Menininko meniu

Reprodukcijos

1971

Ąžuolų motina. 1969 : [reprod.] // Kauno grafikų darbų parodos katalogas. – Vilnius: Vaga, 1971. – P. 7 ; 11×12,5 cm

Poetas; Ąžuolo mirtis
 : [reprod.] / Romualdas Čarna. // Lietuvių grafika. 1968-1969-1970. – Vilnius: Vaga, 1971. – Iliustr. 124,125.

Močiutė naktelė
 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Poezijos pavasaris. – ISSN 0235-442X. – [1970], p. 47.

1972

Sakmė apie gintarą : [reprod.] / Romualdas Čarna // Poezijos pavasaris. – ISSN 0235-442X. – 1972, p. 183.

Neganda
. 1970 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailė. – [Kn.] 16. – Vilnius, 1972. – 3 virš. P.; 9×11,2 cm.

Liaudies rašytojo J. Grušo portretas
. 1972 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kauno dailininkų parodos, skirtos TSRS įkūrimo 50-mečiui katalogas. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1972. – P. [17]; 17,2×14 cm

1973

Aktorės R. Staliliūnaitės portretas. 1972 : [reprod.]  / Romualdas Čarna // Antros respublikinės jaunųjų dailininkų darbų parodos katalogas.  – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1973. – Iliustr. 14; 17×18,5 cm

1974

Piešiniai [6]; Aktorės R. Staliliūnaitės portretas; Liaudies raštytojo J. Grušo portretas : [reprod.] / Romualdas Čarna // Nemunas. – 1974, Nr. 2, p. 25-27.

Kompozitoriaus G. Kuprevičiaus portretas. 
1972 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kauno grafikų darbų parodos katalogas. – Kaunas, 1974. – P. 5 ; 10,5×12,7 cm

1976

[Apie Vytautą Klemką] Romualdas Čarna // Klemka, Vytautas. Grafikos darbų paroda. Vilnius. 1976 : [katalogas] / Sudarė aut. – Vilnius: LTSR dailės muziejus, 1976. – P. 1-4. – Tekstas lygiagr. liet. ir rusų k.

Дорога в тайгу
 : [reprod] / Р. Чарна // Выставка произведений советских и болгарских художников. Отчет совместных творческих групп : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1976. – P. 13; 17,2×12,7 cm

Kelias į taigą
 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kauno dailininkų grafikos kūrinių paroda’76 : [parodos katalogas]. – Kaunas, 1976. – P. 4 ; 7,9×11,3.

Sodininkė; Sakmė apie gintarą
: [reprod.] / Romualdas Čarna. // Lietuvių grafika. [Kn.4] 1971-1974. – Vilnius: Vaga, 1976. – Iliustr. 84, 85.

1977

Kelias į taigą. 1976 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kultūros barai. – 1977, Nr.3, p.75.

1978

Išeinantys miškai : [reprod.] / Romualdas Čarna // Poezijos pavasaris. – ISSN 0235-442X. – 1978, p. 72.

Vaikystė
. 1970 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Lietuvių tarybinė grafika 1940 – 1970  : katalogas . –  Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus,1978. – P. 27.; 6×6,9 cm

1979

„Kai pavasaris…“ : [reprod.] / Romualdas Čarna // Poezijos pavasaris. – Vilnius, 1979. – P. 227.

1980

Sakmė apie gintarą III. 1971; Liaudies rašytojo J. Grušo portretas. 1972; Rytas Druskininkų miške. 1975; Atsisveikinimas. 1978; Sodininkė. 1974; Improvizacija taigos augmenijos tema. 1975; Baubas: Iš ciklo „Vaikystės pabėgimas“, 1972; Aktoriaus L. Zelčiaus portretas. 1978; Gaisro pėdsakai taigoje. 1976; Kai pavargsiu ant širdies… 1987; Režisieriaus J. Miltinio portretas. 1977; Saulėlydis. 1978; Jaltos peizažas. 1977 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Romualdo Čarnos grafikos parodos katalogas =  Каталог  выставки графики Ромуальдаса Чарны / sudarė aut. – Kaunas: KDM, 1980. – [23] p., iliustr.; 11,9×13,8; 11,8×14,8; 11,7×15,4; 11,9×14,6; 11,6×15; 11,9×16,3; 11,8×9,7; 11,7×10,7; 8,3×11,8; 11,7×14,7; 11,7×7,4; 11,9×16,4; 11,8×8,2 cm.

