Menininko meniu

Bibliografija

1924

„Eugenijus Oneginas“ : [apie Gremino vaidmenį]. – Parašas: Alegro. – Rubrika: Menas ir kūryba // Lietuvos žinios. – 1924, gegužės 20, p. 3.

Naujas solistas : [apie debiutą Gremino vaidmeniu op. „Eugenijus Oneginas“]. – Parašas: Pianissimo // Rytas. – 1924, gegužės 20, p. 3.

Opera : [apie debiutą op. „Eugenijus Oneginas“]. – Rubrika: Menas ir kūryba // Lietuvos žinios. – 1924, gegužės 17, p. 3.

Žadeika V. „Eugenijus Oneginas“ : [apie Gremino vaidmenį]. – Rubrika: Menas ir Kūryba // Lietuva. – 1924, gegužės 20, p. 6.

1927

Žadeika V. „Aida“ : [apie solisto A.Kučingio sukurtą karaliaus vaidmenį] // Lietuva. – 1927, lapkričio 14, p. 6.

Žadeika V. Jacques Halévy ir jo opera „Žydė“ mūsų scenoje : [apie sukurtą Kardinolo vaidmenį] // Lietuva. – 1927, kovo 12, p. 4.

1928

Menas ir kūryba : teatro nuotrupos : [minimas A. Kučingis]. – Parašas: Vikt. Pr. // Lietuvos aidas. – 1928, balandžio 30, p. 7.

1929

Bendorius J. „Eugenijus Oneginas“ : [apie Gremino vaidmenį] // Lietuvos aidas. – 1929, spalio 16, p. 4.

Valstybės teatras : [apie Gremino vaidmenį op. „Eugenijus Oneginas“] // Lietuvos aidas. – 1929, spalio 4, p. 6.

1930

Bendorius J. „Borisas Godunovas“ : [apie Varlaamo vaidmenį M.Musorgskio operoje] // Lietuvos aidas. – 1930, kovo 6, p. 4–5.

Kardelis, Jonas (slapyv. J. K.). „Faustas“ : [apie Mefistofelio vaidmenį Ch.Gounod operoje] // Lietuvos žinios. – 1930, spalio 21, p. 4.

1931

Italų „razbainininkai“ Kauno operoj : [minimas A. Kučingis D.Aubero op. „Fra Diavolo“]. – Iliustr. // Dienos naujienos. – 1931, rugsėjo 23, p. 1.

„Samsonas“ ir „Faustas“ iš eilės : [apie Mefistofelio vaidmenį Ch.Gounod op. „Faustas“] // Lietuvos aidas. – 1931, rugsėjo 21, p. 6.

Šakenis K., Bočys. „Vaduodamasis Ministerių kabineto 1931 m. balandžio. 23 d. nutarimu nuo 1931 m. rugpjūčio 1 d. leidžiu mokėti valstybės teatro I-os eilės operos artistams asmens priedus : Kučinskui Antanui po 650 litų kas mėnuo“ : [švietimo ministro įsakymas 1931. VIII.26, Nr. 53. Kaunas] // Švietimo ministerijos žinios. – 1931, nr. 8, p. 57.

1932

Lubickas, Pranas (slapyv. Vikt. Pr). Atnaujintas „Faustas“ : [apie pakeistą Mefistofelio personažą] // Lietuvos aidas. – 1932, lapkričio 10, p. 4.

„Manfredas“ : [apie solistą A.Kučingį A.Olekos-Žilinsko misterijoje]. – Parašas: Adagio // Rytas. – 1932, balandžio 25, p. 4.

Šakenis K. „Pasirėmęs Ministerių kabineto š.m. gegužės mėn. 20 d. nutarimu, nuo š. m. gegužės  mėn. 1 d. šiems Valstybės teatro tarnautojams, vietoje pirmiau mokėtų, leidžiu mokėti šiuos asmens priedus. 4. Operos artistui II eilės (einančiam Valstybės teatre antraeiles pareigas) Kučinskui Antanui – 650 litų mėnesiui“ : [Švietimo Ministro įsakymas 1932.V.30. Nr. 142. Kaunas] // Švietimo ministerijos žinios. – 1932, nr. 5, p. 318.

Valavičiūtė P. „Hugenotai“ : [apie Marcelio vaidmenį G.Meyerbeerio operoje] // Lietuvos aidas. – 1932, balandžio 20, p. 4.

1933

Bacevičius, Kęstutis. „Samsonas ir Dalila“ : [apie dalyvavimą C.Saint-Saëns operoje]. – Rubrika: Teatras: opera // Muzika ir teatras. – 1933, nr. 1, p. 26.

„Gražina“ : [J. Karnavičiaus operos Valstybės teatre programa. Dalyvių sąraše – Rimvydas, dvariškis – A. Kučinskas (Kučingis)]. – [Kaunas, 1933]. – [2] p.

1934

Dantas, Edmundas. „Ot koks apgavikas, šitas piršlys!” // Sekmadienis. – 1934, rugsėjo 30, p. 2,  4.

Jakubėnas V. „Lakmė“ : [apie Nilakanthos vaidmenį] // Lietuvos aidas. – 1934, balandžio 16, p. 4.

Jakubėnas V. „Parduotoji nuotaka“ : [apie Kecalo vaidmenį B.Smetanos operoje] // Lietuvos aidas. – 1934, kovo 8, p. 4.

Jakubėnas V. Religinis koncertas Įgulos bažnyčioje : [apie dalyvavimą koncerte] // Lietuvos aidas. – 1934, kovo 29, p. 4.

Kardelis, Jonas (slapyv. J. K.). „Lakmė“ : [apie Nilakanthos vaidmenį L.Delibes operoje] // Lietuvos žinios. – 1934, balandžio 17, p. 5.

Mažuika, Juozas (slapyv. E.). Didelis lietuviškos muzikos pasisekimas Paryžiuje : [apie dalyvavimą lietuviškos muzikos koncerte]  // Lietuvos žinios. – 1934, gegužės 8, p. 2.

Monsieur A. Kučingis. – Portr. // Concert de musique lithuanienne : 25 avril 1934 : [programme]. – Paris, 1934. – P. 4.

Paryžiuje koncertuojantieji tokių ovacijų retai tesulaukia : [apie dalyvavimą lietuviškos muzikos koncerte] // Lietuvos aidas. – 1934, gegužės 8, p. 3.

Prancūzai apie mūsų dainų koncertą Paryžiuje : [apie dalyvavimą lietuviškos muzikos koncerte] / Elta // Lietuvos aidas. – 1934, gegužės 3, p. 2.

1936

Bendorius J. Sukaktuvinės „Hofmano pasakos“ : [apie dalyvavimą spektaklyje] // Lietuvos aidas. – 1936, kovo 3, p. 8.

Didžiojo dainos šeštadienio proga : [apie dalyvavimą koncerte Klaipėdos teatre]. – Portr. // Vakarai. – 1936, vasario 28, p. 8.

„Don Paskvalis“ : [apie dalyvavimą G.Donizetti komiškoje op. „Don Pasquale“]. – Parašas: GU–GA. – Rubrika: Scena ir ekranas // Sekmadienis. – 1936, gegužės 17, p. 8.

Estijos nepriklausomybės minėjimas Valstybės teatre : [apie dalyvavimą koncerte] // Lietuvos aidas. – 1936, vasario 25, p. 3.

Estų spauda apie mūsų menininkus : [apie gastroles Estijoje] // Lietuvos aidas. – 1936, vasario 21, p. 2.

„Eugenijus Oneginas“ su Z. Otava : [apie Gremino vaidmenį]. – Parašas: S. A. – Rubrika: Teatras // XX amžius. – 1936, gruodžio 9, p. 8.

Jakubėnas V. „Borisas Godunovas“ su naujomis jėgomis : [apie debiutą operoje] // Lietuvos aidas. – 1936, sausio 25, p. 4.

Jakubėnas V. Muzikinė Estijos šventės minėjimo dalis: Radiofone, universitete, iškilmingame akte, operoje : [apie dalyvavimą iškilmių programoje] // Lietuvos aidas. – 1936, vasario 26, p. 4.

Kardelis J. Jubiliejinis Kipro Petrausko „Kitežas“ : [apie dalyvavimą operoje] // Lietuvos žinios. 1936, gruodžio 23, p. 17.

Kaveckas, K. Trys talismanai : [apie Dainiaus vaidmenį] // Rytas. – 1936, kovo 20, p. 7.

Kaveckas, K. Įgulos bažnyčios choro religinis koncertas : [apie dalyvavimą koncerte] // Rytas. – 1936, balandžio 9, p. 10.

Koнцертъ въ „Эстонiи“ // B nemu Dna (Estija). – 1936, vasario 17.

A. Kučingis „Faustis“. – Teater ja muusika // Uus Eesti (Estija). – 1936, vasario 18.

А. Кучингис в роли Бориса Годунова // Литовский вестник. – 1936, 28 января, c. 3.

T. Menotti gastrolės : [apie Nilakanthos vaidmenį]. – Parašas: S. A. // XX amžius. – 1936, lapkričio 14, p. 2.

Открытие сезона в Государственном театре : Премьера оперы „Евгений Онегин“ : [apie Gretino vaidmenį] // Литовский вестник. – 1936, 17 сентября, с. 3.

