Menininko meniu

Straipsniai, interviu

1970

Iš Krokuvos sugrįžus : [apie III tarpt. grafikos bienalę] / Romualdas Čarna // Nemunas. – 1970, Nr.2, p. 49: iliustr.

1973

Eksponuoja svečias iš Estijos : [apie estų grafiko Juri Arrak darbų parodą Kaune]/ Romualdas Čarna. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1973, kovo 31. – Liet., rus.

1978

Gunaro Krolio grafika : [apie latvių dailininko darbų parodą Kaune]/ Romualdas Čarna. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1978, gruod. 3.

1980

Gera pradžia : [apie dail. K. Milkevičiaus piešinių parodą Kaune] / Romualdas Čarna. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1980, vas. 3, p.4.

1981

Geručio Kalpoko grafikos darbų parodos katalogas / Sudarė aut.; [Pratarmė Romualdo Čarnos]. – Kaunas: [KMN], 1981. – P. 2.

1982

Grafikos atžalynas : [apie Kauno grafikų darbus] / Romualdas Čarna // Tiesa. – 1982, sausio 9.

1983

Kauno dailė vakar, šiandien, rytoj : Pokalbis prie apskrito stalo / Parengė Laima Petrusevičiūtė. [Tarp pokalbio dalyvių Romualdas Čarna]. –  Iliustr.// Kultūros barai. – 1983, Nr. 6, p. 20-25.

Knygos ženklo kelionė : [apie dail. M. Stirbytę-Valaikienę] / Romualdas Čarna // Nemunas. – 1983, Nr. 5, p. 45: iliustr., portr.

Apie kūrybą ir kolegas : [LTSR dailininkų sąjungos Kauno sk. dailininkų pasisakymai] / Romualdas Čarna, Anatolijus Stiško, Stasys Žirgulis, Zinaida Dargienė, Danutė Eidukaitė // Tiesa. – 1983, geg. 7.

1987

Po vienu stogu : [apie tapyt ir poetą A. Martinaitį] / Romualdas Čarna. – Portr. // Nemunas. – 1987, Nr. 6, p. 8

„Garuoja upė, plaukia baltas ižas…“: [eilėraščiai] / Antanas Martinaitis, [su Romualdo Čarnos prier. apie autorių]. – Portr. // Kauno tiesa. – 1987, bal. 26, p. 5.

1990

Prie 99 Romualdo Čarnos paveikslų : [pasikalbėjimas su dail. R. Čarna / Užrašė] Saulius Bartaška // Fontanas. – 1990, vasaris, p. 3: portr.

1993

„Žiemgala“: [apie draugiją: pasisakymai, tarp. autorių ir Romualdas Čarna /Kalbino N. Nilytė. // Auksinė varpa. – 1993, gruod. 8 : portr.

1995

Tarp mito ir realybės : [prisiminimai apie tapyt. A. Martinaitį / Užrašė ] Nika Aukštaitytė; Aut. Ričardas Vaitekūnas, Romualdas Čarna. – Portr.  // Lietuvos aidas. – 1995, bal. 29, p. 21.

1996

„…Kasdien primena: skubėk!“ : [pokalbis su grafiku Romualdu Čarna / Užrašė] N. Nilytė. – Iliustr. // Auksinė varpa. – 1996, saus. 4.

1997

Romualdas Čarna : monologai // Esu pats sau paslaptis / Laimonas Inis. – Kaunas, 1997. – P. 30-36: portr.

Čarna, Romualdas. Sidabruojanti Šiaurės Lietuvos šviesa : grafiko R. Čarnos monologai / užrašė Laimonas Inis // Santara. – 1997, pavasaris, p. 39-47.

„Kauno menininkai“ knygos lemtis : [apie albumą „Kauno menininkai“ : pasisakymai] / parengė Alvydas Dargis – Aut.: Algimantas Mikuta, Aleksandras Macijauskas, Alvydas Dargis, Juozas Šlivinskas, Algimantas Kubiliūnas, Romualdas Neimantas, Sigitas Laukagalis, Petras Palilionis, Romualdas Čarna, Violeta Jasevičiūtė, Justinas Rimas // Nemunas. – 1997, Nr. 11, p. 17-20.

Palūžo Žiemgalos ąžuolas : (anapilin išėjusio gydytojo ir kultūrininko R. Armono atminimui) / Romualdas Čarna // Šiaulių kraštas. – 1997, vas. 13, p. 16.

1998

Čarna, Romualdas. Dievo dovana, kad noriu kurti… : [pokalbis su dailininku R. Čarna / užrašė] Violeta Jasevičiūtė. – Santr. latv., angl., p. 28, 31 // Žiemgala. – 1998, Nr. 1, p. 19-20. – Prieiga: http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-zmones/dailininkas-grafikas-romualdas-carna/dievo-dovana-kad-noriu-kurti

In memoriam : [gydytojui Rimui Armonui atminti,1949-1997 / sudarytojas V. Trušys; tarp autorių R. Čarna]. – [Šiauliai] : E. Musneckienės reklamos ir leidybos firma, [1998]. – [17] p.: iliustr.

