Menininko meniu

Natų leidiniai

Autoriniai rinkiniai

Amžių dainos : 1999 m. Baltijos šalių dainų šventė „Gaudeamus XIII“ : chorų repertuaras : dainos studentų chorams / redakcija Povilo Gylio ; [sudarė Saulius Liausa]. – Choro partitūra ir klavyras. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 1998. – 1 partit. (18, [1] p.), 1 klavyras (32 p.). – ISMN M-706208-07-7
KAVB [G 61823 – partitūra, G 61824- klavyras]

Arija. Sonetas VI : fleitai, altui ir fortepijonui. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2014. – Partitūra (30 p.) + partijos (24 p.) 

Burlegija ; Noveletė : klarnetui ir fortepijonui. – Partitūra ir klarneto partija. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, 2000. – 1 partit. (16 p.) ; 30 cm + 1 part. (4 p.). – ISMN M-59999-033-2. – Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras 030

KAVB [G 62251;  MZA 788.6-Br-361]

Bus ruduo: dainos jaunučių chorams. – [Vilnius] : Vieš. įstaiga „Tobulas garsas“, 1999. – 10, [1] p., įsk. virš. – ISMN M-706233-02-4. – Tobulas garsas TG 02
Turinys: Bus ruduo / Vinco Mykolaičio-Putino žodžiai; Žvaigždelei / Mykolo Linkevičiaus žodžiai; Paukščių karalius / Martyno Vainilaičio žodžiai; Vyturėlis / Vytės Nemunėlio žodžiai; Bitutė / Zitos Gaižauskaitės žodžiai KAVB [G 62176, MZA 784.67.1-Br-361]

Dainynas : [vaikų chorui ir fortepijonui] / Lietuvos muzikų draugija. – Vilnius : Lietuvos muzikų draugija, 1996. – 30 p. : iliustr. – ISMN M-59997-009-4
Turinys: Himnas muzikai / eilės Zitos Bružaitės; Piešinys juodu pieštuku / eilės Ramutės Skučaitės; Šuldu buldu / eilės Martyno Vainilaičio; Tyli balta diena / eilės Ramutės Skučaitės; Puk ir pus / eilės Martyno Vainilaičio; Dainelė Mamai / eilės Rasos Daunorienės; Apie akmenį / eilės Vytauto Kazielos; Irias varna lytele / eilės Martyno Vainilaičio; Boružėlė / eilės Jolantos Jonynaitės; Žąsinas / eilės Martyno Vainilaičio; Elegija / eilės Algimanto Baltakio.
KAVB [G 61308]

Danse macabre: trombonui (eufonijai) ir fortepijonui, 2017 /  [sudarytojas Robertas Beinaris]. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2018 ([Vilnius] – 12, [1] p. ; 30 cm + 2 part. (8 p.). – Gretut. tekstas liet., angl.. – ISMN 979-0-806001-01-1. – Lietuvos kompozitorių sąjunga LKS 2018 01KAVB MZ G 18-7849

Dvi lietuvių liaudies dainos: mišriam chorui. – [Vilnius] : Lietuvos muzikų draugija, [1998] . – 11, [1] p. – ISMN M-59997-027-3
Turinys: Užtekėjo saulelė; Pūtė vėjas  
KAVB [G 61834; MZA 784.1.1-Br-361]

Karnavalas : dainos vaikams. – [Vilnius] : Lietuvos muzikų d-ja, 1998. – 18 p. – ISMN M-59997-027-3. – Lietuvos muzikų d-ja LMD 56
Turinys: Baigsis pilkas lapkritys / Martyno Vainilaičio žodžiai; Pūga / Violetos Palčinskaitės žodžiai; Vilkas /Violetos Palčinskaitės žodžiai; Karnavalas / Martyno Vainilaičio žodžiai; Vandenys pavasariniai / Martyno Baltrėno žodžiai; Akis / Ramutės Skučaitės žodžiai
KAVB [G 61828; MZA 784.67.1-Br-361]

Keturių dermių miniatiūrossmuikui ir fortepijonui=Miniatures of four modes: for violin and paino / smuiko partiją redagavo Rūta Lipnaitytė; fortepijono partiją redagavo Indrė Baikštytė. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos centras, 2015. – 33, [1] p. + 1 part. (9 p.). – LMIC 088.