Pulgis Andriušis. Didysis dainų vakaras : [apie dalyvavimą koncerte Klaipėdos teatre] // Vakarai. – 1936, kovo 3, p. 2.

Religinės muzikos koncertas : [apie dalyvavimą koncerte Kauno Įgulos bažnyčioje]. – Parašas: r. – Rubrika: Kronika // Rytas. – 1936, balandžio 4, p. 9.

Šiandien didysis dainų koncertas : [apie dalyvavimą koncerte Klaipėdos teatre] // Vakarai. – 1936, vasario 29, p. 8.

Teatro kronika : [apie Boriso vaidmenį op. „Borisas Godunovas“] // Rytas. – 1936, sausio 21, p. 7.

Unsere bekanntesten Opernsolisten singen  : [apie solistus K.Petrauską, M.Rakauskaitę ir A.Kučingį] // Gonnabenb. – 1936, februar 29.

Valstybės teatras : [apie dalyvavimą  G.Puccini op. „Bohema“] // Rytas. – 1936, sausio 10, p. 8.

Valstybės teatras : [apie dalyvavimą G.Verdi op. „Aida“] // Rytas. – 1936, sausio 17, p. 7.

Vasario 16-oji Latvijoje …ir Estijoje : [apie dalyvavimą koncerte] // Lietuvos aidas. – 1936, vasario 18, p. 2.

Wisnapuu Ed. A. Kučingisgastrolierius „Fauste“ : [apie Mefistofelio vaidmenį, atliktą Taline] // Meno dienos. – 1936, nr. 21 (kovo 15), p. 7–8.

1937

Apie Kučingį : [Čekoslovakijos spauda apie Kecalio vaidmenį B.Smetanos op. „Parduotoji nuotaka“] // Lietuvos žinios. – 1937, kovo 25, p. 10.

Большой успех литовского певца в нац. опере в Праге : [apie gastroles Prahoje]. – Portr. // Сегодня (Рига). – 1937. – 21 марта, c. 8.

Bangaudas J. Borisas Godunovas : [apie caro Boriso ir Varlaamo vaidmenis] // XX amžius. – 1937, balandžio 16, p. 8.

Antanas Kučingis // Pražske noviny (Praha). – 1937, kovo (ausgabe) 13.

Antanas Kučingis. – Bühne und musik // Prager presse (Praha). – 1937, ausgabe (kovo) 13.

Antanas Kučingis als Kecal. – Bühne und musik // Prager presse (Praha). – 1937, ausgabe 17.

Apie Kučingį : [Čekoslovakijos spauda apie Kecalio vaidmenį op. „Praduotoji nuotaka“] // Lietuvos žinios. – 1937, kovo 25, p. 10.

„Fausto“ premjeros proga : [apie dalyvavimą operoje] // Klaipėda ir kraštas (Klaipėda) – 1935, gegužės 21–22.

Druhė vystoupeni litevskeho pėvce : [apie gastroles Prahoje] // Poledni list (Praha). – 1937, kovo 17.

Hosté v opeře Národniho divadla : Litevský „Kecal“ v Prasze // Večerni Česke Slovo (Praha). – 1937, kovo 17.

Kaip Valstybės teatras minės Puškiną : [apie dalyvavimą Musorgskio op. „Borisas Godunovas“] // XX amžius. – 1937, vasario 9, p. 10.

Kaveckas K. „Radvilos Perkūno“ premjera : [apie Bružiuko vaidmenį J.Karnavičiaus operoje] // XX amžius. – 1937, vasario 17, p. 5.

Kompozitoriaus J. Karnavičiaus opera „Radvila Perkūnas“ : [apie Bružiuko vaidmenį]. – Rubrika: Menas ir kultūra // Trimitas. – 1937, nr. 7, p. 166.

Krasnickas, Pranas (slapyv. M.). Labai sėkmingos A.Kučingio gastrolės Prahoje // Lietuvos aidas. – 1937, kovo 21, p. 4.

A. Kučingiui puikiai pavyko Prahoj : [apie gastroles Prahoje]. – Rubrika: Faktai ir idėjos // Naujoji Romuva. – 1937, nr. 13–14, p. 28.

„Kučingis pas mus visuomet bus širdingai sveikinamas“ : [apie gastroles Prahoje] // Lietuvos aidas. – 1937, kovo 25, p. 8.

Kučingis Prahoj susilaukė didelio pasisekimo. – Parašas: E. – Rubrika: Dienos žinios // XX amžius. – 1937, kovo 17, p. 8.

Lietuvių meno atstovai Prahoje : [apie gastroles]. – Parašas: Pragaensis. – Rubrika: Kultūrinis gyvenimas // Lietuvos aidas. – 1937, kovo 20, p. 5.

Litevskỳ basista Antanas Kučingis. – Portr. // Nar. Listy večernik (Praha). – 1937, kovo 10.

Litevskỳ basista Antanas Kučingis v Národnim divadle // Večer (Praha). – 1937, kovo 17.

Litevskỳ Kecal // Pražske noviny (Praha). – 1937, března 17.

Litevskỳ „kecal“ v pražském Národnim divadle // Žilina. – 1937, kovo 13; Ranni Noviny (Praha). – 1937, kovo 12.

Mocarto „Don Žuanas“ su Hoesslinu : [apie Leporello vaidmenį]. – Parašas: S. A. // XX amžius. – 1937, spalio 12, p. 5.

Nauja operos premjera „Kitežas“ : [apie kunigaikščio Jurijaus vaidmenį]. – Rubrika: Meno pasaulis // Trimitas. – 1937, nr. 1, p. 22.

Nauji dainininkai „Radvile Perkūne“ : [apie dalyvavimą J.Karnavičiaus operoje]. – Parašas: Vl. J- as // Lietuvos aidas. – 1937, gegužės 2, p. 4.

Operos sol. Kučingis į Prahą : [žinutė apie pakvietimą dainuoti Prahos op. „Faustas“ ir  „Parduotoji nuotaka“]. – Rubrika: Vakar ir šiandien // Lietuvos aidas. – 1937, kovo 9, p. 5.

Prahos spauda apie mūsų Kučingį // Lietuvos žinios. – 1937, kovo 20, p. 6.

Paskutinysis Kauno operos spektaklis Klaipėdoje : [apie dalyvavimą op. „Parduotoji nuotaka“]. – Parašas: M. BD // Vakarai (Klaipėda). – 1937, gegužės 18, p. 2.

Puškinas Valstybės teatre : [apie Varlaamo vaidmenį op. „Borisas Godunovas“] // XX amžius. – 1937, vasario 11, p. 8.

Puškino iškilmės Valstybės teatre : [apie dalyvavimą programoje] // XX amžius. – 1937, vasario 10, p. 8.

Reikšmingi dvasios ganytojo žodžiai kariams : [apie dalyvavimą iškilmingose pamaldose Įgulos bažnyčioje] // Karys. – 1936, nr. 43, p. 1077.

„Rigoletto“ su  Sarone : [apie dalyvavimą G.Verdi operoje su ispanų dainininku C. Sarone] // XX amžius. – 1937, vasario 19, p. 8.

Švedas J. Muzika : koncertas žuvusiems kariams paminėti : [apie dalyvavimą koncerte] // Naujoji Romuva. – 1937, nr. 48, p. 22.

Valstybės teatras : [apie gastroles Klaipėdoje ir dalyvavimą op. „Žydė“] // XX amžius. – 1937, sausio 15, p. 8.

1938

„Впервые въ Ригъ басъ Антонъ Кучингасъ“ // Сегодня вечеромъ (Daugpilis). – 4 марта, 1938.

Dayгавпилсъ торжесвенно отмътилъ 20-лътie Литвы : [apie dalyvavimą vasario 16-osios minėjime]. – Ил. // Даугавпилскiи голосъ  (Daugpilis). – 18 февраля 1938.

Kaunas pakiliai atšventė Motinos dieną : [apie dalyvavimą programoje] // Lietuvos aidas. – 1938, gegužės 2, p. 8.

Lietuvas valst svētkos. – Iliustr. // Latgales vēstnesis (Latvija). – 16 februāri, 1938.

Lietuvos operos ansamblis Rygos operoje : [Latvijos spaudos atsiliepimai apie Valstybės teatro spektaklį „Lohengrinas“] // Lietuvos aidas. – 1938, kovo 7, p. 6.

Mūsų operos dainininkai Rygoje : [apie dalyvavimą R.Wagnerio op. „Lohengrinas“]. – Rubrika: Meno kultūra // Trimitas. – 1938, nr. 11, p. 275.

„Руфератъ имълъ большой заслуженный успъхъ“ : [apie gastroles] // Даугавпилскiи голосъ (Daugpilis). – 18 февраля 1938.

Undinė : [kiek kitokiu sąstatu) : [apie dalyvavimą A.Dvořáko operoje]. – Parašas Vl. J-AS. // Lietuvos aidas. – 1938, vasario 3, p. 2.

1939

Banaičio kūrinių koncertas : [apie dalyvavimą koncerte]. – Parašas: S. A // XX amžius. – 1939, kovo 22, p. 4.

