Teišerskytė-Stoškienė : [Maskvoje, J.Baltrušaičio namuose atidaryta lietuvių dailininkų paroda „Žvilgsnis į save”, tarp dailininkų ir L. Strioga] // Literatūra ir menas. – 2008, gruod. 5, priedas „Dailėraštis”, p. 4

Apie kolegą : [apie skulptorių Robertą Antinį (1898-1981)] / Leonas Strioga // Nemunas. – 2008, gruod. 11-17 (Nr. 44), p. 7.

„Ne menininkas tas, kuris nepatyrė meilės…” : Leonas Strioga :[apie Kauno Maironio gimnazijos maironiečių susitikimą su skulptoriumi L. Strioga] / Karolina Aušra Vaitkevičiūtė // Sandrava. – 2008, gruodis (Nr. 3), p. 5.

2009

Fondo šventinis vakaras : [aukcione savo darbus išstatė ir L. Strioga] // makunienesfondas.lt [interaktyvus]. – 2009, sausio 25 [žiūrėta 2012.07.11] Prieiga: http://www.makunienesfondas.lt/naujienos/18

„Stengiuosi įamžinti gyvenimo vertybes” : [pokalbis su Leonu Strioga] / Rasa Masiokaitė. – Iliustr. // Pakaunės kraštas. – 2009, kovo 16 (Nr. 11), p. 8-9.

Kauno karuselė : [apie L. Striogos skulptūros ir Kauno bendrijos „Viltis” narių piešinių parodą „Susitikę danguose” Kauno menininkų namuose] / Parengė Audronė Meškauskaitė; autorės nuotr. // Nemunas. – 2009, gegužės 7-13, p. 13.

Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė. Leonas VytautasStrioga // tdaile.lt [interaktyvus]. – Iliustr. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: www.tdaile.lt/AUTORIAI/V_Strioga/V_Strioga.htm

Leonas Strioga : [trumpa informacija] // wikipedia [interaktyvus]. – 2009, rugpj. 6. – [žiūrėta 2009 08 13]. Prieiga: http://lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Strioga

Skulptoriaus Leono Striogos „Angelo ašara“ :; apie parodą Kauno miesto muziejuje] / Paulius Stanišauskas // kauno muziejus.lt [interaktyvus]. – 2009. – [žiūrėta 2010 04 23]. Prieiga: http://kaunomuziejus.lt/

2010

Iš beržo ir meilės : [skulptorius pasakoja apie meną ir kūrybą] / Leonas Strioga ; kalbina Audronė Meškauskaitė ; Narcizo Freimano nuotr. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2010, saus. 28 – vas. 3 ( Nr. 4), p. 1-2, 9.

Leonas Strioga. Iš beržo ir meilės: [interaktyvus] / kalbino ir parengė Audronė Meškauskaitė // bernardinai.lt  – [žiūrėta 2010 04 23]. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-01-leonas-strioga-is-berzo-ir-meiles/39756

Kas gali gyventi „kitame krante”? : [apie kintančią visuomenę, besikeičiančias vertybes; minimas ir L. Strioga] / Viktorija Daujotytė. – Iliustr. – Pradžia // Dialogas. – 2010, vas. 19, p. 5.

Kūrėją žavi liūdesys : [pokalbis su skulptoriumi, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Leonu Strioga / Leonas Strioga; [užrašė] Rūta Mikšionienė. – Portr. // Lietuvos rytas . – 2010, kovo 15, p. 15.

„Leiskite man dainuoti savo dainą” : [apie 80-metį pažyminčio kauniečio skulptoriaus, Nacionalinės premijos laureato L. Striogos kūrybą] / Vaida Milkova ; [su menotyrininkės R. Andriušytės-Žukienės komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2010, kovo 13, p. 34-35.

Apie konkursą „Metų skulptūra ’09” : [Šv. Jono gatvės galerijoje veikė paroda, kurioje savo darbus eksponavo ir L. Strioga] / Kristina Stančienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. –  2010, bal. 30, p. 8, 17.

Apie tikrąjį elitą : [pokalbis su skulptoriumi Leonu Strioga, filologe Dalia Striogiene, muzikologe Alina Ramanauskiene ir dailininku pedagogu Artūru Vaškevičiumi / užrašė] Danutė Junevičienė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2010, bal. 28 – geg. 4 (Nr. 17), p. 10-11.

Skulptorius L. Strioga – pakeliui į savo gentį : [pokalbis su menininku / kalbėjosi] Ivona Žiemytė. – Iliustr. // Vakarų ekspresas. – 2010, birž. 4, p. 9.[žiūrėta 2012.07.12]. Prieiga: http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/skulptorius-l-strioga—pakeliui-i-savo-genti/

Skulptorius į gimtinę atvežė savo darbų : [apie Ukmergės kultūros centre atidarytą kraštiečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, skulptoriaus Leono Striogos darbų parodą „Kelionė. Gyvenimo paliestas”] / Vita Ličytė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2010, liep. 8, p. 6.

Beržo skulptūrose – meilė Lietuvai : [apie Ukmergės kultūros centre atidarytą kraštiečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, menininko Leono Striogos medinių skulptūrų parodą] /Vilma Nemunaitienė ; Gedimino Nemunaičio nuotr. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2010, liep. 9, p. 12.

Idėjų upė atneša sakralaus meno dienas : [apie sakralaus meno dienas Šiluvoje ir renginio sumanytoją bei koordinatorių Arūną Kazlauską, minimas ir L. Strioga] / Kristina Bendžiūtė. – Nuotr. // Alio Raseiniai. – 2010, rugpj. 12, p. 1-2.

Antano Mončio namuose – „Kelionė” : [A. Mončio namuose-muziejuje, Palangoje atidaryta Lietuvos nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūros darbų paroda „Kelionė”] // Pajūrio naujienos. – 2010, rugpj. 13, priedas „Smiltys”, Nr. 8 (146), p. 9.

Medžio skulptūrų choralai mažoje galerijoje :[apie Leono Striogos kūrybą] / Vida Mažrimienė // Nemunas+. – Nr. 1 (2007), p. 117-119.

Sakralumas mene : [apie konferenciją ”Sakralumo išraiška  mene – tradicija ir modernumas”, kuri vyko Šiluvoje ir R. Tamoliūnienės pranešimą „Sakralumo paieškos kasdieninio objekto vaizdiniuose skulptoriaus L. Striogos, tapytojo V. Tamoliūno, grafiko A. Švėgždos kūryboje“] / Viktoras Vitkus. – Nuotr. // Alio Raseiniai. – 2010, rugpj. 26, p. 8.

