Menininko meniu

Kūryba

Skyriuje „Kūryba“ pateikiama informacija apie Šviesės Čepliauskaitės koncertinį repertuarą, diskografiją, pianistės parengtas publikacijas. Poskyryje „Iš repertuaro“ išvardinti pirmiausiai lietuvių, toliau – užsienio autorių kūriniai abėcėlės seka. Autorių pavardės ir kūrinių pavadinimai pateikti originalo kalba, dauguma pavadinimų išversti į lietuvių kalbą ir nurodyti skliausteliuose. Poskyryje „Diskografija“ garso įrašų leidinių aprašai išdėstyti pavadinimų abėcėlės tvarka. Šiame poskyryje pirmiausiai atsispindi autoriniai leidiniai, o toliau – pavieniai kūriniai įvairių atlikėjų plokštelėse, rinkiniuose. Leidiniai, esantys KAVB fonde pažymėti KAVB logotipu, po aprašu pridedamas fondo šifras. Poskyryje „Straipsniai, pokalbiai ir interviu“ Šviesės Čepliauskaitės publikacijos išdėstytos chronologine metų seka, metų viduje – pagal abėcėlę.