L. Cherubini  „Requiem“ : [apie giedojimą religinės muzikos koncerte Vėlinių proga]. – Rubrika: Teatras // XX amžius. – 1939, spalio 31, p. 2.

„Eglė“ : [apie dalyvavimą M.Petrausko operoje]. – Parašas: S. A // XX amžius. – 1939, vasario 28, p. 9–10.

Jakubėnas, Vladas. Muzikos klausimu : [minimas A. Kučingis] // Naujoji Romuva. – 1939, nr. 8, p. 16.

Jakubėnas, Vladas. III Radiofono orkestro viešas koncertas : Dirigentas – V. Marijošius : [apie dalyvavimą koncerte] // Vakarinis Lietuvos aidas. – 1939, gegužės 13, p. 2.

Kaip pagerbiamas kompozitorius Mikas Petrauskas : [apie Rimono vaidmenį op. „Eglė“]. – Rubrika: Teatras // XX amžius. – 1939, spalio 28, p. 8.

Kaveckas K. „Eglė“ Valstybės teatro scenoje : [apie dalyvavimą M.Petrausko operoje] // XX amžius. – 1939, vasario 17, p. 10.

Kaveckas, Konradas (slapyv. K. K.). „Trubadūras“ : [apie Ferrando vaidmenį G.Verdi operoje] // XX amžius. – 1939, balandžio 28, p. 4.

Koncerte – baliuje : [apie dalyvavimą studentų medikų vakare]. – Rubrika: Dienos žinios // XX amžius. – 1939, vasario 11, p. 2.

Muzika Lietuvos valstybėje: Opera : [minimas operos solistas A.Kučingis]. – Rubrika: Kultūrinės žinios // Aidas. – 1939, rugpjūčio 3, p. 2.

Nauji Valstybės teatro darbai : [apie Mefistofelio vaidmenį Č.Guno op. „Faustas“] // XX amžius. – 1939, spalio 20, p. 4.

Radiofono simfoninis koncertas : [apie dalyvavimą koncerte Karininkų ramovėje]. – Parašas: S. A. // XX amžius. – 1939, gegužės 13, p. 8.

Valstybės teatras : [apie don Basilio vaidmenį G.Rossini op. „Sevilijos kirpėjas“] // XX amžius. – 1939, sausio 25, p. 2.

1940

Gerai girdėtas mūsų dainininkų koncertas iš Maskvos. – Rubrika: Rytinės naujienos // Rytinis Lietuvos aidas. – 1940, sausio 5, p. 4.

Grįžo V. Operos sol. A. Staškevičiūtė ir Kučingis : [iš gastrolių Maskvoje]. – Rubrika: Kronika // Lietuvos žinios. – 1940, sausio18, p. 8.

„Izvestijos“ apie musų operos solistus. – Rubrika: Kronika // Lietuvos žinios. – 1940, sausio 3, p. 9.

Kučingis, Antanas. Mūsų V. Operos solistai Maskvos Didžiajame teatre : [A.Kučingis apie savo ir A.Staškevičiūtės gastroles Maskvoje] //  Lietuvos žinios. – 1940, sausio 19, p. 7.

Kučingis, Antanas. Po gastrolių Tarybų Sąjungoje : [A.Kučingis apie savo ir A.Staškevičiūtės gastroles Maskvoje, atsiliepimus „Večerniaja Moskva“, „Pravda“, „Sovietskoje iskustvo“ ir „Izvestijose“] // XX amžius. – 1940, sausio 23, p. 7, 9.

Lietuviai artistai per Maskvos radiją : [apie A.Kučingio ir A.Staškevičiūtės dainavimą op. „Eugenijus Onieginas“] // XX amžius. – 1940, sausio 8, p. 12

Mūsų dainos skambėjo Maskvoj : [apie viešnagę ir koncertą Maskvoje]. – Portr. // Spinduliai. – 1940, sausio 18, p. 2.

Mūsų menininkai Maskvoje. – Rubrika: Trumpai iš visur // Lietuvos aidas. – 1940, sausio 3, p. 2.

Mūsų menininkų pasisekimas Maskvoje : [apie solistus A.Staškevičiūtę ir A.Kučingį] // Rytinis Lietuvos aidas. – 1940, sausio 11, p. 1.

Mūsų operos solistai Staškevičiūtė ir Kučingis : [apie gastroles Maskvoje]. – Rubrika: Vakar ir šiandien // Lietuvos aidas. – 1940, sausio 8, p. 12.

Mūsų operos solistų Staškevičiūtės ir Kučingio koncertas Maskvos (kominterno) radiofone : [žinutė]. – Rubrika: Vakar ir šiandien // Lietuvos aidas. – 1940, sausio 4, p. 5.

V religinis muzikos koncertas Vilniuje : [apie dalyvavimą koncerte]. – Parašas: Profundus // Vilniaus balsas. – 1940, kovo 19, p. 4.

„Pravda“ apie Staškevičiūtę ir Kučingį : [TASS pranešimas apie gastroles Maskvoje dalyvavimą op. „Eugenijus Oneginas“]. – Parašas: E. – Rubrika: Dienos žinios // XX amžius. – 1940, sausio 11, p. 2.

Religinės muzikos koncertas : [apie dalyvavimą koncerte Vilniuje]. – Parašas: E. P. – Rubrika: Muzika // Naujoji Romuva. – 1940, nr. 14, p. 22.

Sovietų artistai apie Valstybės operos solistus : [apie solistų A.Kučingio ir A.Staškevičiūtės gastroles Maskvoje] // Lietuvos žinios. – 1940, sausio 23, p. 7.

Šiandien iš Maskvos lietuviškas koncertas : [apie A.Staškevičiūtės ir A.Kučingio dalyvavimą koncerte Maskvos kominterno radijo stotyje]. – Rubrika: Dienos žinios // XX amžius. – 1940, sausio 4, p. 2.

TASS apie mūsų dainininkų pasisekimą SSSR-e : [Maskvos spauda apie solistus A. Staškevičiūtę ir A. Kučingį]. – Rubrika: Kronika // Lietuvos žinios. – 1940, sausio 11, p. 10.

Valstybinė opera Vilniuje : [apie Ramfio vaidmenį G.Verdi op. „Aida“]. – Rubrika: Muzika // Naujoji Romuva. – 1940, nr. 14, p. 22.

Vakarykštė meno šventė Valstybės teatre : [apie dalyvavimą koncerte] // Lietuvos žinios. – 1940, liepos 19, p. 1.

1941

Borisas Godunovas Vilniaus scenoje : [apie Varlaamo vaidmenį]. – Parašas: Dainorius // Vilniaus balsas. – 1941, sausio 28, p. 5.

Rutz H. Begegnung mit Dirigenten = Susitikimas su dirigentu : [apie R.Wagner op. „Lohengrinas“ Kauno operos teatre su A.Kučingiu]. – Iliustr. – Vok. // Kauener Zeitung. – 1941, 23 Dezember (nr. 63), p. 3.

1942

Jakubėnas V. Mūsų operos jėgos koncertuoja Wehrmachtui : [apie dalyvavimą koncerte] // Į laisvę. – 1942, gegužės 2, p. 5.

Kardelis J. Gyvas koncertų laikmetis Vilniuje : [apie dalyvavimą XVI simfoniniame koncerte] // Į laisvę. – 1942, balandžio 25, p. 5.

Kardelis J. Vilnius vėl džiaugiasi opera : Faustas nauja sudėtimi : [apie Mefistofelio vaidmenį] // Į laisvę. – 1942, balandžio 16, p. 6.

Kaveckas K. Pagirėnai Kauno teatro scenoje : [apie Spoksos vaidmenį S.Šimkaus operoje] // Į laisvę. – 1942, birželio 30, p. 3.

Vytautas Marijošius simfonizmo kely : koncertas su Kučingiu. – Parašas: J. K // Į laisvę. – 1942, gruodžio 24, p. 4.

Rūgštelė A. Pagirėnai : [apie Spoksos vaidmenį] // Ūkininko patarėjas. – 1942, nr. 25, p. 8.

1943

Beutel R. Dies irae, dies illa… Mozart „Rekviem“ in der Garnisonkirche = Mocarto „Rekviem“ Kauno Įgulos bažnyčioje : [dirig. B.Dvarionas, solistai – A.Kučingis ir kt.] // Kauener Zeitung. – 1943, 23 November.

1958

Kučingis, Antanas : [dainininko gyvenimo ir kūrybos apžvalga]. – Iliustr. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1958. – [T.] 13, p. 268–269.

1960

Kalinauskas A. J. Karnavičius, jo operos „Gražina“ ir „Radvila Perkūnas“ : [nuotrauka. „Gražina“ (1933 m. pastatymas) Rimvydas – A.Kučingis] // Lietuvių nacionalinė opera. – Vilnius, 1960. – P. 49.

1964

Руз А. Кучингис, Антанас Симона // Театральная энциклопедия. – Москва, 1964. – [T.] 3, с. 350.