Jaltos peizažas. 1977; Rytas Druskininkų miške. 1975; Liaudies rašytojo J. Grušo portretas. 1972;  Sakmė apie gintarą III. 1971  : [reprod.] / Romualdas Čarna // Rom. Čarna : [parodos katalogas] / Sudarė Romualdas Čarna; [Pratarmė , p. 2-3, Vidos Godelienės]. – Kaunas: KDM, [1980]. – 1 lap., sulankst. į [8] p.; 11,8×8,5; 11,7×15,4; 11,8×14,8; 11,9×13,8 cm.

1981

I. Duona: Iš ciklo „Aukštaitija“, 1974; II. Šventė: Iš ciklo „Aukštaitija“, 1974; III-V. Sakmė apie gintarą. Triptikas, 1971; VI. Jaunosios Devnios chemijos komplekso statytojos (Bulgarija), 1976; VII. Jaltos peizažas, 1977; VIII. Estijos salos prisiminimas, 1970; IX. Aktorės R. Staliliūnaitės portretas, 1973; X. Kopų nuotaikos, 1973; 2. Jaunystės labirintai, 1968; 3. Pasakų naktis, 1968; 4. Ąžuolų motina, 1969; 5. Ąžuolų mirtis, 1969; 6. Močiutė naktelė…, 1967, 7. Neganda, 1970; 8. Aktoriaus R. Urvinio portretas, 1973; 9. Kompozitoriaus G. Kuprevičiaus portretas, 1972; 10. Sodininkė, 1974; 11. Liaudies rašytojo J. Grušo portretas,1972; 12. Poeto M. Karčiausko portretas, 1974; 13. Kalnų šauksmas, 1971; 14. Aktorės N. Lepeškaitės portretas, 1975; 15. Bulgarų rašytojo D. Dobrevskio portretas, 1976; 16. Improvizacija taigos augmenijos tema, 1976; 17. Kelias į taigą (Komių ATSR), 1976; 18. Martynas Mažvydas, 1979; 19. Simonas Daukantas, 1979; 20. Poetas: (V. Mykolaičio-Putino atminimui), 1970; 21. Režisieriaus J. Miltinio portretas, 1977; 22. Knygnešiai, 1979; 23. Tėviškė, 1979; 24. Saulėlydis, 1978; 25. Dailininko pedagogo A. Lukšto portretas, 1977; 26. Kartos, 1972; 27. Atsisveikinimas (Dailininko K.Palioko atminimui), 1978; 28. Lietus virš miestelio, 1977; 29. Aktoriaus L. Zelčiaus portretas, 1978; 30. Kopų sargybiniai, 1973; 31. Baubas: Iš ciklo „Pabėgusi vaikystė“, 1972; 32. Kai pavargsiu – ant širdies…Pagal M. Martinaičio eiles), 1978 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Romualdas Čarna : [albumas]. – Vilnius: Vaga, 1981. – [8] p., 16 iliustr. lap., virš. – (Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai)

1982

Pamario vėtros: [reprod.] / Romualdas Čarna // Poezijos pavasaris. – Vilnius, 1982. – P. 37.

1983

Režisieriaus J.Miltinio portretasAtsisveikinimas: Dailininko K.Palioko atminimui : [reprod.] / Romualdas Čarna // Lietuvių grafika– [Kn.7]. 1975-1980. – Vilnius: Vaga, 1983. – Iliustr. 26-27.

1986

Портрет искусствоведа К. Чербуленаса. 1986 : [reprod.] / Р. Чарна // Искусство советской Литвы, выставка посвящается 70-летию Великого Октября : Каталог : [parodos katalogas]. – Mосква: Советский художник, 1987. – Iliustr. 29; 14×17,7 cm

1987

Iš ciko „Po Kuršių Nerijos dangum“: L.Rėza. 1982; Žemės laiškas planetoms. 1984 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Lietuvių grafika. – [Kn.8]. 1980-1985. – Vilnius: Vaga, [1987]. – Iliustr. 55-56.