Šv. Jono gatvės galerijoje – Leono Striogos mažosios plastikos paroda : [interaktyvus] // bernardinai.lt. – 2010, kovo10. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-03-10-sv-jono-gatves-galerijoje-leono-striogos-mazosios-plastikos-paroda/41693

Skulptorius L. Strioga „Svarbiausia būti žmogumi“ : [interaktyvus] / Milkova V. // diena.lt. – 2010, kovo 16. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: https://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/skulptorius-lstrioga-svarbiausia-buti-zmogumi-182995

Klaipėdoje – L.Striogos paroda: [interaktyvus]  // 15 min. – 2010, geguž. 24. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/klaipeda/klaipedoje-l-striogos-paroda-43-100365

Atidaroma Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūros paroda „Kelionė. Ieškantis gimtinės garsų“. „Herkaus galerija“ Klaipėdoje, 2010 m. gegužė : [interaktyvus].  – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-05-25-klaipedoje-atidaroma-leono-striogos-skulpturos-paroda-kelione-ieskantis-gimtines-garsu/45373

Skulptorius su poeto gyslele : [apie skulptorių L. Striogą] / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Šeimininkė. – 2010, liep. 28 – rugpj. 3 ( Nr. 30), p. 1, 10-11 ; – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://gyvenimas.delfi.lt/stories/skulptorius-su-poeto-gyslele.d?id=34906319

Skulptūros – lyg gyvos : [apie Leono Striogos medžio skulptūrų parodą Antano Mončio dailės muziejuje Palangoje] / Alvydas Ziabkus. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2010, rugpj. 16, p. 15.

Su dailininku gyventi nelengva, bet įdomu… : [apie skulptoriaus Leono Striogos medžio skulptūrų parodą Druskininkų V. K. Jonyno meno galerijoje. Parodą pristatė menotyrininkė Vida Mažrimienė] / Alfonsas Šuliauskas ; Sauliaus Laurinaičio nuotrauka. – Iliustr. – Kultūros naujienos // Druskininkų naujienos. – 2010, rugs. 24-30 (Nr. 38), p. 5.

Medžio karalijos pilnatvė :  [apie skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų parodą Druskininkų V. K. Jonyno meno galerijoje] / Vida Mažrimienė. – Iliustr. – Kultūros naujienos // Druskininkų naujienos. – 2010, spal. 15-21 (Nr. 41), p. 5, 8. 

„Kalbėti su žmonėmis apie angelus…” : [personalinė skulptoriaus L.Striogos darbų paroda Marijampolėje] / Nijolė Treinytė ; Romo Linionio nuotraukos. – Iliustr. – Naujos parodos // Suvalkietis. – 2010, lapkr. 20, p. 7-8.

Žiūrėjimas į save. Paroda „Autoportretai 2“ Šv. Jono gatvės galerijoje iš V. Martinkonio kolekcijos Nijolė Tumėnienė // 7 meno dienos. – 2010, lapkr. 22, Nr.37 (913)Prieiga: http://www.7md.lt/lt/2010-10-22/daile_2/ziurejimas_i_save.html

2011

2010 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos : [informacija; premijos (po 1000 Lt.) paskirtos: R. Keturakiui už poezijos knygą „Nuprausti mėnesienos”, skulptoriui L. Striogai už pastarųjų metų kūrybinius pasiekimu, fotomenininkui M. Kavaliauskui už albumą „Kražių portretas” ir kūrybinius projektus] // Literatūra ir menas. – 2011, saus. 7, p. 3.

Sausio 16 – vasario 16 d. Religinio meno paroda GLORIA DEO Kaune : [tarp dalyvių ir L. Strioga; interaktyvus]. – 2011, saus. 17. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.kaunietis.lt/kaunas-naujienos/naujienos/sausio-16–vasario-16-d.-religinio-meno-paroda-gloria-deo-kaune/

Saviškių premija – svaresnė už nacionalinę : [Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos laureatais tapo poetas R. Keturakis, skulptorius L. Strioga ir fotomenininkas M. Kavaliauskas, o kompozitoriui G. Kuprevičiui įteikta Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (LATGA-A) premija] / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, vas. 11, p. 18-19.

Įteiktos Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos : [interaktyvus]  / Gintarė Vasiliauskaitė. – 2011, vas. 11. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.kaunozinios.lt/naujienos/iteiktos-kauno-meno-kureju-asociacijos-premijos_33373.html

Menininkams įteiktos Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos : [interaktyvus] // 15 min.lt. – 2011, vas. 12. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/menininkams-iteiktos-kauno-meno-kureju-asociacijos-premijos-42-137360

Tūkstančio litų premija – didesnė už Nacionalinę? : [interaktyvus] // kauno diena.lt. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://kauno.diena.lt/naujienos/gaires/leonas-strioga-38007

Apdovanoti Kauno menininkai : [Kauno meno kūrėjų asociacijos premijos] / Audronė Meškauskaitė ; Narcizo Freimano nuotrauka. – Iliustr. // Nemunas. – 2011, vas. 17 – kovo 2 (Nr. 7/8), p. 2.

L. Striogos medžio šviesa : [apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaromą skulptoriaus L. Striogos medžio skulptūrų parodą „Šviesos lauke”]. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – 2011, kovo 23, p. 22.

Turėjo gimti vienuoliu? : [apie skulptoriaus L. Striogos darbų parodą „Šviesos lauke” Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje] / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė.  – 2011, bal. 9, p. 10.

Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje repeticija ŠMC 2011-04-13 : [Dariaus Mikšio projektas „Už baltos užuolaidos“ Vilniaus ŠMC, tarp eksponuojamų darbų autorių ir L. Strioga; interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.cityout.lt/renginiai/articles/Lietuvos_paviljono_Venecijos_bienaleje_repeticija_SMC

Muziejuje neregiui“ – nauji eksponatai : [interaktyvus] // Raimonda Mikalčiūtė // 15 min.lt. – 2011, bal. 15. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   http://www.15min.lt/naujiena/miestas/kaunas/muziejuje-neregiui-nauji-eksponatai-42-146227

Pavasaris Kaune: Balandis : [interaktyvus] / Vidmantas Kiaušas // bernardinai.lt. – 2011, bal. 18. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-04-18-vidmantas-kiausas-pavasaris-kaune-balandis/61312http://www.kamane.lt/lt/atgarsiai/kita/kitatgarsis335

Leono Striogos paroda „Šviesos lauke“: [interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:  http://arts.lt/events/2011/03/24/sviesos-lauke/?lang=lt

Leonas Strioga, g. 1930 : [apie save ir kūrybą] // Kauno dailė: realijos en Face =  Kaunas art: Realities en Face / sudaryt. Vida Mažrimienė. – Kaunas, 2011. – P. 58-59, 1 virš p.: portr., iliustr.