1967

Lietuvių tarybinė muzikinė kultūra: muzikiniai teatrai : [minimas solistas A.Kučingis] // Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos : tarybinė muzika (1940–1965). – Vilnius, 1967. – P. 8.

Mažeika, Vytautas. Ieškojimų keliu (1960–1965) : Šiuolaikinis operos spektaklis : [apie Miracle vaidmenį op. „Hoffmanno pasakos“] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika . – Vilnius, 1967. – P. 170–173.

Mažeika, Vytautas. Ieškojimų keliu (1960–1965) : Šiuolaikinis operos spektaklis : [apie Pilypo vaidmenį G.Verdi op. „Don Karlas“] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika. – Vilnius, 1967. – P. 179–182.

Mažeika, Vytautas. Iliustracijų sąrašas : [10 iliustr.: Varlaamas – A.Kučingis (M. Musorgskio op. „Borisas Godunovas“] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika . – Vilnius, 1967. – P. 206.

Mažeika, Vytautas. Lietuvių tarybinis operos teatras : [apie Kunigaikščio tarno vaidmenį A.Rubinšteino op. „Demonas“] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika. – Vilnius, 1967. – P. 30.

Mažeika, Vytautas. Lietuvių tarybinis operos teatras : „Pagirėnai“ („Kaimas prie dvaro“) : [apie Spoksos vaidmenį] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika. – Vilnius, 1967. – P. 31– 41.

Mažeika, Vytautas. Operos trupės ir repertuaro atgimimas (1944–1952) : [apie dalyvavimą J.Karnavičiaus operoje] // Opera : Lietuvių tarybinio operos teatro raida (1940–1965) / Vytautas Mažeika. – Vilnius, 1967. – P. 43

1968

Kučingis Antanas : [1899 10 18, dainininkas]. – Bibliogr. ir vaidmenų sąrašas str. gale. // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – [T.] 2, p. 231.

1969

Kalinauskas A. Veteranas – vis dar scenoje. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1969, spalio 18, p. 15.

Kučingis, Antanas. Auksiniam rudeniui atėjus : [pokalbis su Kauno valst. muzikinio teatro solistu] / užrašė J. Latakienė. – Portr. // Kalba Vilnius. – 1969, Nr. 41, p. 13.

Narbutienė, Ona. 45 metai operos scenoje. – Portr. // Pergalė. – 1969, nr.11, p. 180–181.

Staneika L. Antanui Kučingiui – 70 metų // Kauno tiesa. – 1969, spalio 18, p. [6].

1970

Antanas Kučingis. – Portr. // Literatūros ir meno metraštis. – 1970, p. 56.

Narbutienė, Ona. Operos veteranas : [apie A.Kučingio sukurtus vaidmenis]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1970, nr. 1, p. 30–34.

1971

Narbutienė, Ona. Antanas Kučingis. – Vilnius, 1971. – 58 p.: portr.; 16 iliustr. lap. – Bibliogr. išnašose. – Virš. A.Kučingio parašo faksimilė.

1972

Narbutienė, Ona. Antanas Kučingis : [operos solistas]. – Vilnius, 1971.. – Rec. : Juodpusis Vaclovas. Įtaigiai apie muzikus // Pergalė. – 1972, nr. 10, p. 170–172.

1973

Kuprevičius G. M. Petrausko atminimui : [apie dalyvavimą KAVB vykusiame 100-ųjų metinių minėjime] // Kauno tiesa. – 1973, spalio 12, p. [6].

1974

Antanas Kučingis // Bibliotekų darbas. – 1974, nr. 8, p. 39.

Juodpusis, Vaclovas. Dainuoja A. Kučingis // Literatūra ir menas. – 1974, gruodžio 5, p. 15.

Narbutienė, Ona. Antanui Kučingiui – 75. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1974, spalio 19, p. 11.

70 vaidmenų operoje : [solisto A.Kučingio 65-čiui]. – Portr. // Gimtasis kraštas. –1974, spalio 24, p. [8]

1977

Narbutienė, Ona. Operos spektaklyje – A. Kučingis // Gimtasis kraštas. – 1977, birželio 23, p. [6].

Paulauskas Z. Mefistofelis – Antanas Kučingis // Literatūra ir menas. – 1977, birželio 26, p. 15.

1979

Aleksienė, Gražina. „Bosų karaliui“ – 80. – Portr. // Gimtasis kraštas. – 1979, spalio 18, p. [6].

Blažys V. Ištikimas operos riteris // Kauno tiesa. – 1979, spalio 27, p. [5].

Gedgaudas E. Tarp gražumo ir grožio…: [apie gimimo 80-mečio paminėjimą Kauno valst. muzikiniame teatre] // Literatūra ir menas. – 1979, lapkričio 3, p. 14.

Juodpusis, Vaclovas. Visų mėgstamas // Kalba Vilnius. – 1979, nr. 42, p. 7.

Kalinauskas A. „…Antanas Kučingis šį mėnesį minintis savo 80-metį“. – Portr. // Kultūros barai. – 1979, nr. 10, p. 78.

Narbutienė, Ona. Gerbiamas ir brangus MAESTRO : [sveikinimas solistui A.Kučingiui jo 70-mečio proga]. – Portr. // Teatras. – 1979, nr. 4, p. 10–12.

Zubrickas, Boleslovas. Pavardžių rodyklė : Kučingis A. // Tarybų Lietuvos chorai / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1979. – P. 38, 43–44, 49, 147, 170, 201, 319, 324.

1980

Kučingis Antanas : [trumpa kūrybos apžvalga] // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1980. – [T.] 6, p. 228.

1981

Kučingis Antanas : [apie dainininko kūrybą]. – Iliustr. // Lietuvių teatras 1918–1929. – Vilnius, 1981. – P. 6, 225, 235, 246, 251, 253, 257-58, 262, 269, 274, 307.

1983

Ištikimai tarnavus muzikai : [1899 10 18–1983 07 07 : nekrologas LTSR nusip. artistui, lietuvių profesinio teatro veteranui, solistui A. Kučingiui] // Literatūra ir menas. – 1983, liepos 16, p. 15.

Jasinskas, Kazys. Pavardžių rodyklė : Kučingis Antanas // Koncertinis gyvenimas Lietuvoje 1919–1940. – Vilnius, 1983. – P. 8.

Jasinskas, Kazys. Simfoninės muzikos koncertai : [apie dainininką A.Kučingį] // Koncertinis gyvenimas Lietuvoje 1919–1940. – Vilnius, 1983. – P. 54, 66.

Antanas Kučingis : [1899 10 18–1983 07 07 : nekrologas LTSR nusip. artistui, Kauno muzikinio teatro solistui A.Kučingiui]. – Parašas: Grupė draugų // Kauno tiesa. – 1983, liepos 9, p. [6].

Narbutienė, Ona. Atsisveikinome su Antanu Kučingiu : [LTSR nusip. artisto, dainininko atminimui] // Gimtasis kraštas. – 1983, liepos 14, p. 6.

Radvilienė, Ona. Neblėstantis artistinės asmenybės žavesys // Kauno tiesa. – 1983, balandžio 29, p. 6.

1986

Karaška, Arvydas. Kučingis Antanas. – Iliustr. // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – [T.] 2, p. 416–417.

1987

Martinonienė, Elena, Burokaitė, Jūratė. N. Martinonio veikla lietuvių muzikų draugijoje; Iš praeities atsiminimų : [minimas A.Kučingis] // Nikodemas Martinonis. – Vilnius, 1987. – P. 48, 50, 60, 190.

1988

Bruveris, Jonas. Pavardžių rodyklė : Kučingis Antanas // Kiprui Petrauskui 100. – Vilnius, 1988. – P. 123, 125, 137.

Miškinis, Antanas. Didelė daina : [eilėraštis Antanui Kučingiui]. – Iliustr. // Nemunas. – 1988, nr. 12, p. 56.

1989

Antanui Kučingiui atminti : [trumpa žinutė apie paminklo atidengimą Kaune] // Vakarinės naujienos. – 1989, spalio 13, p. 8–9.

Blažys V. Maestro : [apie 90-ųjų gimimo metinių minėjimą]. – Portr. // Kauno tiesa. – 1989, spalio 18, p. 3.

Dambrauskas, Antanas. Prisimenu Antaną Miškinį : [prisiminimai apie poetą A. Miškinį ir dain. A.Kučingį] // Sulaužyti kryžiai / Antanas Miškinis. – Vilnius, 1989. – P. 131–161.

Dvilinskaitė D. „Kai dainuosi – ir akmens drebės“ : [minimas A.Kučingis]. – Portr.  // Naujas gyvenimas. – 1989, spalio 19.

Geniušas, Algis. Spygliuota odisėja : [prisiminimai apie kartu Sibiro lageriuose kalėjusius poetą A.Miškinį ir  dain. A.Kučingį] Sulaužyti kryžiai / Antanas Miškinis. – Vilnius, 1989. – P. 176–187; 205–206.

Jakelaitis, Vytautas. Dar kartą apie A. Kučingį // Kultūros barai. – 1989, nr. 9, p. 30–31.

Jakelaitis, Vytautas. Antano Miškinio akademijos : [autorių atsiminimuose nemaža žinių ir apie solistą, tremtinį A.Kučingį] // Pergalė. – 1989, nr. 1, p. 138–148.