1988

Maironis : [reprod.] / Romualdas Čarna // Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda. 1987 : [parodos katalogas]. – Vilnius: Lietuvos TSR dailės muziejus, 1988. – P. 36; 13,7×10,2 cm

1989

Tėvynė : [1986]; Menotyrininko K. Čerbulėno portretas : [1986, grafika : reprod.] / Romualdas Čarna // Dailė. – ISSN 0130-6626. – Nr. 28 (1989), p. 19, 49

Aktorius B. Gražys.
 1986; Neringos miškas. 1986; Kauno senamiestyje. 1989; Dail. A. Lukštas. 1985; Laikas ir ženklas III. 1989; Laikas ir ženklas IV. 1989; Naktis, merga ir velnias. 1989; Atgimimas. 1987; Vincas Kudirka. 1987: [reprod.] / Romualdas Čarna // Romualdas Čarna: Grafika: Parodos katalogas / sudarė aut. – Kaunas, 1989. – 15,[1] p.: iliustr.; 11×11,5; 11,3×15; 11,3×14,4; 11,3×14,8; 11,4×17,5; 11,1×17,7; 11×15,1; 11,6×15,4; 11,3×11,3 cm.

Vincas Kudirka ir „Varpas“:
 [reprod.] / Romualdas Čarna // Varpas. – Chicago, 1989, Nr. 24, p. 82.

Vincas Kudirka
 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Mūsų Vytis. – Chicago, 1989, Nr. 4, 4 virš. p.

1990

Kai pavargsiu ant širdiesĄžuolo mirtis : [reprod.] / Romualdas Čarna // „Žiemgalos“ plenero dailininkų darbų paroda : [katalogas]. – Pakruojis, 1990. – P. [1, 4]; 11,9×14,8, 8×9,2 cm

Vincas Kudirka ir „Varpas“:
 [reprod.] / Romualdas Čarna // Medicina (JAV). – 1990 Nr. 1, 1 p. (virš.)

1993

Vydūnas. 1988; Vincas Kudirka. 1988 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Santara. – 1993, Nr. 1(12), pavasaris, p. 10-11.

1995

Mitologiniai akmenys II. 1995 : [reprod.]  / Romualdas Čarna // Grafika. Kauno grafikų kūrybos paroda = Graphic art. Exhibition of Kaunas Graphic Artists : [katalogas]. – Kaunas: M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1995. – P. 11 ; 11x 8,5 cm. – Tekstas liet, angl.

1996

Ex libris. Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai. 1996; Ex libris. Motiejui Valančiui – 195. Žemaičių piemuo. Šiauliai. 1996 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Ex libris Motiejui Valančiui – 195 : tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas / sudaryt. J. Nekrašius. – Šiauliai : Saulės Delta, 1996. – P. 38-39; 10×10,7; 11x 12 cm.

Paskutinė kuršių giesmė I
. 1989: [reprod.] / Romualdas Čarna // Kauno menininkai: Informacinis albumas. – Kaunas: Kauno meno fondas, 1996. – P. 63; 20×15,5 cm.

1997

Pasivaikščiojimas su ponia vasara. 1996; Ženklas II. 1996; Arlekinas. 1994; Ženklas I. 1996 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Santara. –  1997, Nr. 28, pavasaris, p. 39-47.

1998

Vienos žvaigždės portretas. 1998 : [reprod.] / Romualdas Čarna //Trečioji tarptautinė mažosios grafikos bienalė Vilnius’98 : [parodos katalogas]. – Vilnius, 1998. – P: [26]; 9×11 cm

Ex libris. G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai
 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai : tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai“ parodos katalogas / Jonas Nekrašius. – Šiauliai : Saulės Delta, 1998. – P.32; 7×11,5 cm.

Ženklai 
: [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės dienos vasario 16-osios 80-ųjų metinių paminėjimui : [parodos katalogas]. – Kaunas, 1998. – 4 virš. p.; 7,5×5,5 cm

2001

Du ateiviai. Mišri technika,1998 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kowno – Krakow 2000. Krokuva- Kaunas 2001 : przedsięwzięcie artystyczne : nowy wiek – nowa sztuka? : [katalogas] / sudaryt. ir įž. aut. K. Ježowski; Instytut Jakosci w Sztuce, Galeria Podbrzezie, Kauno galerija, Galeria Rostworowski. – Krakow: Galeria Podbrzezie, 2001. – P. [83]. – Lenk.

Išeinantys kuršiai
. 1996 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Krikštai mene = The graveboards of the ancient balts (krikštai) = Baltische Grabbretter in der Kunst : [katalogas] / sudaryt. E. Labutytė. – [Klaipėda : UAB „Druka“, 2001]. – P. 18; 8×11 cm.