Dovana neregiams – dailininkų instaliacijos : [ir apie L. Striogos kūrinį neregių ekspozicijai M. Žilinsko galerijoje Kaune] / Nijolė Storyk // Lietuvos žinios. – 2011, bal. 21, p. 13; – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga:   
http://www.lzinios.lt/lt/2011-04-21/kultura_ir_menas/dovana_neregiams_dailininku_instaliacijos.html?print ; http://www.kaunoaleja.lt/?action=news&news_id=23273

Muziejaus 75-mečio šventė : [L. Strioga padovanojo Jono Biliūno skulptūrą; interaktyvus] / Raminta Antanaitienė // maironio muziejus. lt. – 2011-06-28 Prieiga: http://www.maironiomuziejus.lt/page.php?id=1211&PHPSESSID=104bafcc3d62f3399de553a9358cca77

Palaimins būsimą kūrybos derlių? : [apie Kauno miesto Kultūros ir meno tarybos ketinimus penkiems menininkams skirti 10 tūkstančių litų premijas, tarp jų L. Strioga, dar 21 kūrėjui – stipendijas, kandidatų puoselėjamus šių pinigų panaudojimo planus] / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011, birž. 29, p. 22.

Dovana muziejui – unikali skulptūrų kolekcija : [dvidešimties L. Striogos skulptūrų dovana Ukmergės kraštotyros muziejui] / Vilma Nemunaitienė. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2011, rugpj. 26, p. 1,11. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: http://ukzinios.lt/archyvas-mainmenu-40/1485-dovana-muziejui-unikali-skulptr-kolekcija.html

Žymaus skulptoriaus dovana Ukmergei : [apie kraštiečio skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų kolekciją, kurią menininkas padovanojo Ukmergės kraštotyros muziejui] / Genovaitė Kazielienė ; autorės nuotr. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. – 2011, rugpj. 27, p. 1-2.

Radvilų rūmuose paroda „Lietuvos sakmė“ : [apie L. Striogos dalyvavimą parodoje]. – Iliustr. // Kauno diena. – 2011 rugs. 12. [žiūrėta 2011.09.13] Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/radvilu-rumuose-paroda-lietuvos-sakme-376254

Angelų kūrėjų šventė Sakralinio meno centre : [Sakralinio meno centre vyko angelų kūrėjų šventė „Angelas menininko kūryboje“] / Dalina Rupinskienė ; autorės nuotr. – Iliustr. – Svečiai // Šilelis. – ISSN 1392-9836. – 2011, rugs. 30, p. 7.

Leonas Strioga: „Pasaulį turi valdyti širdis“ : [pokalbis su L. Strioga / užrašė] Rytis Kulbokas. – Iliustr. – Patirtys // Aukštaitiškas formatas. – ISSN 1822-8615. – 2011, Nr. 9, p. 16-17.

Penkiems Kauno menininkams savivaldybės premijos // Kauno diena. – 2011, spal. 11 Prieiga:
http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/penkiems-kauno-menininkams-savivaldybes-premijos-382278

Mikaitis įteikė kultūros ir meno premijas : [interaktyvus] / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // alfa.lt. –   2011, spal. 11. [žiūrėta 2011.10.12] Prieiga:  http://www.alfa.lt/straipsnis/12672658/Mikaitis.iteike.kulturos.ir.meno.premijas=2011-10-11_15-56/

Kauno menininkams – savivaldybės premijos : [Kauno rotušėje įteiktos savivaldybės įsteigtos Kultūros ir meno premijos 2011 metų laureatams: Romualdui Požerskiui, Donaldui Kajokui, Virginijai Vitkienei, Osvaldui Jablonskiui, Leonui Vytautui Striogai] / Danutė Marcinkevičienė. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – ISSN 1392-2467. – 2011, Nr. 32 (spal. 13), p. 13.

Angelų muziejus praturtėjo menininkų darbais : [Anykščių sakralinio meno centre vyko angelų kūrėjų šventė „Angelas menininko kūryboje“, kurioje dalyvavo ir L. Strioga] / Linas Bitvinskas. – Iliustr. – Iš arti // Aukštaitiškas formatas. – ISSN 1822-8615. – 2011, Nr. 10, p. 13.

Leonas Vytautas Strioga : [interaktyvus] 2011-10-11 Prieiga: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=355

Atidaryta Leono Striogos skulptūros paroda „Skolingas gyvenimui“ : [Anykščių sakralinio meno centre] interaktyvus. – 2011, lapkr. 3. [žiūrėta 2012.07.11]. Prieiga: http://anyksmc.lt/atidaryta-leono-striogos-skulpturos-paroda-skolingas-gyvenimui

Leonas Strioga į gimtinę sugrįžo savo darbais : [apie L. Striogos skulptūrų parodą „Skolingas gyvenimui“ Anykščių sakralinio meno centre] / Audronė Pajarskienė. – Iliustr. // Šilelis. – 2011, lapkr. 11, p.15 Prieiga: http://www.aukstaitijosgidas.lt/lt/?cid=369&new_id=93145

Skulptūrose nėra apsimetimo : [Anykščių Sakralinio meno centre atidaryta anykštėno, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato L. Striogos skulptūrų paroda „Skolingas gyvenimui“] / Jonas Junevičius ; autoriaus nuotr. – Iliustr. – Konkrečiai // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2011, lapkr. 5, p. 2.

Paroda „Juozas Grušas menininkų akimis“ : [Kauno menininkų namuose] interaktyvus // kamane.lt. – 2011, lapkr. 28 [žiūrėta 2012. 07.12] Prieiga: http://www.kamane.lt/Naujienos/PARODA-JUOZAS-GRUSAS-MENININKU-AKIMIS-KAUNE

Už baltos užuolaidos : [apie Lietuvos ekspoziciją 54-ojoje Venecijos bienalėje ir L. Striogos darbus] interaktyvus / Romualdas Rakauskas. – Iliustr. [žiūrėta 2012.07.16] Prieiga: http://www.photography.lt/lt.php/NAUJIENOS?id=1485&type=2

Leonas Strioga exhibition “Lightened Plot”: [interaktyvus]. – [žiūrėta 2011.07.20] Prieiga: http://exhibitions.arts.lt/blog/2011/03/24/leonas-strioga-exhibition-lightened-plot/

[Apie L. Striogos sukurtą paminklą daktarui D. Bukontui Zarasuose]. – Iliustr. // Domininkas Bukontas (1873-1919) / [sudarytojai Jonas Nemanis, Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Danutė Pulokaitė, Danutė Karlienė]. – Zarasai [i.e. Vilnius] : Petro ofsetas, 2011. – P. 5, 7, 109-111, 118, 120-123,127, 131, 139, 167, 169.

2012

Jubiliejinėje parodoje – anykštėniški akcentai : [Kauno Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, minėdamas 90-ąjį gyvavimo jubiliejų, surengė parodą „Mirabile visu”, kurioje gausu ir anykštėniškų akcentų, ir L. Striogos darbai] / Raimondas Guobis ; autoriaus nuotr. – Iliustr. – Iš arti // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2012, kovo 1, p. 5.