1999

Kūryba visada individuali : [dailininkų pasisakymai / užrašė] Jūratė Sučylaitė / Aut.: Romualdas Čarna, Leonas Strioga, Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, Adolis Krištopaitis // Kauno žinios. – 1999, liep. 30, p. 8, 11

Paukštis gyvena tarp dangaus ir žemės : [pokalbis  su grafiku Romualdu Čarna  prieš jo jubiliejinės parodos atidarymą paveikslų galerijoje, pavadintą „Mano kelionė“] / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr.  // Kauno diena. – 1999, lapkr. 13, p. 17-18

2008

Gediminas Pempė (1921-01-15 – 2008-01-02) : in memoriam / Romualdas Čarna. – Iliustr. // Nemunas. – 2008, saus. 10-16 (Nr. 1), p. 14.

2009

Skleidė sidabrinę šviesą : [prisiminimai apie grafiką Antaną Kučą] / Čarna, Romualdas // Antanas Kučas: įprasminta tradicija : jubiliejinė kūrybos paroda: katalogas / [sudarė Regina Urbonienė]. – Vilnius, 2009. – P. 22.

Jaskoniškių ežeriukas : [Dailininko eilėraštis skirtas Petro Stausko atminimui] / Romualdas Čarna // Akvarelininkų pleneras, skirtas Petro Stausko (1919-2003) 90-osioms gimimo metinėms / Dusetų dailės galerija. – [Vilnius : Sapnų sala], 2009. – P. 2.

2011

Romualdas Čarna, g. 1939 : [dailininkas apie save ir kūrybą] // Kauno dailė: realijos en Face =  Kaunas art: Realities en Face / sudaryt. Vida Mažrimienė. – Kaunas, 2011. – P. 24-25: portr., iliustr.

Žali Jakiškiai : [eilėraštis] / Romualdas Čarna // Gintaro gimtinė. – ISSN 2029-2910. – 2011, rugs. 1-30 (Nr. 9), p. 4.

Jokios bangos nenublokš jos kūrybos : [apie grafikę Gražiną Didelytę] / Romualdas Čarna // Andeinė – Dainavos girios galerija / sudarytojas Vygandas Čaplikas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2011. – P. 109-111: nuotr.

Miestas Dievo užantyje : [pokalbis su dailininku grafiku R. Čarna apie Kauno kultūrinį gyvenimą] / Romualdas Čarna ; kalbėjosi Gražina Viktorija Petrošienė ; Gražinos Viktorijos Petrošienės nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Nemuno svetainė // Nemunas.  – 2013, saus. 17-23 (Nr. 2), p. 3

Romualdas Čarna – dailininkas grafikas : [prisiminimai apie aktorių A. Masiulį] / Romualdas Čarna. //Algimantas Masiulis: siela po teutonų riterio šarvais : [prisiminimai, pokalbiai, laiškai / sudarė, kalbėjosi ir užrašė Elvyra Markevičiūtė]. – [Kaunas] : Kauno valstybinis dramos teatras, [2012]. – P. 148-149 : iliustr.

2012

Romualdas Čarna: „Su mokytoju Antanu Kuču siejo tamprus ryšys“ : [vaizdo įrašas] / Įkėlė Virtuali edukacinė biblioteka // You Tube. – 2012 m. spalis, Kaunas. Parengė Giedrė Aleksandravičiūtė, Daiva Liubamirskaitė. Kūrybinis ciklas „Pokalbiai apie mokytojus“. Prieiga: http://mokytojotv.blogspot.lt/2012/10/romualdas-carna.html (žiūrėta 2016 11 18)

2014

Romualdas Čarna: „Kurti galiu tik Lietuvoje“ : [vaizdo įrašas] / Įkėlė Virtuali edukacinė biblioteka // You Tube. – 2014, vasario 27 Prieiga: www.youtube.com/watch?v=NTwhn6LNQVs

Šiaurės Lietuvos lygumų dailininkas : [interaktyvus; pokalbis su R. Čarna] / Jurgita Juškevičienė. – Iliustr.; Romualdas Čarna – daugialypė asmenybė / Vytenis Rimkus // skrastas.lt. – 2014, spalio 17. Prieiga; http://skrastas.lt/?data=2014-12-23&rub=1146671142&id=1413441793&pried=2014-10-17 (žiūrėta 2016 11 18)

R. Čarna: ”Kūryba toks dalykas – vaaarginantis labai, bet ką padarysi” : [pokalbis su grafiku / kalbėjosi] Akvilė Pušinskaitė // Šiaulių naujienos. – 2014, spal. 25, priedas ”Mano TV”, p. 1, 7

Romualdas  Čarna: „Pieštuose arlekinuose – savi ir svetimi troškimai ir ydos“: [pokalbis su dailininku parodos Šiaulių universiteto dailės galerijoje proga] / Akvilė Pušinskaitė. – Portr. // Šiaulių naujienos. – 2014, spalio 27. Prieiga: http://www.15min.lt/naujiena/kultura/asmenybe/romualdas-carna-piestuose-arlekinuose-savi-ir-svetimi-troskimai-irydos-285-462651?cf=df

Dailininkas R. Čarna pasakoja… : [vaizdo įrašas; apie savo darbus parodoje „Aukso pjūvio“ galerijoje Kaune] / Filmavo Grafas Paulius // You Tube. – 2014, gruodžio 23. Prieiga: https://www.youtube.com/watch?v=ogjw8-XuLK8

2020

3.Vaikų širdyse – Mamos vardas… : Mintimis apie savo šviesios atminties Mamą Salomėją Černienę dalijasi Kaune gyvenantis kraštietis grafikas Romualdas Čarna. / N. Nilytė // Auksinė varpa. – 2020, geg. 16, p. 4