A. Miškinio ir A. Kučingio laiškai aktoriui V. Steponavičiui : [apie šešis 1955 m. rašytus laiškus] // Sulaužyti kryžiai / Antanas Miškinis. – Vilnius, 1989. – P. 113–128.

Miškinis, Antanas. Didelė daina : [eilėraštis Antanui Kučingiui] // Sulaužyti kryžiai / Antanas Miškinis. – Vilnius, 1989. – P. 76–77.

Narbutienė, Ona. „Didelis artistas ir didelis žmogus“ : [gimimo 90-mečiui]. – Portr. // Muzikos barai. – 1989, nr. 10, p. 1–2.

Narbutienė, Ona. Visur likęs savimi : [A.Dambrausko, A.Geniušo, A.Kučingio dukros R.Šleinienės ir sūnaus Algimanto atsiminimai]. – Portr. // Kultūros barai. – 1989, nr. 4, p. 14–19.

Nepalūžusio ąžuolo atminimui : [apie bronzinio biusto atidengimo iškilmes Kaune, Aušros g.]. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1989, spalio 18, p. 3.

Petrauskaitė, Vida. Ta daina ir sujaudins ir šauks mus : [90-mečio minėjimas] // Kauno tiesa. – 1989, spalio 28, p. 1.

Regi, Aadu. Gerbiamas pone prof. V. Jakelaiti! : [estų kompozitoriaus atsiminimai apie A.Kučingį / su V. Jakelaičio prierašu]. – Portr. // Kultūros barai. – 1989, nr. 9, p. 31.

„Spalio 18 dieną … operos solistui Antanui Kučingiui būtų sukakę 90 metų“ : [apie  atidengtą paminklinį biustą prie jo namo Kaune, Aušros g. 13]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1989, nr. 11/12, p. 11.

Šernaitė K. Paminėtas Lietuvos bosų karalius : [apie paminėjimą Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje]. – Bibliotekų darbas. – 1989, nr. 12, p. 25.

1990

Bruzgelevičius, Kęstutis. Dar peršti ant skruostų prišalusios ašaros… : [apie tremtinių poeto A.Miškinio ir A.Kučingio reabilitavimą] // Tiesa. – 1990, sausio 26, p. 3.

Šeigys A. Lietuviškų bosų karalius. – Portr. // Kauno tiesa. – 1990, gruodžio 1, p. 4.

1991

Dambrauskas A. Viskas praeina : [atsiminimai]. – Vilnius, 1991. – P. 133–140, 232.

Mušinskienė J.  Fasadinės pagarbos grašiai : [dėl atminimo įamžinimo]. – Iliustr. // Dienovidis. – 1991, liepos 12–19 (nr 27), p. 8.

1992

Danytė, Danutė. „Štai ir aš…“, tarsi girdžiu Antano Kučingio balsą, girdžiu Mefistofelio juoką. – A.Kezio nuotr. // Vakarinis Kaunas. – 1992, sausio 10, p. 4.

Indrikonis, Valerijonas. Apie autorių : [minimas A.Kučingis] // Pirmieji Lietuvos dainininkai / Antanas Karosas-Karosevičius. – [Vilnius], 1992. – P. 10.

Karosas-Karosevičius, Antanas. Įžanga : [minimas A.Kučingis] // Pirmieji Lietuvos dainininkai / Antanas Karosas-Karosevičius. – [Vilnius], 1992. – P. 6.

Macijauskienė, Marija. Vakaras su Antanu Kučingiu : [prisiminimai] // Kauno laikas. – 1992, sausio 18, p. 4.

Marijošius, Vytautas. Vytautas Marijošius pasakoja : [pastraipoje „Apie Valstybės operos pastatymus, solistus, chorą ir orkestrą“ yra atsiminimų apie A.Kučingį] // Krantai. – 1992, spalis–lapkritis–gruodis, p. 98.

Narbutienė, Ona. Operos teatras – muzikinio gyvenimo centras : [minimas A.Kučingis] // Muzikinis Kaunas 1920–1940. – Kaunas, 1992. – P. 25– 26.

Narbutienė, Ona. Antanas Kučingis : [trumpos biografinės žinios] // Muzikinis Kaunas 1920–1940. – Kaunas, 1992. – P. 91.

1993

Blažys, Vytautas. Kauno riteris // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 150–152.

Dambrauskas A. Iš tolo ir iš arčiau // Naujasis dienovidis. – 1993, sausio 21, p. 14.

Dambrauskas A. Taip, ten buvo gera… // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 137–140.

Geniušas, Algis. Ir su šimtasiūle – kunigaikštis // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 142–143.

Geniušas, Rimas. Maestro // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 133–136.

Gulmanas V. Mūsų maestro : [apie  karininką, operos solistą Antaną Kučingį]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, sausio 6, p. 10.

Gulmanas V. Nepamirštamasis Maestro : [apie sukurtus vaidmenis]. – Portr. // Kauno diena. – 1993, liepos 10, p. 9.

Klimas, Juozas. Susitikimai // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 158–166.

Kučingis, Algimantas. Pogrindinė veikla // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 125–128.

Kučingytė-Šleinienė, Rasa. Antanėlis // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius,1993. – P. 123–125.

Marijošius, Vytautas. Neužmirštamas laikas / Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 128–132.

Miškinis, Antanas. Didelė daina: Antanui Kučingiui : [eilėraštis] // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 167.

Narbutienė, Ona. Antanas Kučingis : [monografija]. – Vilnius, 1993. – 169, [2] p., 16 iliustr. lap.. – Bibliogr. išnašose. – Sukurtų vaidmenų sąrašas : p. 168–170

Potašinskas, Chaimas. Antanas Kučingis – kariškis ir dainininkas // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 132–133.

Regi, Aadu. Jis buvo lagerio įžymybė // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 140–142.

Šimkūnaitė, Eugenija. Kas Lietuvoje nepažįsta Kučingio… ; Ponas, Kučingi… ; Karmen; kur lygūs laukai // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius, 1993. – P. 152–157.

Šleinytė, Jūratė. Praeities akimirkų skambesys // Antanas Kučingis / Ona Narbutienė. – Vilnius. – P. 144–150.

Vaičiūnienė, Teofilija.  Trys muškietininkai : [prisiminimai apie A.Kučingį, I.Nauragį, P.Oleką]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1993, sausio 9, p. 16.

1994

Bagdonavičiūtė N. Lietuvos bosų karalių pagerbiant : [95-osios gimimo metinės] // Kauno diena. – 1994, spalio 20, p. 1, 3.

Česnaitis K. Antano Kučingio Mefistofelis // Voruta. – 1994, balandžio 14/20, p. 2.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Prisimename Antaną Kučingį : [95-osioms gimimo metinėms]. – Portr. // Lietuvos aidas. – 1994, spalio 19, p. 17.

Gedgaudas, Edmundas; Akstinaitė, Laima. Ar iš tikrųjų tai pakraščiai? : [atsiliepimai apie R.Celencevičiaus rec. O.Narbutienės knygai apie dain. A.Kučingį] // 7 meno dienos. – 1994, balandžio 15, p. 4.

Narbutienė, Ona. O. Narbutienė: „Reikia dirbti“ : [pokalbis su muzikologe apie ped. darbą ir naują jos kn. „Antanas Kučingis“ / užrašė] Ramunė Kazlauskaitė – Iliustr. // Atgimimas. – 1994, kovo 30, p. 15.

Oškinis, Liudvikas. Ar bus Širvintose A. Kučingio gatvė? // Širvinta. – 1994, balandžio 7, 9.

„Paminėtos įžymaus lietuvių dainininko Antano Kučingio gimimo 95-osios metinės…“ // Muzikos barai. – 1994, nr. 18, p. 3.

Paulavičius, Antanas. Tyliąją naktį : [ištr. iš rengiamos spaudai kn. „Aš palieku jums ramybę“ apie poetą A.Miškinį ir dain. A.Kučingį lageryje] // Kauno diena. – 1994, gruodžio 20, p. 10.

Šimkus. Algis. Lietuvos operos bosų karalių prisimenant : [95-osioms metinėms]. – Portr. // Draugas (Chikago). – 1994, balandžio 16, priedas „Mokslas, menas, literatūra“, p. 1, 4.

Viliūtė J. Trys operos dainininkų portretai : [vienas iš jų  – Kauno Valstybės teatro solistas A. Kučingis] // Kultūros barai. – 1994, nr. 3, p. 71–74.

Zubrickas, Boleslovas. Chorų veikla nepriklausomybės metais (1918–1940) : [minimas solistas A.Kučingis] // Lietuvos chorų istorija / Boleslovas Zubrickas. – Vilnius, 1994. – P. 31, 53.

1995

„Kauno raj. Veiverių meno mokyklai suteiktas kraštiečio garsaus lietuvių Boso Antano Kučingio vardas … : [žinutė] // Diena. – 1995, birželio 10, p. 10.

Kriaučiūnienė Ž. Visi medžiai nori augti iki debesų : [minimas Ž.Laurinaičio sukurtas vitražas su jame pavaizduotu A.Kučingiu, kuris parodos metu buvo sudaužytas]. – Iliustr. // Diena. – 1995, birželio 30, p. 9.