[Algimanto Masiulio portretas : piešinio reprod.] / Romualdas Čarna // Algimantas Masiulis. – Kaunas, 2001. – 1 virš. p.; 26×21 cm

2002

Močiutė naktelė… Linoraižinys. 1967; Jaunystės labirintai. Linoraižinys. 1968; Neganda. Linoraižinys. 1970; Kartos. Spalvota cinkografija. 1972; Liaudies rašytojo J. Grušo portretas. Linoraižinys. 1972; Kompozitoriaus G. Kuprevičiaus portretas. Linoraižinys. 1972; Aktorės R. Staliliūnaitės portretas. Spalvota autocinkografija. 1973; Aktorės N. Lepeškaitės portretas. Linoraižinys. 1975; Režisieriaus J. Miltinio portretas. Spalvotas linoraižinys. 1977; Lietus virš miestelio. Linoraižinys. 1977; Aktoriaus L. Zelčiaus portretas. Linoraižinys. 1978; Saulėlydis. Linoraižinys. 1978; Knygnešiai. Spalvota autocinkografija. 1979; Tėviškė. Spalvotas linoraižinys.1979; Atgimimas. Popierius, tušas. 1987; Paskutinė kuršių giesmė I. Mišri technika. 1989; Poeto mėnulis. Mišri technika. 1998; Piliakalnis ir trys einantys medžiai. Mišri technika. 1998; Miško broliams – Lietuvos partizanams. Mišri technika. 1999; Kryžių kalnas. Mišri technika.1999; Žiemgala. Mišri technika. 2001; Tolumos. Mišri technika. 2002; Ledonešis I. Mišri technika 2005; Barbora Radvilaitė. Mišri technika. 2005; A. Lukšto portretas. Popierius, tušas. 1985; Dainininkė R. Preikšaitė. Popierius, tušas, aliejinė pastelė. 1993; G. Bagdonavičiaus ekslibris. Popierius, tušas 1997; Ekslibris Motiejui Valančiui. Linoraižinys. 1996 : [reprod.] / Romualdas Čarna  // ziemgala.lt [interaktyvus]. – Iliustr. – [žiūrėta 2009 11 17]. Prieiga per internetą.

Grafikos daigai. I. Objektas, 2002 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Džiazuojantis estampas: [parodos katalogas]. – Kaunas: Linos pasaulis, 2002. – P. 3 ; 10×8 cm.

2003

Poeto mėnulis. 1998; Piliakalnis ir trys einantys medžiai. 1998 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Kauno dailininkai: pėdsakai laike. – Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003. – P. 73 ; 17,2×15, 13,6×15,6 cm.

2004

Miltinio portretas. 1976. ; Miltinio portretas. 1977 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Juozo Miltinio dailės kūrinių rinkinio katalogas / Įž. str. Raimundo Klimavičiaus, Algimanto Mikėno. – Panevėžys, 2004. – Iliustr. 19-20; 12,7×18,2; 13,5×9 cm.

2005

Tolumos. 2005; Ledonešis. 2005; Dainininkės Ritos Preikšaitės portretas : [reprod.] / Romualdas Čarna // Grafika / Piešiniai „Kelionė tęsiasi“ :  [parodos katalogas]. – Kaunas, 2005. – 1 lap. (sulankst. į 6 p.); 12,4×14,2; 12,5×14,7; 17,7×14,5 cm.

2006

Dubysos vingiai I : [reprod.] / Romualdas Čarna // Betygala 2006 : [dailės plenero, skirto J. Kuzminskio 100-mečiui paminėti, katalogas]. – Raseiniai, 2006. – P.3.

Miško broliams – Lietuvos partizanams
. 1999; Kryžių kalnas. 1999; Piliakalnis ir trys einantys medžiai. 1999 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2005 m. dailės kūrinių konkurso „Lietuvos kelias“ parodos katalogas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006. – P. 20-22 ; 11,9×13,6; 10,4×8,9; 9×10,4 cm.

2008

Pavasarinis atokvėpis. 2008; Gruodis, gruodis… 2007 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailės paroda „Atgimimas“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. – Kaunas, 2008. – P. 5; 5,5×6,4, 5,5×4,8 cm.

Dubysos vingiai
. 2006 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2007 m. dailės kūrinių konkurso „Lietuvos laikas“ parodos katalogas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Čiurlionio galerija, 2008. – P. 28; 13,1×11,9 cm.

2009

Gruodis, gruodis… : [2007, spalv. reprod. / Romualdas Čarna] // Lietuvos tūkstantmetis : Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas / [sudarytoja Julija Mušinskienė]. – Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; [Čikaga (JAV)] : Čiurlionio galerija, 2009. – P. 37, 149.