Kauno pilyje- paroda,skirta Maironiui atminti : [L.Striogos skulptūrų paroda] interaktyvus // bernardinai.lt. – 2012, kovo 7. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: https://www.bernardinai.lt/2012-03-08-kauno-pilyje-paroda-skirta-maironiui-atminti/

https://alkas.lt/2012/03/13/kauno-pilyje-paroda-skirta-maironiui-atminti/?doing_wp_cron=1654865436.5688800811767578125000#more-60041

Maironiui atminti : [apie Kauno pilies bokšto viršutiniame aukšte iki balandžio 29 d. eksponuojamą L.Striogos  25-ių skulptūrų parodą „Atsibus tėvynės sūnūs, Didžią praeitį atminę…”, skirtą Maironio 150-osioms gimimo metinėms]. – Portr. // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2012, kovo 14, p. 9.

Anykštijos meno albumas. Leono Striogos atsakymai į klausimus : interaktyvus // Anykšta. – 2012, kovo 17. [žiūrėta 2012.07.12] Prieiga: https://www.anyksta.lt/nacionalines-premijos-laureatas-leonas-strioga/

Skulptorius L. Strioga: myliu pasaulį ir žmones : [pokalbis su skulptoriumi]  / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2012, kovo 23. 

Skulptoriaus darbų variklis – širdies balsas : [pokalbis su L. Strioga / užrašė] Rytis Kulbokas ; Jono Junevičiaus nuotr. – Iliustr. – Pragiedruliai // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2012, geg. 8, p. 4.

Prisimenantis tėvo kepurę : [pokalbis su L. Strioga] // Respublika. –- 2012, geg. 26, p. 12 

Kavinė-restoranas „Trys mergelės“ : [archit.] Viktorija ir Alfredas Jakučiūnai, 1965-1967 m. / V. P. // Architektūra sovietinėje Lietuvoje / Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė. – [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. – P. 299.

2013

Leonas Strioga : „Aš noriu su žmonėmis šnekėtis apie angelus” : pokalbis su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, skulptoriumi L.Strioga // Įsiklausymai : interviu / Vidmantas Kiaušas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. P. 296-309.

Rudens svarstyklės. Arūno Vaitkūno ir Leono Striogos kūrybos paroda / Algis Uždavinys // Kūrybinė vaizduotė : dailės kritika ir publicistika / Algis Uždavinys. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013. – P.180-182

Skulptūrų kolekciją dovanojo muziejui : [apie Ukmergės kraštotyros muziejuje atidarytą kraštiečių skulptorių Leono ir Mykolo Striogų kūrybos parodą] / Eglė Krikštaponytė ; Dainiaus Vyto nuotr. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2013, birž. 8, p. 4, 9.

Nėra man krašto nuostabesnio…: [Anykščiuose, Okuličiūtės dvarelyje, veikia paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių „Anykščių kraštas ir apylinkės dailėje”, tarp darbų ir L.Striogos skulptūra] / Dalia Tarandaitė ; Jono Junevičiaus nuotr. – Iliustr. – Iš arti // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2013, rugpj. 20, p. 5.

II Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų” (2013-12-08) : [apie L. Striogos darbų parodos „Angelai žemėje“ pristatymą Prisikėlimo bažnyčioje Kaune] interaktyvus, paskelbta: 2013.12.09 [žiūrėta 2014.05.08] Prieiga: http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=11&nid=2256&at=ar&pgi=2 

2014

Angelo ir šviesios atminties dialogas: [interaktyvus; apie L. Striogos skulptūrų parodą „Angelai žemėje” Prisikėlimo bažnyčioje Kaune] / Enrika Striogaitė. // bernardinai.lt. – 2014, sausio 6. [žiūrėta 2014.02.05] Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-06-enrika-striogaite-angelo-ir-sviesios-atminties-dialogas/112369

Skulptoriaus angelai : [apie Anykščių Sakralinio meno centre atidarytą Kaune gyvenančio kraštiečio skuptoriaus L. Striogos darbų parodą „Angelai žemėje”]. – Iliustr. – Anykščių menų centro informacija // XXI amžius. – 2014, bal. 4, p. 11.

Triveidė knyga : iš spaudai rengiamo albumo : [skulptoriaus L. Striogos nuotraukos rengiamam fotografo R. Rakausko albumui] / Romualdas Rakauskas. – Iliustr. – Rubrika: Fotografija // Nemunas. – 2014, bal. 10-23 (Nr. 14-15), p. 27.

Pasivaikščiojimas su angelais : [apie L. Striogos kūrinių parodą „Angelai žemėje”, surengtą galerijoje „Aukso pjūvis” Kaune] / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2014, bal. 16, p. 19.

Parodos paveikslėliai. Leonas Strioga „Angelai žemėje“[interaktyvus; paroda galerijoje „Aukso pjūvis” Kaune; žiūrėta 2015.01.15] Prieiga: www.youtube.com/watch?v=K6cC0lKzqD8

Kilni kryžiaus misija : [Apie kelio Kaunas-Jonava sankryžoje ties Ramučiais stovinčio medinio kryžiaus, kurį sukūrė broliai Striogos, atsiradimo istoriją; su Karmėlavos Šv. Onos parapijos klebono V. Veprausko pasakojimu] / Virginija Skučaitė // Kauno diena. – 2014, liep. 16, p. 20

Druskininkuose Leono Striogos medžio skulptūrų paroda „Šviesos laiku” : [interaktyvus] // bernardinai.lt – 2014, rugpj. 11 Prieiga http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-11-druskininkuose-leono-striogos-medzio-skulpturu-paroda-sviesos-laiku/120650

Šviesos laukas Leono Striogos regėjimuose : [apie parodą Druskininkuose] / Vida Mažrimienė. – Iliustr. // Druskininkų naujienos. – 2014, spalio 3-9, p. 4, 6.

Lapkričio šviesos : [ir apie L. Striogos darbų parodą Birštono sakralinio meno muziejuje] Jolanta Sereikaitė ; autorės nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Atgarsiai // Nemunas. – 2014, gruod. 4-17 (Nr. 41/42), p. 16-17.

2015

Šviesus būties laukas arba keli štrichai Leono Striogos portretui : [apie skulptoriaus L. Striogos gyvenimą ir kūrybą] [/ Vida Mažrimienė ; Stanislovo Budraičio nuotraukos. – Iliustr. – Raiška. – Bibliogr. išnašose // Eskizai. – Nr. 25 (2015), p. 156-161.