A. Kučingio archyvas – muziejui // Gimtasis kraštas. – 1995, gegužės 15–31 (nr. 20).

Lazauskaitė R. Meno mokykla vadinsis A. Kučingio vardu : [apie Veiverių vaikų meno mokyklą] // Lietuvos rytas. – 1995, birželio 3, p. 21.

Palys P. Operos solistą Antaną Kučingį ir dailininką Liudą Truikį prisimenant // Draugas (Čikago). – 1995, sausio 12.

Paulavičius, Antanas. A. Kučingis nepalūžo ir kalėjime : [ištr. iš A.Paulavičiaus kn. „Aš palieku jums ramybę: akistatos su nepalūžusiais žmonėmis“ // XXI amžius. – 1995, gegužės 12, p. 6.

Paulavičius, Antanas. Kaip mano sopulio daina : [apie A.Kučingį kalėjime ir lageryje] // Aš palieku jums ramybę / Antanas Paulavičius. – Kaunas, 1995. – P. 110–136.

Plavičienė, Jūratė. Prisiminė Antaną Kučingį. – Portr. // Kauno laikas. – 1995, birželio 20, p. 5.

Paulavičius, Antanas. Kėlės Kristus, mirtis krito! : [ištrauka apie A.Kučingį iš kn. „Aš palieku jums ramybę“] // Kauno diena. – 1995, balandžio 14, p. 17.

Savičiūnaitė, Vida. Muziejui padovanotas A. Kučingio archyvas : [apie M ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejui padovanotą lietuvių operos primarijaus istorijos archyvą] // Lietuvos rytas. – 1995, gegužės 16, p. 17.

Valkauskienė O. Antano Kučingio biustas – gimtinei : [apie biusto (skulpt. D.Danytė) dainininkui atidengimo iškilmes Veiverių vaikų meno mokykloje]. – Iliustr. // Kauno kraštas. – 1995, birželio 15, p. 4.

Želvys, Petras. Teatre: palydos ir sutikimai : [atsiminimai apie dainininką A.Kučingį]. – Portr. // Diena. – 1995, rugpjūčio 26, p. 15.

1996

Kšanienė, Daiva. Chorų sąjūdis; Kameriniai ir simfoniniai koncertai : [minimas Antanas Kučingis] // Muzika Klaipėdos krašte. – Kaunas, 1996. – P. 113, 183.

Narbutienė, Ona. Pavardžių rodyklė : Kučingis Antanas // Kazimieras Viktoras Banaitis. – Vilnius. – 1996. – P. 22, 88, 97, 195.

Santvaras, Stasys. Sudiev, brangusis Antanai Kučingi!… : [prisiminimai] // Kasdieninė lietuvybės duona. – Kaunas, 1996. – P. 266–271.

Vyliūtė, Jūratė. Pavardžių rodyklė : Kučingis Antanas // Vladas Baltrušaitis : operos solistas / Jūratė Vylūtė. – Vilnius, 1996. – P. 37, 65, 72, 82, 87, 96, 107, 148, 228.

Želvys P. Kiel partio dirigentis operas = Kada partija dirigavo operai : [apie D.Vidumskienės į esperanto k. išverstą straipsnį apie Kauno operos solisto A.Kučingio persekiojimą tarybiniais metais]. – Esperanto // Litova Stelo. – 1996, nr. 2, p. 6–7.

1997

Kačinskas, Jeronimas. [Atsiminimai : minimas A.Kučingis] // Jeronimas Kačinskas / sudarytoja Danutė Petrauskaitė, Vilnius, 1997, P. 52, 200, 279, 379, 400.

Paulavičius, Antanas. Kaip mano sopulio daina : [prisiminimai apie A.Kučingį Sibire] // Aš palieku jums ramybę. – Kaunas, 1995. – P. 110–136.

Richterytė-Janulevičienė, Ligija. Dar kartą apie Antaną Kučingį. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1997, lapkritis (nr. 22), p. 9–10.

Survila, Romualdas. Topografas ir operos solistas : [apie A.Kučingį 1920–1927 m.]. – Iliustr. // Žemėtvarka ir melioracija. – 1997, nr. 1, p. 81–82.

1998

Blažytė D. Juodas Ždanovo šešėlis virš Lietuvos menininkų : [apie A.Kučingio namuose slėptą sūnų A.Kučingį ir karininką R.Kaupelį] // Metai. – 1998, nr. 8/9. – P. 118–130.

Dvarionaitė, Margarita. Antanas Kučingis : [operos dainininko 15-osioms mirties metinėms]. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1998, gruodžio 15, p. 8–9.

Kibirkštienė, Aldona. Sušilti gali prie jaukaus židinio : [apie Veiverių A.Kučingio meno mokyklą (Prienų r.)]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1998, spalio 26, p. 18.

Marcinauskas, K  Operos solistas A. Kučingis ir memorialinis namas Aušros g. 13 // Dviračiu po Vidurio ir Šiaurės Lietuvą. – Kaunas, 1998. – D. 6, p. 21–22.

Petrauskaitė, Danutė. Pavardžių rodyklė : [minimas Antanas Kučingis]. – Iliustr. // Klaipėdos muzikos mokykla 1923–1939,  Klaipėda, 1998, P. 189, 207.

Želvys, Petras. Į sceną – gėlės ir… kiaušiniai : [apie dain. A.Kučingį ir jo nepakeičiamą Mefistofelį]. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1998, liepos 11, p. 11.

1999

Dabulevičienė, Paulina. Prieš 100 metų gimė dainininkas Antanas Kučingis : [bibliografija] // Tarp knygų. – 1999, nr. 8/9, p. 44.

Dainininko ir rezistento metinės : [apie dain. A.Kučingio 100-ųjų metinių paminėjimą Kaune, jo atminimo įamžinimą] // Tremtinys. – 1999, spalio 29, p. 1.

Didis artistas ir didis žmogus : [operos solisto A.Kučingio laiškai iš O.Narbutienės kn. „Antanas Kučingis“] / parengė Stasė Markūnienė. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 1999, spalio 23, p. 3–4.

Dvarionaitė, Margarita. Operos galiūnas : A. Kučingiui 100 metų // Dienovidis. – 1999, spalio 22– lapkričio 4 (nr. 37/38), p. 6, 9.

Gečiauskienė, Vėjūnė. Nepamirštamasis Mefistofelis. – Iliustr. // Laikinoji sostinė. – 1999, spalio 19, p. 7.

Gliožaitis, Algirdas Antanas. A. Kučingis – kartografas ir Valstybės operos solistas. – Portr., žml. // Atgimimas. – 1999, spalio 15, p. 14.

Gliožaitis, Algirdas Antanas. Antanas Kučingis – topografas, kartografas, Valstybės teatro solistas. – Iliustr. // Žemėtvarka ir melioracija. – 1999, nr. 4, p. 107–108.

Juškevičius, Antanas. Scenos meistro 100-metis // Ūkininko patarėjas. – 1999, lapkričio 25, p. 13.

Kačerauskienė, Aldona. Aristokratiškasis maestro : [apie 100-ųjų gimimo metinių minėjimą Vilniuje] // XXI amžius. – 1999, spalio 13, p. 4, 10.

Kačerauskienė, Aldona. Bosų karalius. – Portr. // Apžvalga. – 1999, lapkritis, p. 24.

Kaulakytė, Egidija. Dainavęs apie laisvės troškulį. – Portr. – Bibliogr.: 23 pavad. // Čekija-Lietuva. – 1999, Nr. 2, p. 6–10.

Kaune atidengtas paminklas Antanui Kučingiui : [apie Muzikinio teatro sodelyje atidengtą paminklinį biustą (skulpt. S.Žirgulis]. – Iliustr. // Respublika. – 1999, spalio 21, p. 7.

Kazauskienė, Dalė. A. Kučingio balso nesunaikino nei laikas, nei žmonės. – Iliustr. // Gyvenimas. – 1999, spalio 20, p. 1.

Kučingis, Algimantas. Dainininkui Antanui Kučingiui – 100 : [sūnaus prisiminimai]. – Portr., iliustr. // Kauno žinios. – 1999, spalio 15, p. 2.

Mažintas, Egidijus. „Tu dainuosi didybę kančios ir garbės…“.  – Portr. // Literatūra ir menas. – 1999, spalio 30, p. 11.

Mažintas, Egidijus. *„Galvelė mano jau balta, o ji pabalo ten…“ : [100-osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // Klaipėda. – 1999, spalio 16, p. 13.

Mažintas, Egidijus. Scenos ąžuolas, bosų karalius : [100-osioms metinėms]. – Portr. // Šeimininkė. – 1999, spalio 20, p. 2, 7.

Mažintas, Egidijus. „Karžygiui senam, lemties užgrūdintam žilam…” : [100-osioms metinėms]. – Iliustr. // Respublika. – 1999, spalio 19, p. 25.

Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Kristina. Antanas Kučingis paminėtas Veiveriuose : [apie 100-ųjų gimimo metinių renginius]. – Portr. // Kauno žinios. – 1999, spalio 29, p. 2.