Turinys:1. Lydinė, 2. Fryginė, 3. Miksolydinė, 4. Dorinė

KAVB [MZ G 16-2374, MZA G 787.1-Br-361]

Kūriniai balsui ir fortepijonui=Compositions for voice and piano. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2017. – 26, [1] p. : port. – (Lietuvių kamerinė vokalinė muzika=Litthuanian chamber vocal music). – Turinyje aut. : Audronė Kisieliūtė, Dainora Merčaitytė, Nijolė Ralytė. – Dalis gretut.teksto liet., angl. – ISMN 979-0-706210-68-Turinys:
1. Du bist mein; Ich sag,der Somer…/ nežinomo poeto žodžiai. – P.  7, 11
2. Sidabra / Kazio Bradūno žodžiai. – P. 14
3. Trioletai.  – P. 18

Mano broleliai: daina pagal Sigito Gedos eiles : lygiems balsams, vyrų balsams ad libitum, kanklių ansambliui, skudučiams ad libitum / [aranžavo Alvyda Česienė]. – [Partitūra]. – Kaunas : Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2000. – [4] p. + 4 part. (7 p.). – ISMN M-706244-00-6
KAVB [G 62533]

Penktame aukšte : dainos ir dainelės : balsui ir fortepijonui.- Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2019 . – 61 p.  + CD 
Pristatymas įvyko“Tamsta“ klube Vilniuje 2020 metų vasario 6 d.

Putinų žydėjimas: daina liaudies instrumentų ansambliui pagal Sigito Gedos eiles ; redagavo Alvyda Česienė. – [Partitūra]. – Kaunas : Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2000. – 6, [2] p. + 6 part. (10 p.). –ISMN M-706244-03-7. – Kauno lietuvių taut. kultūros centras AČ 03
KAVB [G 04-3828]

Sonetas IV : smuikui, violončelei ir fortepijonui. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. – Partitūra (18 p.) + partijos (11 p.)

Trys dedikacijos: fortepijonui. – Kaunas : Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, 2004. – 4 p.
Turinys: Dedikacija Klodui; Dedikacija Frederikui; Dedikacija Baliui
KAVB [G 05-746, MZA 786.2 Br-361]

Trys Kalėdų dainelės. – [Vilnius] : Lietuvos muzikų draugija, 1996. – [4] p. – ISMN M-5997-011-7
Turinys: Šalčio uogos / eilės Martyno Vainilaičio; Patikėti stebuklu / eilės ir muzika Zitos Bružaitės; Šalčio gitara / eilės Martyno Vainilaičio
KAVB [G 61350; MZA IIBa-Br-361]

Užmigę žirgeliai: du chorai / Sigito Gedos eilėmis. – Vilnius : Lietuvos muzikų draugija, 1997. – 11 p. – (Chorinė muzika). – ISMN M-59997-016-7
Turinys : Nušovė žvirblelį; Užmigę žirgeliai
[KAVB G 61489; MZA 784.1.1-Br-361]

Natos iš rinkinių ir periodikos

Apie akmenį / žodžiai Vytauto Kazielos // Gama. – 1996, Nr. 14, priedas, P. [2]
KAVB [Mzp 78-Ga-289]

Atnešk padangę gryną: jaunių ir jaunimo mišriam chorui / eilės Albino Bernoto // Atnešk padangę gryną. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 2002. – D. 1, P. 50-56.
KAVB [MZA 784.8-At-29, MZ G 02/7586]

Baltoji impresija : smuikui ir mišriam chorui // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009, T. 9, P. 83                                                                                                                     KAVB [Arch 12-2095]

Boruž, boružėle! … / žodžiai Jolantos Jonynaitės // Gama. – 1994, Nr. 7/8, priedas, P. [3-4]
KAVB [Mzp 78-Ga-289]

Broliai ir saulelės : merginų chorui / žodžiai Sigito Gedos // Vasaros paukštis. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1998. – P. 31.
KAVB [MZA 784.8-Va-316 ,MZ G 61666]

Canto : iš spektaklio pagal G. Boccaccio „Dekameronas“ // Muzika iš dramos spektaklių . – Vilnius: Kompozitorių sąjungos fondas, 2014. – P. 24

KAVB [MZ G 15-239]

Chorinė siuita / žodžiai liaudies // Dainų diena. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006. – Kn. 1, P. 49.
KAVB [G 07-8891

Dainelė Mamai / žodžiai Rasos Daunorienės // Gama. – 1996, Nr. 14, priedas, P. [1-2]

KAVB [Mzp 78-Ga-289]

Dedikacija Klodui : fortepijonui ; Šalčio uogos : violončelei ir fortepijonui // Gama. – 1998, Nr. 20, priedas, P. 5-6
KAVB [Mzp 78-Ga-289]

Dedikacija Klodui  // Labai noriu gražiai groti. – Vilnius : Vaga, 2002. – [1], P. 17
KAVB  [MZ G 03-4602; MZA 786.2-La-11]

Dvi lietuvių liaudies dainos : (1997) / žodžiai liaudies // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius, 2009, T. 8, P. 67,72.