„Šito visą gyvenimą ir ieškojau…” : [pokalbis su skulptoriumi, Nacionalinės premijos laureatu Leonu Strioga] / [kalbino Gediminas Kajėnas]. – Portr., iliustr. // Kelionė su Bernardinai.lt. – 2015, Nr. 2, p. 54-65. Prieiga: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-10-27-leonas-strioga-sito-visa-gyvenima-ir-ieskojau/136595

Savo darbais puošė Dainavą : skulptorių darbai : [Juozas Mikėnas ; Bronius Zalensas ; Leonas Strioga ; Robertas Antinis (jaun.), Dalia Palukaitienė] / Aldona Tamokaitytė-Jankauskienė // Kauno Dainavos mikrorajonas ir apylinkės : mikrorajono metraštis / medžiagą surinko Aldona Tamokaitytė-Jankauskienė. – Kaunas : [Arx reklama], 2015. – P. 40-43.

Parodoje – paprastumas ir natūralumas iš medžio : [Apie Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidarytą skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų parodą, skirtą menininko 85-mečiui paminėti] / Arvydas Pėšina // Gimtoji žemė. – 2015, vas. 10, p. 8.

Kraštietis Ukmergėje surengė jubiliejinę parodą : [Apie Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidarytą ukmergiškio skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų parodą, skirtą menininko 85-mečiui paminėti] / UŽ inf. // Ukmergės žinios. – 2015, vas. 10, p. 7-8.

Atidaryta jubiliejinė skulptoriaus L. Striogos paroda // Vilkmerge.lt . – 2015, vas. 7-13 (Nr. 4), p. 9.

Jubiliejinėje parodoje – „Trumpakojų žmogeliukų skrydis” : [apie Ukmergės kultūros centro dailės galerijoje atidarytą skulptoriaus Leono Striogos skulptūrų parodą, skirtą menininko 85-mečiui paminėti] // Vilkmerge.lt . – 2015, vas. 14-20 (Nr. 5), p. 13. Prieiga: https://en.calameo.com/read/004108415308ec9a0cea1

Bibliotekoje – nauja paroda : [apie Nacionalinės premijos laureato skulptoriaus L. Striogos parodą „Susitikę laike. Portretai” Kauno apskrities bibliotekoje] / LS ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2015, bal. 11, p. 10.

Tūkstančio skulptūrų autoriaus L. V. Striogos darbai puošia ir kurortą : [Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas skulptorius L. V. Strioga mintimis dalinasi apie save, kūrybą] / Ligita Sinušienė. – Iliustr. // Vakarinė Palanga. – 2015, geg. 27-30 (Nr. 38), p. 5. 

Leonas Strioga. Vidos Mažrimienės iškalba jubiliejinės parodos atidaryme : [interaktyvus] / Paulius Grafas. – 2015 birž. 3. Prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=wIwb0aV5iqg  [žiūrėta 2015 10 29]

Kunigas Jonas Burneika – nepaprastai dosnios širdies Lietuvos patriotas : [apie buvusį Ukmergės rajono Lyduokių parapijos kleboną, šaulių štabo vadą, tremtinį, kunigą Joną Burneiką, kurio atminimas 1999 metų rugsėjo 25 d. įamžintas Lyduokių bažnyčioje – atidengtas ir pašventintas jo bareljefas, kurį sukūrė skulptorius Leonas Strioga] / Albina Navickienė. – Portr. // Gimtoji žemė. – 2015, birž. 16, p. 4.

L. Striogos suburtas tautos susirinkimas : [apie Kauno paveikslų galerijoje surengtą Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato skulptoriaus L. Striogos skulptūrų ir piešinių parodą „Šviesos lauke”] / Ramūnas Čičelis. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, birž. 26, priedas „Santaka”, p. 4.  Prieiga: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/kaune-l-striogos-suburtas-tautos-susirinkimas-698252

Leonas Strioga ir visa jo angelų palyda : [apie skulptorių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Leoną Striogą, kuris savo 85-erių metų sukakties proga surengė parodą Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje] / Mindaugas Klusas. – Iliustr. – Kultūra. // Lietuvos žinios. – 2015, liep. 15, p. 13. 

L. Striogos paroda Bažnytinio paveldo muziejuje : [apie Bažnytinio paveldo muziejuje eksponuojamą Ukmergės krašte augusio ir mokslus ėjusio menininko Leono Striogos skulptūrų parodą „Šviesos lauke”] / UŽ inf. – Iliustr. – Laiko aidai // Ukmergės žinios. – 2015, liep. 17, p. 7.

Iš Anykščių krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje : [Leidybos idėjų centras išleido dvitomę knygą „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“, minimas ir L. Strioga] / Vaiva Markevičiūtė. – Iliustr. – Atspindžiai // Šilelis. – 2015, liep. 24, p. 12.

Skulptorius išgyvena dėl savo genties : [apie Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje atidarytą skulptoriaus Leono Striogos parodą „Šviesos lauke”] // Valstiečių laikraštis. – 2015, liep. 25, p. 17.

Angelų muziejų pamėgo ir užsieniečiai : [Anykščių Angelų muziejus atšventė 5-ąjį gimtadienį, kolekcijoje ir L. Striogos kūriniai] / Sigita Pivorienė ; Jono Junevičiaus nuotr. – Iliustr. – Konkrečiai // Anykšta. – 2015, liep. 25, p. 2.

Šiaulių angelo muziejus: iš kūdikystės į vaikystę : [apie Šiauliuose įsikūrusį Angelo muziejų, jame saugomus  eksponatus] / Irena Ramaneckienė // Šiaulių naujienos. – 2015, rugs. 11, p. 7-8

Leono Striogos unikalių medžio skulptūrų paroda : [Lapkričio 24 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centre atidaroma Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Leono Striogos skulptūrų ir piešinių paroda, skirta skulptoriaus 85-ųjų gimimo metų jubiliejui] // AINA : Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra. –  2015, lapkr. 23.  Prieiga: http://aina.lt/leono-striogos-unikaliu-medzio-skulpturu-paroda/

Nieko negali būti geresnio už skulptūrą : [pokalbis su L. Strioga] / [užrašė] Algimantas Gudelis. – Iliustr. – Iš arčiau // Šilelis. – 2015, gruod. 11, p. 2.  

2016

Sukurti paveikslą įkvėpė prostitutė : [apie parodą „Geriausias metų kūrinys” Kauno paveikslų galerijoje, kur eksponuotas ir L. Striogos darbas] / Vėjūnė Inytė ; M. Patašiaus nuotr. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 2016, saus. 23, p. 9.

Geriausias 2015-ųjų kūrinys : [apie geriausio 2015 metų meno kūrinio rinkimus Kaune] / parengė Ieva Puškoriūtė ; Jovitos Tamošiūnaitės nuotraukos. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2016, vas. 25 – kovo 9 (Nr. 4), p. 1, 4-5, 28.

Medžio poetas prakalbino metalą : [apie Kauno Istorinės prezidentūros sodelyje atidaromą skulptoriaus L. Striogos metalo skulptūrų parodą „Leonas Strioga – kitoks”] / Enrika Striogaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, geg. 11, p. 22.