Minime Antano Kučingio 100-ąsias gimimo metines : [apie renginius Veiveriuose (Prienų r.)]. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 1999, spalio 16, p. 11.

Narbutienė, Ona. Nepamirštamas Mefistofelis : A. Kučingio 100-mečiui. – Iliustr. // Muzikos barai. – 1999, nr. 10, p. 28–31.

Norvilienė, Vitalija. Balsas, užvaldęs kartų muzikinę atmintį : [apie 100-ųjų gimimo metinių minėjimą M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 1999, spalio. 27, p. 5.

Sarpalytė, Laura. Prisiminkime nepranokstamą Mefistofelį : [apie renginius 100-osioms gimimo metinėms paminėti Vilniuje]. – Portr. // 7 meno dienos. – 1999, lapkričio 19, p. 3.

Savičiūnaitė, Vida. Kaunas pagerbs legendinį bosą : [su nežinomo rusų dailininko pieš. Mefistofelio vaidmenyje 1954 m.] // Lietuvos rytas. – 1999, spalio 15, priedas „Savaitgalis”, p. 5.

Skiotytė, Jurgita. Paminėtas Antano Kučingio jubiliejus. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 1999, spalio 15, p. 3.

Skiriama Maestro Antanui Kučingiui : [100-ųjų metinių paminėjimo programa Kaune]. – Iliustr. – Rubrika: Konrado naujienos // Kauno diena. – 1999, spalio 16, p. 19.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Balsas. Paguoda, ginklas ir šlovė : [apie dain. A. Kučingį]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, spalio 16, p. 17–18.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Bosų karalius – menininkas iš legendos ; Atmintis – ne besvoris žodis : [apie 100-ųjų gimimo metinių minėjimą M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, spalio 13, 18.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Atmintis – ne besvoris žodis : [apie Muzikinio teatro sodelyje pastatytą paminklą su dainininko biustu (skulpt. S. Žirgulis)]. – Iliustr. // Kauno diena. – 1999, spalio 18, p. 4.

Vaitiekūnas, Rimantas. Savosios žvaigždės : [apie operos solistą A. Kučingį]. – Portr. // Opera, meile mano / Rimantas Vaitiekūnas. – Šiauliai, 1999. – P. 32.

Vaitkutė, Audronė. Įamžintas operos solisto Antano Kučingio atminimas : [apie biusto Kauno muzikinio teatro sodelyje atidengimo iškilmes]. – Iliustr. // Kauno žinios. – 1999, spalio 20, p. 2.

Valkauskienė, Onutė. Visur ir visada išliko tauriu žmogumi. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 1999, spalio 20, p. 3.

Vyliūtė, Jūratė. Dainininkas Antanas Kučingis buvo vadinamas bosų karaliumi : [100-osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –1999, spalio 16, p. 23.

Vyliūtė, Jūratė. Talento ir asmenybės harmonija. – Iliustr. // Dienovidis. – 1999, lapkričio 5–18 (nr. 39/40), p. 11.

2000

Bruveris, Jonas. Opera 1957–1980 metais : [apie dainininko A.Kučingio vaidmenis operose]. – Portr., iliustr. // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2000. – [Kn.] 3, p. 409, 425.

Bruveris, Jonas. Operos pakilimo metai : [tame tarpe apie A.Kučingio sukurtus vaidmenis]. – Iliustr. // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2000. – [Kn.] 2, p. 342, 346, 360, 366, 374–375, 377.

Antanas Kučingis (Kučinskas), bosas : [biograma] // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2000. – [Kn.] 2, p. 429–430.

Macijauskienė, Marija. Vakaras su Antanu Kučingiu : [atsiminimai]. – Iliustr. // Lyg visa Lietuva. – Jonava, 2000. – P. 96–98.

Markeliūnienė, Vytautė. Branda ir naujos versmės : [apie operą 1935–1940 m. Valstybės teatre, minimas A.Kučingis]. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 75 pavad. // Lietuvių teatro istorija. – Vilnius, 2000. – Kn. 2, p. 206–236.

Vilkelienė, Aldona. Lietuvių opera : [minimas A.Kučingis] // Opera: istorija, teatrai, libretai, solistai, kompozitoriai. – [Vilnius], 2000-2004. – P. 42.

2001

I tarptautinis Antano Kučingio jaunųjų dainininkų konkursas (2001; Vilnius) = The 1st international competition of A. Kucingis young singers (Vilnius, 2001 ) / Parengė Vilniaus muzikos mokykla „Lyra”. – Vilnius, 2001. – 42, [4] p. įsk. virš.: iliustr.

Derbutis, Jonas. Antano Kučingio garbei – tarptautinis konkursas : [apie tarpt. A.Kučingio jaunųjų dainininkų konkursą Vilniuje] // Naujasis Gėlupis. – 2001, balandžio 25, p. 5.

Mažintas, Egidijus. Karininkas [A. Kučingis]. – operos žvaigždė. – Iliustr. // Karys. – 2001, nr. 4, p. 26–27.

Venckus, Vytautas. Dienoraščiai : 1987 m. gruodžio 10 : [apie P.Siparienės ir J.Mažeikos pagalbą A.Kučingiui 1946 m., prieš išvežant į Sibirą] // Vytautas Venckus. – Vilnius, 2001. – P. 279–280.

2002

Blebaitė, Rasa. Karininkų Ramovėje buvo paminėtas A. Kučingis : [apie operos solisto atminimui skirtą muzikinę popietę]. – Portr. // Gyvenimas. – 2002, birželio 8, p. 2.

Dambrauskas, Vytautas. Pavardžių rodyklė : [minimas A. Kučingis] // Kompozitorius Jonas Dambrauskas. – Kaunas, 2002. – P. 38, 42–44, 58, 65, 92, 97, 103, 105, 123, 148–149, 161, 164

Markeliūnienė, Vytautė. Opera; Branda ir naujos versmės; Dramos aktorių, operos dirigentų ir solistų, baleto artistų žinynas // Lietuvių teatro istorija, Vilnius, 2002,  [Kn.] 2 : 1935–1940, p. 206, 213, 223, 225–229, 234, 236, 429–430.

2003

Bimbaitė, Rūta. Veiveriai ir Kaunas paminėjo Lietuvos bosų karalių : [20-osios minėjimo metinės]. – Iliustr. // Naujasis Gėlupis. – 2003, spalio 29, p. 1.

Kšanienė, Daiva.  Pavardžių rodyklė : Antanas Kučingis // Muzika Mažojoje Lietuvoje, Klaipėda, 2003, P. 335, 374, 421, 424.

Kučingis Antanas : [biograma]. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2003. – [T.] 2, p. 220–221.

Maciukevičienė, Dalia. Pagerbtas Antano Kučingio atminimas : [apie 20-ųjų mirties metinių paminėjimą Kauno įgulos karininkų ramovėje] // Tremtinys. – 2003, spalio 23, p. 1, 4.

Rastenis, Vincentas. Ateitininkai rašytojai, poetai, menininkai. – Portr. – Turinyje: Antanas Kučingis // Ateitininkai. – Panevėžys, 2003. – P. 185–197.

Šiaučiulis, Zenonas. Paminėtos A. Kučingio mirties metinės // Lietuvos aidas. – 2003, lapkričio 20, p. 12.

2004

Derbutis, Jonas. Šviesios Antano Kučingio asmenybės minėjimų triada : [apie 105-ųjų gimimo metinių minėjimą Veiveriuose (Prienų r.) ir Kaune]. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2004, lapkričio 10, p. 3–4.

Antanas Kučingis : [biograma]. – Portr. // Lietuvos kariuomenės karininkai:1948–1953. – Vilnius, 2004. – [T.] 4, p. 295–296.

Kuzmickaitė, Jūratė. Bosų karaliaus 105-ajame gimtadienyje liejosi prisiminimai : [apie renginį M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje]. – Portr. // Kauno diena. – 2004, spalio 30, p. 12. – Prieiga per internetą.

Rasmislavičienė, Anelė. Ačiū tau, Viešpatie, už kraštiečius : [apie dain. A.Kučingį]. – Iliustr.. – Rubrika: Tėviškėje prasideda žmogus. Iš Prienų krašto kilusių kūrėjų gimtinių pėdsakais // Gyvenimas. – 2004, gruodžio 30, p. 5–6.

Starkauskaitė-Kavaliauskienė, Gražina. Prašau žodžio! : [minimas dain. A.Kučingis] // Gyvenimas. – 2004, gruodžio 1, p. 3, 6.

Šaukėnaitė, Asta. Paminėtos 105-osios A. Kučingio gimimo metinės. – Portr. // Tremtinys. – 2004, spalio 28, p. 5.

2005

Kauno Žaliakalnis : tragiškas dainininko Antano Kučingio likimas // Kauno Žaliakalnis / Sudarytoja Aldona Jankauskienė. – Kaunas, 2005. – P. 45–49.

LSSR KGB [agento Randakevičiaus A.] pažyma LKP CK pirmajam sekretoriui A. Sniečkui apie kūrybinės inteligencijos nuotaikas : 1963 04 03 : [minimas A.Kučingis] // Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940–1990. – Vilnius, 2005. – P. 326.