Pablo Pikaso portretas.
 1981. Spalv., linoraižinys : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailės kūriniai bibliotekoje : [2010 m. kalendorius]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. – [P. 11]; 6×5,7 cm.

Debesis-arlekinas
Rugpjūčio vakaras ŽiemgalojeŠiaurinė Lietuva – kelias į dailininko Antano Kučo gimtinę : [reprod.] / Romualdas Čarna // J. Kuzminskio grafikos pėdsakais. – Raseiniai, 2009. -P. 3

Mitologiniai akmenys II
. Spalv., mišri technika. 1995; Naktis, merga ir velnias. Spalv., mišri technika.  1989; Režisierius J. Miltinis. Pop., tušas. 1976; Dailininkas Osvaldas Jablonskis. Pop., tušas, aliej. pastelė. 1993; Dailininkas A. Švėgžda. Pop., tušas, aliej. pastelė. 1993; Simonas Daukantas (Pirmoji lietuviška Lietuvos istorija). Spalv. autocinkografija. 1979; Vydūnas. Linoraižinys. 1988; Močiutė naktelė… Linoraižinys. 1967; Ąžuolų motina. Linoraižinys. 1969; Ąžuolo mirtis. Linoraižinys.  1969; Poetas (V. Mykolaitis-Putinas). Linoraižinys. 1970; Rašytojas Juozas Grušas. Linoraižinys. 1972; Kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus portretas. Linoraižinys. 1972; Kartos. Spalv. autocinkografija. 1972; Baubas. Iš ciklo „Vaikystės pabėgimas“. Spalv. autocinkografija. 1972; Kopų nuotaikos. Spalv. autocinkografija. 1973; Kopų sargybiniai. Spalv. autocinkografija. 1973; Režisieriaus Juozo Miltinio portretas. Spalv. linoraižinys. 1977; Saulėlydis. Linoraižinys. 1978; Atsisveikinimas (Dailininkui Kęstučiui Paliokui atminti). Spalv. linoraižinys. 1978; Šauksmas. Spalv. linoraižinys.  1979; Laimės žiburys II (Pagal rašytojo Jono Biliūno apsakymą). Spalv. linoraižinys. 1982; Vaikystės toliuose. Spalv., mišri technika. 1986; Aktoriaus B. Gražio portretas. Pop., tušas. 1986; Dailininko A. Lukšto portretas. Pop., tušas. 1985; Maironis (125-osioms gimimo metinėms). Linoraižinys. 1987; Paskutinė kuršių giesmė II. Spalv., mišri technika. 1989; Paskutinė kuršių giesmė I. Spalv., mišri technika. 1989; Dievdirbys iš Rozalimo I (J. Danauskui atminti). Spalv., mišri technika. 1991; Laikas ir ženklas I. Spalv., mišri technika. 1989; Laikas ir ženklas II. Spalv., mišri technika. 1989; Laikas ir ženklas IV. Spalv., mišri technika. 1989; Lietuviškas opartas I. Spalv., mišri technika. 1992; Lietuviškas opartas II. Spalv., mišri technika. 1992; 1994-jų vasara II. Spalv., mišri technika. 1994; Pagoniškas rytas. Spalv., mišri technika. 1995; Ženklas II (Mitologiniai akmenys). Spalv., mišri technika. 1996; Nenykstantys ženklai I. Spalv., mišri technika. 1996; Nenykstantys ženklai II. Spalv., mišri technika. 1996; Nenykstantys ženklai III. Spalv., mišri technika. 1996; Pro memoria dail. Algimantui Švėgždai. Spalv., mišri technika. 1996; Mitologiniai akmenys. Spalv., mišri technika. 1996; Poeto mėnulis. Spalv., mišri technika. 1998; Žiemgala I. Spalv., mišri technika. 2001; Tolumos. Spalv., mišri technika. 2002; Lygumų krašto karūna. Spalv., mišri technika. 2004; Šaltinis. Spalv., mišri technika. 2004; Ledonešis I. Spalv., mišri technika. 2005; Ledonešis II (fragmentas). Spalv., mišri technika. 2005; Atspindžiai. 2006; Kuršiams, nebesugrįžusiems į krantą. Spalv., mišri technika. 2006; Dubysos vingiai I. Spalv., mišri technika. 2006; Dubysos vingiai II. Spalv., mišri technika. 2006; Naktis virš Kuršių marių. Spalv., mišri technika. 2006; Rūkas virš Kuršių marių. Spalv., mišri technika. 2006; Sausio dantys. Spalv., mišri technika. 2006; Debesis – arlekinas. Spalv., mišri technika. 2007; Gruodis, gruodis… I. Spalv., mišri technika. 2007; Šiaurinė Lietuva. Kelias į dailininko Antano Kučo gimtinę. Spalv., mišri technika. 2008; Išeinantis malūnas. Spalv., mišri technika. 2007; Audra. Spalv., mišri technika. 2008; Rugpjūtis Žiemgaloje. Spalv., mišri technika. 2008; Pasivaikščiojimas su ponia vasara. Spalv., mišri technika. 2009; Arlekinas II. Spalv., mišri technika. 2009; Kriščiūnienės ekslibrisas. Linoraižinys. 1987; „Gubernija“. Saulės žiedu nuo 1665. Alus kvietinis. Alus miežinis. Linoraižinys. 2005; G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai. Linoraižinys. 1997; Jono Nekrašiaus ekslibrisas. Linoraižinys. 1999; Jonas Nekrašius II. Linoraižinys. 1997; Stasys Ušinskas 1905-1974. In Memoria. Spalv. linoraižinys. 1990; Motiejui Valančiui – 195. Žemaičių piemuoŠiauliai I. Linoraižinys. 1996; Danutės Parčiauskienės ekslibrisas. Linoraižinys. 1987 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Romualdas Čarna : grafika, piešiniai : [albumas] / sudaryt. Dalia Draugelienė. – Kaunas: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, 2009. – P. 10, 11, 13, 14, 23-25, 27-33, 35-37, 39-43, 45-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61-69, 71, 73-75, 77, 79-83, 85-89, 91-94, 98-101; 10,5×7; 29,5×23 cm.