Kitoks Leonas Strioga // XXI amžius. – 2016, geg. 6, p. 16.

Angelo muziejuje svečiuojasi skulptoriaus L. Striogos angelai / Ramunė Dambrauskaitė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – 2016, birž. 16, p. 9.

Medį iškeitė į metalą : [apie Raudondvario parke rengiamą skulptoriaus L. Striogos parodą „Geležies žaismas”] / SK inf. – Portr. // Savaitraštis Kaunui. – 2016, birž. 16-22 (Nr. 24), p. 38.

Netipiška L. Striogos kūryba : [apie Raudondvario dvaro parke po atviru dangumi surengtą L. Striogos kartu su sūnumi sukurtų metalinių skulptūrų parodą „Geležies žaismas”] / KD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – 2016, birž. 20, p. 15.

Gyva geležinė širdis : [apie L. Striogos metalo skulpūrų parodą „Leonas Strioga – kitoks” Raudondvario dvaro parke] / Audronė Meškauskaitė. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2016, birž. 30 – liep. 13 (Nr. 12), p. 4-5.

Galerijos „Aukso pjūvis” vasaros kolekcija / „Nemuno” informacija. – Iliustr. – Rubrika: Vyksmas // Nemunas. – 2016, liep. 14-20 (Nr. 13), p. 24.

Druskininkuose – L. Striogos paroda „Pasaulis po vilties ženklu“ / Daiva Katiliūtė // Lietuvos aidas. – 2016, liep. 26, p. 5.

Skulptūra : [Druskininkuose liepos 24 d. atidaroma L.Striogos skulptūrų paroda „Pasaulis po vilties ženklu“] // Vakaro žinios. – 2016, liep. 26, p. 8.

Dar nesugadinti trumpakojai žmogeliukai : [apie kauniečio skulptoriaus Leono Striogos kūrybą, jo sukurtus režisieriaus Juozo Miltinio portretus, kurių vienas saugomas Juozo Miltinio palikimo studijų centre Panevėžyje] / Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 2016, rugpj. 6, p. 7-9.

Skulptūros Laisvės alėjoje: kokie išbandymai laukia meno kūrinių? : [Apie projektą „Laisvės alėja – skulptūrų alėja” ir konkursą „Kauno akcentai”] / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2016, lapkr. 5, p. 6-7

2017

Angelai suskrido į Akmenę : [apie jauniausią Lietuvos tautodailininką Rytį Milkintą, jo įkurtą Angelo muziejų bei Akmenės krašto muziejuje surengtą skulptūrų parodą „Esantys šalia”. Minimas ir L.Strioga] / Mindaugas Laukys. – Iliustr.. – Rubrika: Šiaulių menininkai svetur // Šiaulių naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2017, saus. 21, p. 7, 19. Prieiga : http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/33004-angelai-suskrido-i-akmene.html

Ukmergės krašto muziejų kūrė ir Anykščių krašto dukra : [Ukmergės kraštotyros muziejaus istorija ir įdomiausi muziejaus eksponatai. Minimas ir L. Strioga] / Jonas Junevičius ; autoriaus nuotr.. – Iliustr.. – Ars longa, vita brevis // Anykšta. – ISSN 1392-6233. – 2017, vas. 25, p. 5-6. Prieiga: http://www.anyksta.lt/akiratis/50790-ukmerges-krasto-muziej-kure-ir-anyksci-krasto-dukra

Akademijos jaunimo dėmesio centre Anykščių krašto dailininkai : [Pasaulio anykštėnų kūrybos centre Anykščių akademijos dalyviai klausėsi menotyrininkės D. Tarandaitės paskaitos apie Anykščių krašto dailininkus. Tarp kurių ir L. Strioga] / Ramunė Šaltenienė. – Iliustr.. – Atspindžiai // Šilelis. – ISSN 1392-9836. – 2017, bal. 7, p. 12. Prieiga: http://www.regionunaujienos.lt/akademijos-jaunimo-demesio-centre-anyksciu-krasto-dailininkai/

Apie Angelų muziejų žino ir italai : [Angelų muziejuje viešėjo pasaulinio garso juvelyras iš Italijos Franco Coccopalmeri. Minimas ir L. Strioga] / Dalina Rupinskienė ; autorės nuotr.. – Iliustr.. – Svečiai // Šilelis. – ISSN 1392-9836. – 2017, geg. 19, p. 11. 

Dominykui Bukantui – gydytojui altruistui, švietėjui – atminti (2): [apie paminklą kurio autorius L. Strioga] / parengė Danutė Pulokaitė ; Vasilijaus Kukonenkos nuotr.. – Nuotr. // Zarasų kraštas. – ISSN 1648-8490. – 2017, geg. 30, p. 4

Paroda Taujėnuose : [apie liepos 27 d. Ukmergės rajone Taujėnų dvaro parke vyksiančią Leono ir Aido Striogų sukurtų skulptūros darbų parodos atidarymą; apie L. ir A. Striogų kūrybą] / Darius Straigis. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – ISSN 1392-8090. – 2017, liep. 26, p. 3

L. Strioga pristato naujausią savo parodą : [apie Ukmergės rajone Taujėnų dvaro parke vyksiančią Leono ir Aido Striogų sukurtų skulptūros darbų parodos atidarymą; apie L. ir A. Striogų kūrybą] / UŽ inf.. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – ISSN 1392-852X. – 2017, liep. 28, p. 3

Netolima praeitis ; Dabartis ; Ateities vizijų daugtaškiai Angelo muziejuje : [apie Angelo muziejų Šiauliuose bei šio muziejaus įkūrėją ir vadovą, tautodailininką Rytį Milkintą. Minimas ir L. Strioga] / Irena Ramaneckienė. – Iliustr. // Šiaulių naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2017, rugs. 15, p. 5, 11. Prieiga: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/35172-netolima-praeitis-dabartis-ateities-viziju-daugtaskiai-angelo-muziejuje.html

Šaltą metalą sušildė gėrio idėjos : [apie Leono ir Aido Striogų iš metalinių vamzdžių kuriamas skulptūras] / Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2017, gruod. 21, p. 16

2018

Ar galima ropštis ant paminklų? : [Apie skulptūrų ir paminklų apsaugą Kaune] / Iveta Skliutaitė // Laikinoji sostinė. – 2018, rugpj. 11, p. 1, 8

Skulptorius A. Strioga: „Upėje žvejoju ne žuvis, o akmenis“ : [apie skulptorių Aidą Striogą ir jo tėvą, kraštietį skulptorių Leoną Striogą] / Virginija Genienė // Valstiečių laikraštis. – 2018, spal. 27, p. 17-18

2019

Atrasti savo šaltinį : [pokalbis su kauniečiu skulptoriumi Leonu Strioga] / [kalbėjosi] Gediminas Kajėnas // 33 portretai : pokalbiai su menininkais / Gediminas Kajėnas. – Vilnius : Aštuntoji diena, 2019.. – ISBN 978-609-8196-06-1. – P. 326-337