Mažintas, Egidijus. Generolas Greminas: „Mylėti kiekvienam juk lemta, galybė meilės neišsemta“ : [atsiminimai]. – Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. – 2005, kovo 4, p. 9.

Vyliūtė, Jūratė. Asmenvardžių rodyklė : Kučingis Antanas // Carmen dienoraščiai : Irena Jasiūnaitė gyvenime ir scenoje / Jūratė Vyliūtė. – Vilnius, 2005. – P. 24, 72, 78, 80, 240–241, 301.

2006

Bruveris, Jonas. Pavardžių rodyklė : Kučingis, Antanas // Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. – Vilnius, 2006. – P. 77, 80, 100, 111, 113–116, 121, 138, 140–143, 193, 251, 260, 283, 528, 555, 560, 565.

Bruveris, Jonas. Po 1944 metų : [apie dalyvavimą L.van Beethoveno IX simfonijos atlikime] // Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. – Vilnius, 2006. – P. 193.

Bruveris, Jonas. Po 1944 metų : [apie A.Kučingį] // Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. – Vilnius, 2006. – P. 251.

Macijauskienė, Marija. Kipras Petrauskas ir laikotarpis : [minimas A.Kučingio laiškas K.Petrauskui iš tremties su prašymu padėti sugrįžti į Lietuvą] // XXI amžius. – 2006, spalio 4, p. 8–9.

2007

Aleknavičienė, Antanina. Antanas Kučingis : [biografija]. – Portr. // Žmonės ir darbai. – Vilnius, 2007. – P. 343–344.

Gedgaudas, Edmundas. Kartais ištardavom „Štai ir mes!“ : [apie A.Kučingio likimą sovietmečiu]. – Iliustr. – Santr. angl., p. 96 // Kultūros barai. – 2007, nr. 1, p. 71–73.

Gedgaudas, Edmundas. LVAOBT orkestro, choro ir solistų koncertai teatre ir kitur : [apie A.Kučingio dalyvavimą koncerte] // Muzikos magas Jonas Aleksa. – Vilnius, 2007. – P. 376.

Karaška, Arvydas. Kučingis Antanas. –  Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – [T.] 11, p. 186.

Mikuličiūtė-Vaitkūnienė, Kristina. Iš Antano Kučingio epistolinio palikimo : Kučingio laiškai  : [nuotr.. iš M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus archyvo]. – Iliustr. – Rubrika: Tiltai // Nemunas. – 2007, liepos 19 – rugpjūčio 1 (nr. 29/ 30), p. 18–19. – Prieiga per internetą.

Stankevičiūtė, Lina. Lietuvos grimo maestro Petrui Korsakui – 100  : [teatro grimuotojo prisiminimai apie A.Kučingį]. – Portr. // Lietuvos scena. – 2007,  nr.  4,  p.  56–57.

2008

Baublinskienė, Beata. Gražinos pergalė : Jurgio Karnavičiaus operai – 75 : [apie Rimvydo vaidmenį]. – Iliustr. // Bravissimo. – 2008, nr. 3, p. 15.

Gaidamavičiūtė, Rūta. Prisimename Antaną Kučingį // Muzikos įvykiai ir įvykiai muzikoje. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. – P. 322–323.

Ylienė, Irena. Apie laiką, teatrą ir jo žmones : operos solistei Irenai Ylienei šiemet sukako 85-eri : su jubiliate kalbasi muzikologė Dalia Sverdiolienė : [yra atsiminimų apie A.Kučingį, grįžusį iš lagerio]. – Iliustr. // Lietuvos scena. – 2008, nr. 4, p. 52–53.

Ylienė, Irena. Scenai dovanojusi grožį : [yra atsiminimų apie A. Kučingį] / užrašė Dalia Sverdiolienė. – Nuotr. // Bravissimo. – 2008,  nr.  7/ 8, p. 13–15.

Juodpusis, Vaclovas. Visų mėgstamas : [Antanas Kučingis]. – Persp. iš: Kalba Vilnius, 1979, Nr. 42 // Tai buvo… : muzikinės kultūros atspindžiai. – Vilnius, 2008-. – [Kn.] 1, p. 394–395.

Kučingis Antanas : [biografiniai duomenys]. – Portr. // Kas yra Lietuvoje. Kraštiečiai : [encikl. biografijų žinynas, skirtas Kaunui]. – 2008, p. 188.

2009

Blebaitė, Rasa. Didis artistas ir didis žmogus – Antanas Kučingis. – Iliustr. // Pianistas. – 2009, Nr. 10(gruodis), p. 40–42.

Blebaitė, Rasa. „Turėjau eiti šiuo keliu prigimties šauksmo vedinas…“ : [apie 110-ųjų gimimo metinių paminėjimą Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje]. – Iliustr. // Gyvenimas. – 2009, lapkričio 25, p. 5.

Dobkevičius, Kazimieras. Paminėtas kompozitorius : [apie renginius 110-osioms gimimo metinėms Kaune ir Veiveriuose]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2009, lapkričio 25, p. 1, 8. – Prieiga per internetą.

Finkelšteinas, Julius. Praha rudenį sutinka saulėtais orais ir daugybe spalvingų muzikos renginių : [apie A.Kučingį]. – Iliustr. // Muzikos barai. – 2009, nr. 7/ 9 (liepa/rugsėjis), p. 54.

Oleka, Petras. Atsiminimai : [minimas A.Kučingis] // Juozas Gruodis epochų sankirtose / Algirdas Jonas Ambrazas. – Vilnius, 2009. – P. 332.

Sinkevičiūtė, Roma. [Veiveriuose] paminėtos Antano Kučingio 110-osios metinės // Naujasis Gėlupis. – 2009, spalio 31, p. 5.

2010

Čerškus, Leonas. NKVD Kaune (1948 09 20 – 1949 02 13) : [apie A.Kučingio ir jo sūnaus suėmimą] // Angelfire [interaktyvus] 2010 [Žiūrėta 2010 m. spalio 30d.]. – Prieiga per internetą.

Kučingis, Antanas. Tiesus savo siela : [keturi Antano Kučingio laiškai rašyti iš lagerio dukros šeimai 1955 m., kiti trys – 1968–1969 m. jaunystės draugui Juozui Klimui / parengė] Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2010, vasario 5, p. 8, 15.

Antanas Kučingis : [biograma] // Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas : el. žinynas [interaktyvus]. – Prieiga per internetą. – Žiūrėta 2010 m. rugsėjo 29 d.

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje : [apie vykusį minėjimą 105-osioms gimimo metinėms] // Lietuvos muziejai. – 2004, nr. 4. –  Prieiga per internetą.

Prisimenant Antaną Kučingį : LNOBT informacija. – Nuotr. // Bravissimo. – 2010, Nr. 1/ 2(sausis/vasaris), p. 34.

Survila, Romualdas. Antanas Kučinskas-Kučingis : [pagal kn. „Lietuvos karininkai 1918–1953“ ir žurn. „Lietuvos melioracija“ ]. – Portr., iliustr. // MAPS4U.LT [interaktyvus]. –  [žiūrėta 2010 m. rugsėjo 29 d.]. – Prieiga per internetą.

2011

Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Kučingis Antanas (1899 10 18–1983 07 07) : operos solistas, majoras. – Portr. // Vilniaus atminimo knyga / Antanas Rimvydas Čaplinskas. – Vilnius, 2011. – P. 218.

Dambrauskas, Antanas. „ …visados bus užrašyta už garbę, ne už gėdą“ : [A.Dambrausko laiškas A.Kučingiui iš naujai rengiamos kn. „Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsiminimai“]. – Nuotr., iliustr. // Literatūra ir menas. – 2011, birželio 10, p. 8.

2012

Antanas Kučingis. – Iliustr. // Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvi] 2012 08 [žiūrėta 2012 11 10]. – Prieiga per internetą.

Antanas Kučingis : laiškai, dokumentai, atsiminimai / sudarė ir parengė K.Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. – Kaunas, 2012. – 448 p. : iliustr., faks. – Bibliogr.: p. 424–436. – Pavardžių r-klė: p. 424–436

Knygos „Antanas Kučingis. Laiškai. Atsiminimai“ sutiktuvės : [renginio akimirkos] // kvb.lt [interaktyvus]. – Prieiga per internetą.

Vaitkūnienė, Kristina. Antano Kučingio laiškai :[apie rengiamą kn. „Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsiminimai“, pateikiamus du A.Kučingio laiškus, publikuojamus pirmą kartą, rašytus iš tremties Omske (Rusijoje), žmonai M.M. Kučingienei ir svainei V.Kaupelienei]. – Nuotr. // Bravissimo. – 2012, Nr. 1/2 (kovas/balandis), p. 32–33.

Vyliūtė, Jūratė. Vydūniškos asmenybės prieglobstyje : [K. Mikuličiūtės-Vaitkūnienės sudarytos ir parengtos knygos „Antanas Kučingis. Laiškai. Dokumentai. Atsiminimai“ recenzija]. – Iliustr. – Turinyje: citatos iš recenzuojamos knygos // Literatūra ir menas. – 2012, birželio 8, p. 20–22. – Prieiga per internetą internetą.