Menininko meniu

Įrašai dalyje leidinio

Auksinis CD. 2010. – Vilnius : Lietuvos muzikų sąjunga, p 2010. – 1 garso diskas (78 min., 38 sek.) : stereo (DDD) ; 12 cm + 1 broš. (23 p. : portr., iliustr.). – Atlikėjai : Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas (13, 14) ; Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas Lordas Yehudi Menuhin (15-17). – Koment. brošiūroje liet. ir angl. – Atliekama vok.. – Diskografija dėkle. – Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-090
Turinyje:
Orff, Carl. O Fortuna : [iš kantatos] „Carmina Burana“ – (02 min., 21 sek.)- Įr. 13.
Orff, Carl. Ratelis : [iš kantatos] „Carmina Burana“. – (04 min., 16 sek.)- Įr. 14.
Händel, Georg Friedrich. Aleliuja : choras iš oratorijos „Mesijas“ – (03 min., 35 sek.). – Įr. 15.
Händel, Georg Friedrich. Nes kūdikis mums gimė : choras iš oratorijos „Mesijas“. – (04 min., 02 sek.). – Įr. 16.
Händel, Georg Friedrich. Amen : choras iš oratorijos „Mesijas“ – (03 min., 36 sek.). – Įr. 17.

KAVB MZ CD 11-5451

Bartulis, Vidmantas. Sodas : elektrinei violončelei, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui / Vidmantas Bartulis ; tekstai Arthur Rimbaud ir Jean-Luck Lagarce ; atlieka : David Geringas, violončelė ; Kauno valstybinis choras ; Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistai, dirigentas Juozas Domarkas. – Atliekama pranc. – (apie 35 min.) // [Kūriniai]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. – Priedas prie: Gaidamavičiūtė, Rūta. Vidmantas Bartulis: tarp tylos ir garso. – Knyga- Įr. 1.

KAVB MZ 2-07-14200

Bartulis, Vidmantas. Taip, Donelaiti! : keturi Krisitjono Donelaičio pamokslai / [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis… [et al.]. – [Kaunas] : KĮ Kauno valstybinė filharmonija : [s.a.]. – 1 garso diskas (49 min., 13 sek.): stereo; 12 cm+ įdėklas. – Skiriama Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti. – Koment. ant įdėklo liet.
Turinyje:
Kaip niekingas, prapuolingas : lietuviška evangelikų giesmė. – Įr. 2
Švedas, Vladas. Miško pasaka : poema mišriam chorui.  – Įr. 4.
Kuprevičius, Giedrius.Kristijono paliepimai lietuviams : chorui : pagal Kristijono Donelaičio pasakėčios „Lapės ir gandro čėsnis“ moralą . – Įr. 6.
Bražinskas, Algimantas. Karčiama : iš 7 poemų ciklo / [žodžiai] Vytauto Bložės ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis ; Dainius Svobonas, [skaitovas]  – Įr. 7.
Bražinskas, Algimantas. Pirtis : iš 7 poemų ciklo / [žodžiai] Vytauto Bložės. – Įr. 9
Bartulis, Vidmantas. Paskutinis Donelaičio pamokslas lietuvninkams / [žodžiai] Daivos Čepauskaitės ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis ; Dainius Svobonas, [skaitovas] . – Įr. 10.
Į akis man miegas traukias : lietuviška evangelikų giesmė. – Įr. 11.

KAVB MZ CD 16-5914

Beethoven, Ludwig van. Triple concerto. Choral fantasy / Ludvik van Beethoven ; [performed by]Mūza Rubackytė, piano ; Michale Ludwig, violin ; László Fenyö, celo ; Lithuanian National Symphoni Orchestra ; Kaunas State Choir ; JoAnn Falleta, conductor. – Doron music, [2009]. –1 garso diskas. –  Įrašyta: Lithuanian National Phylharmonic hall, 11-07-2009.

Bražinskas, Algimantas. Penkios Kukučio baladės, mišriam chorui a capella (1979) / Algimantas Bražinskas ; [žodžiai] M. Martinaičio ; [atlieka] A. Bujauskienė, vokalas, N. Giedraitienė, V. Sadzevičius, A. Kalpokas, Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis. – (22 min., 08 sek.) // Chorinė muzika / A. Bražinskas. – [Москва], 1985. – Įr. 1.
Turinys: 1. Kukučio šarka per karą. 2. Kukutis stebi plentu ropojančią boružę. 3. Kukutis pasakoja apie savo trobą. 4. Kukučio ieškojimas po nakties Rygą. 5. Kukučio niekų dainelė.

KAVB MZ Pc 24768

Brundzaitė, Konstancija. Septynios mįslės iš lietuvių tautosakos // Konstancijos Brundzaitės muzika / K. Brundzaitė. – [Москва] : Мелодия, [1973]. – Įr. 1.
Turinys: 1. Mėnulis. 2. Vėjas ; 3. Debesis ir lietus ; 4. Dūmai ; 5. Šešėlis ; 6. Šaltis ; 7. Gaisras.