Rugpjūtis Žiemgaloje.
 2008; Saulėlydis virš Salyno. 2008 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailės paroda Atgimimas skirta vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai paminėti : katalogas. – Kaunas, 2009. – P. 6; 5,1×4,8 cm.

2010

Ugnies valdovas. 2009; Vienišo žmogaus šešėlis vakaro peizaže. 2009 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Dailės paroda „Atgimimas“, skirta vasario 16-ajai ir kovo 11-ajai paminėti : katalogas. – Kaunas, 2010. – P.5; 4,3×5; 8,1×5 cm.

2011

Rugpjūtis Žiemgaloje. 2008. Mišri technika : [reprod.] // Kauno dailė: realijos en Face =  Kaunas art: Realities en Face / sudaryt. Vida Mažrimienė. – Kaunas, 2011. – P. 25; 19,5×17 cm.

2012

Suskilęs vakaras, mišri technika. 2011; Rudens katedra, mišri technika. 2011 : [reprod.] / Romualdas Čarna // „Atgimimas” Dailės paroda skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai paminėti. – Kaunas, 2012. – P. 6 ; 4×3,5 cm

Ateina ugnelė, ateina
 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Literatūra ir menas. – 2012, lapkr. 30. Prieiga: http://literaturairmenas.lt/2012-11-30-nr-3404/352-virseliai/545-romualdas-carna-ateina-ugnele-ateina

2013

Pasakų naktis (Joninės). 1968, linoraižinys, 51×44 : [reprod.] / Romualdas Čarna // Lietuvos grafika nuo 1960 metų iš MO muziejaus kolekcijos. – Vilnius: MOM, 2018. – P. 14; 17,2×18,5 cm

Merginos portretas
. 1992, pop., akvarelė, pastelė, 60×45 : [reprod.] / Romualdas Čarna // „Arkadija“ dailės aukcionas : [katalogas]. – [D.] 2 : 2015 m. gruodžio 4 d. Kauno Menininkų namuose. – [Kaunas] : UAB „Kaligrafija“, [2015]. – P. 17; 4,5×5,5 cm

Portretas „Paskutinis susitikimas su Juozu Grušu 1986 m. sausio 11 d.“, kartonas, anglis : [reprod., interaktyvus] / Romualdas Čarna // Juozas Grušas dailininkų portretuose: [virtuali paroda]. Prieiga: http://maironiomuziejus.lt/lt/parodos/juozas-grusas-dailininku-portretuose-608/gallery (žiūrėta 2016 11 18)

Žiemys
. 2012. Mišri technika : [reprodukcija] / Romualdas Čarna // Spalva – nuotaika – simbolis = Color – mood – symbol : [parodos-konkurso katalogas / sudarytoja Jolanta Šmidtienė]. – Kaunas : Tekstilininkų ir dailininkų gildija, 2013. – P. 12, 18×13,5 cm