Menininko meniu

Įžanga

Didis artistas ir didis žmogus, – taip vienas muzikas charakterizavo Antaną Kučingį. Iš tikro, toli gražu ne kiekvieną menininką galima pavadinti didžiu žmogumi. O gyventi Antanui Kučingiui teko itin sudėtingu laiku. Jis ryžtingai ir tvirtai ėjo savo pasirinktu keliu, nepaisydamas ir to, kad kenkia savo karjerai. Tai reta tarp artistų…

Sunku rasti taiklesnį A. Kučingio įvertinimą, kaip pirmojo mūsų operos bosinių partijų atlikėjo, pedagogo ir režisieriaus Petro Olekos apibūdinimą. Jis, sveikindamas Antaną Kučingį 70-mečio proga, pavadino jį „Lietuvos bosų karaliumi”

Ona Narbutienė

Literatūra atrinkta naudojantis Lietuvos nacionalinės bibliotekos leidiniu „Bibliografijos žinios“, duomenų bazėmis, Kauno apskrities viešosios bibliotekos katalogais, Kaunistikos skaityklos kartoteka, Kauno miesto muziejaus archyvine medžiaga.
Bibliografijos rodyklė apima 1924–2019 metų publikacijas. Ją sudaro skyriai: biografija, kūryba, bibliografija, ikonografija, galerija, santrumpos. Knygos ir straipsniai šioje rodyklėje išdėstyti chronologine tvarka.  Metų ribose straipsniai ir knygos pateikiami abėcėlės tvarka. Knygos ir straipsniai peržiūrėti de visu.
Galerijoje pateikiamos fotografijos iš Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų skyriaus fondų.