KAVB MZ Pc-12150

Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Liaudies dainos chorams / M. K. Čiurlionis. – [Москва] : Мелодия, [1975]. – 1 plokštelė (35 min., 39 sek.) : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm. – Koment. aut. J. Bruveris. – Koment. liet. – Įrašyta Vilniaus Paveikslų galerijoje. –  Мелодия С30-06073,  С30-06074,  С30-06073,  С30-06074
Turinyje:
8. Kai mes augom (1 min., 19 sek.). 9.Vai močiute (1 min., 21 sek.). 10. Pasekujėžėliai marčios brolužėliai (2 min., 18 sek.). 11. Sutems tamsi naktužėlė (2 min., 15 sek.).12. Du broleliai stovėjo (1 min., 55 sek.). 13. Kas bernelio pamislyta (2 min., 30 sek.) . 14. Bėkit, bareliai : fugetė liet. l. d. tema (1 min., 40 sek.). 15. O čia berželis stovėjo (2 min., 34 sek.). 16. Kelk, dukrele (1 min., 20 sek.).

KAVB MZ Pc-16689

Gruodis, Juozas. Simfoninė ir sceninė muzika / Juozas Gruodis. – Vilnius : Tembras, p 1995. – 1 garso diskas (52 min., 26 sek.) : stereo + 1 lankstinys (6 p.). – Koment. aut. Algirdas Ambrazas. – Koment. liet., angl. – Vilnius : Tembras, p 1995. – 1 garso diskas (52 min., 26 sek.) : stereo + 1 lankstinys (6 p.). – Koment. aut. Algirdas Ambrazas. – Koment. liet., angl. – Įrašyta iš Juozo Gruodžio 110-ioms gimimo metinėms skirto koncerto Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilnius, 1995 m. – Atlikėjai: Asta Krikščiūnaitė, sopranas (4) ; Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Juozas Domarkas
Turinyje : fragmentai iš muzikos V. Krėvės dramai „Šarūnas“:
Įžanga ir daina. – (04 min., 09 sek.). – Įr. 4.
Choras „Ateina mergužėlės“. – (01 min., 29 sek.). – Įr. 5
Andante quasi adagio. (01 min., 08 sek.). – Įr. 6.
Gedulingas maršas. – (09 min., 02 sek.). – Įr. 7.

Handel, Georg Friedich. Halellujah from the Messiah / Georg Friedrich Handel ;[performed by] Kaunas State choir ; conductor Yahudi Menuhin ; Sigitas Petrulis, trumpet . – ISS Records, 1998. – 1 garso diskas. – ISS records 691.113
Turinyje:
1. Halle (3,39). 2. For unto us a Childs born (4 min., 04 sek.). 3. Amen (3 min.,43 sek.)

Juzeliūnas, Julius. Cantus magnificat : simfonija-oratorija solistams, dviem chorams, orkestrui ir vargonams / Julius Juzeliūnas ; žodžiai E. Mieželaičio – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1987 . – 2 plokštelės : 33 1/3 aps./min., stereo. – Atlikėjai: Vitalija Šiškaitė, mecosopranas ; Vladimiras Prudnikovas, bosas ; Gediminas Kviklys, vargonai ; Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis ; Lietuvos televizijos ir radijo valstybinis choras, dirigentas L. Abarius ; Lietuvos TSR aklųjų draugijos kamerinis choras, dirigentas A. Jozėnas ; Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos choras, dirigentai V. Četkauskas. A. Jozėnas ; Lietuvos TSR valst. filharmonijos simfoninis orkestras , dirigentas J. Domarkas. – Koment. liet., rus. ant dėklo. – Atliekama liet., lot. – Įrašyta: 1982 – Мелодия С10 26079 007 – Išleista su : Lygumų giesmės : penktoji simfonija moterų chorui ir styginių orkestrui.
Turinyje:
Cantus aequalis; Cantus inaequalis; Graduale I. – (21 min., 37 sek.). – [Plokštelė 1], įr. 1-3
Graduale I [tęsinys];. Graduale II; Graduale III. – (25 min., 40 sek.) – [Plokštelė 1], įr. 3(tęsinys)-5
Antiphonale;  Processionale – ( 20 min., 25 sek.) – [Plokštelė 2], įr. 6, 7.