Skulptūros į miestą sugrįžo ne iš karto : [Apie Leono Striogos skulptūrą „Paparčio žiedas” ir Roberto Antinio „Šventė“] / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2019, geg. 18, p. 3

Miestiečiai to net nesapnavo : [Apie Leono Striogos skulptūrą „Sapnas“ Laisvės alėjoje] / Patricija Vygutė // Laikinoji sostinė : „Lietuvos ryto” priedas kauniečiams. 2019, birž. 15, p. 2

Angelo muziejus: 5 metai – 500 eksponatų : [apie renginį, skirtą Šiauliuose įsikūrusio Angelo muziejaus 5-erių metų gyvavimo sukakčiai paminėti, muziejaus eksponatus bei jo įkūrėją ir vadovą – tautodailininką Rytį Milkintą. Minimas ir L. Strioga] / Teresė Hokienė // Šiaulių naujienos. – 2019, spal. 17, p. 6

2020

Leonas Strioga: „Mano gyvenimas dabar juda vertikale…“ : [apie Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą, skulptorių Leoną Striogą, jo kūrybą] / Zigmas Kalesinskas // Nemunas. – 2020, Nr. 3, p. 4–15

Šviesomėgis medžio stebukladarys Leonas Strioga : [apie skulptoriaus Leono Striogos kūrybą] / Vladas Vaitkevičius // Eskizai : Ukmergės kultūros metraštis. – Nr.28(2020/1).- P. 168-171

Apie Leoną Striogą, kurio skulptūroms nėra abejingo žmogaus : [pokalbis su menotyrininke Giedre Jankevičiūte apie skulptoriaus L. Striogos kūrybą] / Jurgita Jačėnaitė. – Iliustr. // bernardinai.lt – 2020, vasario 1. [žiūrėta 2020-04-03] Prieiga: https://www.bernardinai.lt/2020-02-01-apie-leona-strioga-kurio-skulpturoms-nera-abejingo-zmogaus/

Pasveikino jubiliejaus proga : [Apie iš Ukmergės kilusį skulptorių,  Leoną Striogą, kurį 90-ojo jubiliejaus proga pasveikino Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis; apie ta proga Ukmergės kraštotyros muziejuje atidarytą skulptoriaus kūrybos darbų parodą] // Ukmergės žinios. – 2020, vas. 4, p. 1-2

Tautodailės metai pradėti jubiliejine L. Striogos paroda : [Apie Ukmergės kraštotyros muziejuje atidarytą skulptoriaus Leono Striogos kūrybos darbų parodą, skirtą skulptoriaus 90-ties metų jubiliejui bei Tautodailės metams paminėti] / Žygimantas Komliauskas // Ukmergės žinios. – 2020, vas. 7, p. 7-8 

Ramus buvimas. Leono Striogos retrospektyva „Su gimimo diena, Leonai“ Vilniaus dailės akademijos „Titanike“ / Tautvydas Petrauskas. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2020 vasario 7, p. 9.

Ministras sveikino skulptorių : [Kultūros ministras M. Kvietkauskas pasveikino skulptorių, Lietuvos nacionalinės premijos laureatą L. Striogą 90-ojo jubiliejaus proga] // XXI amžius. – 2020, vas. 7, priedas „Sidabrinė gija“, p. 4

Su gimimo diena, Leonai! : Retrospektyvinė paroda Leono Striogos 90–mečiui / Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. –  2020, vas. 8, p. 5

Nepalaužiamas L. Striogos atkaklumas visada eiti pirmyn : [pokalbis su menotyrininke, parodos kuratore Rimante Tamoliūniene] / [kalbėjosi] Ainė Jacytė // Kauno diena . – 2020, vas. 14, priedas „Santaka“, p. 1, 3–5

Šviesomėgis medžio stebukladarys, arba Stebukliukas : [apie Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje surengtą skulptoriaus L. Striogos darbų parodą ir jo garbei skirtą popietę] / Vladas Vaitkevičius // XXI amžius. – 2020, vas. 14, p. 15

Raudondvario dvare siūloma įrengti nuolatinę L. Striogos darbų ekspoziciją : [interaktyvus] / BNS inf. // kauno.diena.lt – 2020-02-15 Prieiga: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/raudondvario-dvare-siuloma-irengti-nuolatine-l-striogos-darbu-ekspozicija-952967

Medžio poeto skulptūros pasklis po Kauno rajoną : [apie 90-metį švenčiantį Nacionalinės kultūros premijos laureatą skulptorių L. Striogą, sulaukusį Kauno rajono mero V. Makūno kvietimo įkurdinti nuolatinę darbų ekspoziciją Raudondvario dvare, o dalį skulptūrų panaudoti puošiant pakaunės miestelių viešąsias erdves] ./ KD inf. // Kauno diena. – 2020, vas. 17, p. 22–23

Raudondvario dvare siūloma įrengti nuolatinę Leono Striogos darbų ekspoziciją : [apie nacionalinės premijos laureatą L. Striogą, kilusį iš Anykščių krašto] / „Anykšta“ informuoja // Anykšta. – 2020, vas. 18, p. 2

Geri darbai neliko nepastebėti : [apie Gerumo kristalais, Santakos garbės ženklais ,tarp apdovanotųjų L. Strioga,, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliais ir mero padėkomis apdovanotus kauniečius] / Arūnas Karaliūnas // Laikinoji sostinė. – 2020, vas. 22, p. 8

Pakvietė į dvarą : [Leonas Strioga sulaukė Kauno rajono mero kvietimo įkurti nuolatinę ekspoziciją Raudondvario dvare] / LS // Laikinoji sostinė. – 2020, vas. 22, p. 8

Siūlo garbės piliečio vardą : [apie kandidatus Ukmergės rajono Garbės piliečio vardui gauti, kuriais pretenduoja tapti Ukmergės ligoninės gydytojas Vladislovas Spruogis ir skulptorius Leonas Vytautas Strioga] / UŽ inf. // Ukmergės žinios. –  2020, kovo 20, p. 2

Skulptoriui Leonui Vytautui Striogai – 90 / Vasilijaus Kukonenko nuotr. // Zarasų kraštas. –  2020, kovo 27, p. 1

Paminklai Laisvės alėjoje: geri norai ar tik politikų užgaidos? : [Apie skulptūras ir atmintinų vietų įamžinimo ženklus Kaune] / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2020, bal. 18, p. 1–2

Garbės piliečio vardui gauti – du kandidatai : [apie kandidatus Ukmergės rajono Garbės piliečio vardui gauti, kuriais pretenduoja tapti ilgametis Ukmergės ligoninės gydytojas Vladislovas Spruogis ir skulptorius Leonas Strioga] ./ „G. ž.“ inform. // Gimtoji žemė. –  2020, geg. 13, p. 3