KAVB [G 14-5441]

Epitafija Juliui=Epitaph to Julius // Varpų muzika. – Vilnius : Kompozitorių sąjungos fondas, 2016. – P. 46

KAVB [MZ G 17-2815 ; MZA G 789.5-Va-303]

Giesmė gerajam Ganytojui = Hymn to the Good Shepherd : mišriam chorui a cappella / žodžiai Zitos Bružaitės ; transl. from Lith. by Vida Urbonavičius // Laudate Dominum. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2005. – P. 85
KAVB [MZ G 05-11069 ; MZA 783-La-451]

Ilgės: noveletė birbynei ir kanklėms // Žalias berželis. – Vilnius : Lietuvos muzikų d-ja, 1998. – Sąs. 2, Nr. 4., P.12
KAVB [G 61833]

Irias varna lytele / eilės Viliaus Baltrėno // Dainų dainelė, 1995. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1995. – P. 23.
KAVB [MZA 784.67.2-Da-122 ,MZ G 61031]

Neužrašyta daina /žodžiai Marcelijaus Martinaičio // Dainuok ir keliauk – Kaunas : Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondas „Polihimnija“, 2010. – [D.] 1, P. 4.
KAVB: [MZ G 11-1055, MZA 784.1-Da-122]

Kam dera, tai dera: mišriam chorui a cappella / [aranžavo] Zita Bružaitė ; žodžiai lietuvių liaudies // Sodauto  – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. – Kn. 1, P. 36-39
KAVB [MZ G 61724; MZA 784.8-So-27]

Kuršiai: poema aukštoms ir bosinėms kanklėms  // Kanklių godos. – Kaunas : Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2000. – P. 22.
KAVB [MZ G 62480 MZA 787.8/.9-Ka-325]

Muzikiniai desertai=Musical desserts // Lietuviška gaida : pjesės fortepijonui=The Lithuanian sound : piano pieces. – Vilnius, 2015. – P. 40

Turinys: 1. Tiramisu ; 2. Marcipanas
KAVB [MZ G 16-2594;  MZA G 786.2-Li-173]

Ostinato pastorale // Gama. – 1996, Nr. 14, priedas, P. [3].
KAVB[Mzp78-Ga-289]

Piešinys juodu pieštuku // Mano muzika : vadovėlis 6 kl. /Arūnas Dikčius  – Vilnius, 2002. – P. 114-115
KAVB [MZ 3-02-11541;  MZA 78(075)-Di-179]

Preliudas=Prelude // Solitude : lietuvių muzika fleitai solo. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2007. – P. 15
KAVB [G 08/5459, MZA 788.5-So-54]

Quem pastorales laudavere // Kalėdų kelias. – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2016. – P. 18.
KAVB [MZ G 17-2300 ;MZA G 783-Ka-182]

Sėliai : poema aukštosioms kanklėms // Kanklių godos. – Kaunas : Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2000. – P. 15.
KAVB [MZ G 62480 ;MZA 787.8/.9-Ka-325]

Trys dedikacijos=The Three Dedications //Mažoji muzika II=A Little Music :edukacinė Lietuvos kompozitorių muzikos rinktinė : kūriniai fortepijonui pradinių klasių mokiniams. – Vilnius, 2015. – P. 23-27

KAVB [MZ G 16-2330 ;MZA 786.2-Ma-739]

Trobelė prie jūros / eilės Sigito Gedos // Mano muzika : vadovėlis 6 kl. /Arūnas Dikčius. – Vilnius, 2002. – P. 114-115 KAVB: [MZ 3-02-11541]

Užtekėjo saulelė: žodžiailietuvių liaudies // Dainos studentų chorams : 2004 m. Baltijos šalių studentų šventė „Gaudeamus XIV“. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2003. – P. 17.  
KAVB [MZ G 04-1880]

Užtekėjo saulelė: žodžiai lietuvių liaudies // Dainų diena. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2006.– Kn. 1, P. 17
KAVB[MZG 07-8891]

Vandenys pavasariniai: jaunių ir merginų chorams / žodžiai Viliaus Baltrėno // 2002 metų Pasaulio lietuvių dainų šventė. – Vilnius : Lietuvos liaud. kultūros centras, 2000-2002, rink. 1-5. – Kt. antr.: 2003 metų pasaulio lietuvių dainų šventė. – ISMN M-706208-15-2. – Rink. 2, P. 14-17.
KAVB [MZA 784.8-Du-01,MZ 3-03-11390]

Žąsinas / eilės Martyno Vainilaičio // Dainų dainelė, 1995. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1995. – P. 21-22.
KAVB [MZ G 61031]

Žiemgaliai // Kanklių godos. – Kaunas : Kauno lietuvių taut. kultūros centras, 2000. – P. 18.
KAVB [MZ G 62480; MZA 787.8/.9-Ka-325;]