Gamta – trečiasis dueto partneris / Enrika Čemolonskienė : [apie skulptoriaus L. Striogos sūnų Aidą, taip pat skulptorių, jų su tėvu bendrą skulptūrų parodą „Dviese“, eksponuojamą V.K. Jonyno namuose-galerijoje Druskininkuose] // Kauno diena. – 2020, geg. 22, priedas „Santaka“, p. 8

Tėvo ir sūnaus pasauliai panašūs, bet individualūs : [apie skulptorių Leono Striogos ir jo sūnaus Aido bendrą skulptūrų parodą „Dviese“, eksponuojamą V.K. Jonyno galerijoje Druskininkuose] // Ūkininko patarėjas. – 2020, birž. 2, p. 16

L. Striogos parodoje – kančia, kuri skatina ieškoti vilties: [apie personalinę parodą „Viltis kančioje” „Meno parko” galerijoje Kaune] / Ainė Jacytė. – Iliustr. //Kauno diena. – 2020, bir. 3, p. 22. 

Trys mirksniai : [apžvelgia galerijoje „Meno parkas“ vykusias parodas: Alekso Andriuškevičiaus „Galimas vandens lygis“, Eglės Ulčickaitės „Amor vacui“, Leono Striogos „Viltis kančioje“] / Vita Opolskytė // Literatūra ir menas. – 2020, Nr. 11 (birž. 12), p. 34–35

Leono ir Aido Striogų kurtos skulptūros vasaros Anykščiuose : [Koplyčios kieme atidaryta anykštėno skulptoriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato L. Striogos paroda „Geležies žaismas“] / „Anykšta“ informuoja // Anykšta. – 2020, birž. 20, p. 1, 5, 12

Apdovanoja, bet pavardes slepia : [apie Kauno miesto apdovanojimus] / Vėjūnė Inytė // Laikinoji sostinė. – 2020, rugpj. 1, p. 3

2021

Nuo „dėdės Sprogo“ iki Nacionalinės premijos laureato : [ apie 91-ąjį gimtadienį švenčiantį skulptorių L. Striogą] / Neringa Daniulaitienė, Arvydo Čiukčio nuotr. // Kaunas pilnas kultūros. Skulptūros. – 2021, m. sausis, p. 18-25. Prieiga: https://issuu.com/kaunaspilnaskultros/docs/kpk_2021_01_lt

 

2022

12. Leono Striogos darbai viešose Kauno erdvėse / Rasa Žukienė // Modernaus meno keliais: Žemėlapis ir pasakojimai savarankiškai ekskursijai apie Kauno vėlyvąjį modernizmą dailėje / Tekstų autorės Kristina Budrytė- Genevičė, Rasa Žukienė. – Kaunas; Kauno modernaus meno fondas, 2022. – P. 43-46; iliustr.

Leono Striogos kūriniai viešose Kauno erdvėse : [interaktyvus tekstas ir garso įrašas] / Rasa Žukienė // art.kaunas.com  Prieiga:  https://artkaunas.com/kaunas2022/leonas-strioga/

Mirė skulptorius Leonas Strioga užuojautas reiškia šalies vadovai : [interaktyvus] // delfi.lt – 2022 spalio 27. Prieiga: https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/mire-skulptorius-leonas-strioga.d?id=91607883

Mirė skulptorius Leonas Strioga: savo kūryba paveikdavo ir didžiausius skeptikus : [interaktyvus] // www.zmones.lt – 2022 spalio 27.  Prieiga: https://www.zmones.lt/naujiena/mire-skulptorius-leonas-strioga-savo-kuryba-paveikdavo-ir-didziausius-skeptikus-gjQGWPAqQYn

Leonas Strioga (1930-2022) : [interaktyvus]  / Valerijus Makūnas // www.krs.lt – 2022 spalio 27. Prieiga: https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/leonas-strioga/

Eidamas 93-ius metus mirė skulptorius Leonas Strioga : [interaktyvus] // www.lrt.lt – 2022 spalio 27. Prieiga: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1810272/mire-skulptorius-leonas-strioga

In memoriam: Leonas Strioga (1930–2022) / Giedrė Jankevičiūtė // 7 meno dienos. – 2022-10-28, Nr. 34 (1441).  Prieiga: https://www.7md.lt/daile/2022-10-28/In-memoriam-Leonas-Strioga-19302022

Netekome kūrėjo: mirė skulptorius L. Strioga : [menininkas, skulptorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas] : [nekrologas] / BNS, KD inf. // Kauno diena. – 2022, spal. 28, p. 8 : portr.

Netekome kūrėjo: mirė skulptorius L. Strioga : [menininkas, skulptorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas] : [nekrologas] / BNS, „Klaipėdos“ inf. // Klaipėda. –  2022, spal. 28, p. 9, portr.

Svajojo, kad kurs net iki 110 metų : [L. Striogos nekrologas] // Lietuvos rytas. – 2022, spal. 29, p. 11, portr.

Mirė skulptorius Leonas Strioga : [nekrologas] / „Anykšta“ informuoja // Anykšta. – 2022, spal. 29, p. 2, portr.

Mirė kraštietis Leonas Strioga : [1930 01 31 – 2022 10 27] : [nekrologas] / „G. ž.“ inform. // Gimtoji žemė. – 2022, spal. 29, p. 2 : iliustr.

Mirė skulptorius Leonas Strioga // Zarasų kraštas. – 2022, lapkr. 4, p. 1

Po atviru dangumi eksponuojami Leono Striogos darbai – 5 angelai ir paskutinis menininko kūrinys : [interaktyvus] / Jūratė Anilionytė // www.lrt.lt – 2022-12-01.  Prieiga: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1834709/po-atviru-dangumi-eksponuojami-leono-striogos-darbai-5-angelai-ir-paskutinis-menininko-kurinys

Skulptūros šviesulys: Obelynės sodybos parke atidaryta L.Striogos lauko galerija : [interaktyvus] // pilotas.lt – 2022-12-02. Prieiga: https://pilotas.lt/2022/12/02/kultura/skulpturos-sviesulys-obelynes-sodybos-parke-atidaryta-l-striogos-lauko-galerija/

Striogos beržinukai apsigyveno Obelynėje (foto) : [interaktyvus] // kaunas.kasvyksta.lt -2022-12-02. Prieiga: https://kaunas.kasvyksta.lt/2022/12/02/rajonas/l-striogos-berzinukai-apsigyveno-obelyneje-foto/

2023

Striogos bronzos džiazas : [apie Leono Striogos bronzos skulptūrų parodą Obelynėje] / Zigmas Kalesinskas. – Nuotr. // Kauno diena. – 2023, geg. 29. [Žiūrėta 2023-05-30]  Prieiga