KVB MZ Pc 27416-27417

Kačanauskas, Aleksandras. Vokaliniai kūriniai / Aleksandras Kačanauskas ;[atlieka] choras ir solistai – [Москва] : Мелодия ; [Вильнюс] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1982. – 1 plokštelė (36 min., 12 sek.) : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm. – Koment. aut. Vaclovas Juodpusis. – Koment. liet. ir rus. Ant dėklo. – Įrašyta 1981 m. – Atlikėjai: V. Sadzevičius, balsas (13) ; Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis. – Мелодия С10-17607,  С10-17608,  С10-17607/2-1,  С10-17608/2-1
Turinyje:
9. Žalia žolelė žydėjo : harm. liet. liaudies daina. – (02 min.) 10. Da gaideliai negiedojo : harm. liet. liaudies daina (01 min., 35 sek.). 11. Užaugo berželis : harm. liet. liaudies daina (01 min., 23 sek.).12. Kur bėga Šešupė / žodžiai Maironio (01 min., 25 sek. ). 13. Vasaros naktys / žodžiai Maironio (2 min., 30 sek.).14. Žvaigždutė / žodžiai V. Mykolaičio-Putino (01 min., 55 sek.).

KAVB MZ Pc-22362

Kaunas klasikoje / projekto vadovas Algimantas Treikauskas. – Kaunas: Kauno miesto simfoninis orkestras, 2010. – 1 garso diskas (58 min., 59 sek.) : stereo + dėklas (sulankst. į [8] p.: iliustr.). – Tekstų aut. Alina Ramanauskienė. – Atliekama liet. – Koment ant dėklo. – Įrašyta garso įrašų studijoje „Aurea“
Turinyje:
Bražinskas, Algimantas. Pirtis / Algimantas Bražinskas ; žodžiai Vytauto Bložės ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis. – (05 min., 47 sek.) . – Įr. 1
Verdi, Giuseppe (Verdis, Džiuzepė). Vergų choras „Skriski svajone“ : iš operos „Nabukas“ [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis ; Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas. – (04 min., 19 sek. – Įr. 10
KAVB MZ CD 17-9022

Kutavičius, Bronius. Dzūkiškos variacijos : 100-osioms M.K. Čiurlionio gimimo metinėms / Bronius Kutavičius ; [atlieka] V. Janulevičiūtė, solistė ; Lietuvos kamerinis orkestras, dirigentas S. Sondeckis ; Kauno valstybinis choras, dirigentas P. Bingelis. – (10 min., 51 sek.) // Kutavičius,Bronius. Kamerinė muzika. – [Москва] : Мелодия, 1979 . – Įr. 1.

KAVB MZ Pc-20263

Kutavičius, Bronius . Epitaphium temporum pereunti /  Bronius Kutavičius ; text by Liauksminas, Geda, [from Bykhov chronicle] ; [performed by]: Kaunas State Choir ; Lithuanian National Symphony Orchestra, Robertas Šervenikas, conductor. – (37 min., 51 sek.). – Atliekama lot. // Last Pagan rites. – Helsinki : Ondine Inc., p 2001. – Įr. 2.
Dalys: 1. Introductio. Somnium Gedimini, anno 1323 ; 2. Passacaglia. Vivat academia, anno 1579 ; Trenus aeternus, anno 1832 ; 4. Dedicatio ecclesiae cathedrali, anno 1988.

Kutavičius, Bronius. Pasaulio medis : [oratorija] : mišriam chorui, vokaliniam ansambliui, pučiamųjų orkestrui, timpanams, klavišiniams ir netradiciniams liaudies instrumentams / Bronius Kutavičius ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis ; Naujosios muzikos ansamblis, vadovas Šarūnas Nakas ; Lietuvos valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų grupės, dirigentas Juozas Domarkas. -. Įrašyta 1997 m .Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje // Kutavičius, Bronius. Oratorijos. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija : 1997. – Įr.3.

KAVB MZ CD 240 

Kutavičius, Bronius. Pasaulio medis : oratorija / Bronius Kutavičius ; žodžiai S. Gedos; [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis; Naujosios muzikos ansamblis, vadovas Šarūnas Nakas; Lietuvos valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų grupės, dirgentas Juozas Domarkas.- 1988 m. įrašas // Kutavičius B. Iš jotvingių akmens. Pasaulio medis : oratorijos – Maskva: Melodija, 1990 – C 10-29285-6. – Įr. 2.

KAVB MZ Pc-29174

Lietuvos valstybės himnas. Tautiška giesmė / Vincas Kudirka ; instrumentuotės R. Racevičiaus (1), Lietuva brangi / Juozas Naujalis ; žodžiai Maironio. – Vilnius : 33 Records : Vilniaus plokštelių studija : Bomba Records, p 2000. – 1 garso diskas (12 min., 10 sek.) : stereo + 1 lankstinys (sulankst. į [4] p.: iliustr.) su kūrinių tekstais. – Atlikėjai: Kauno valstybinis choras, dirig. Petras Bingelis(1-2, 5) ; Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirig. Juozas Domarkas (1) ; – Išleista su: Naujalis, Juozas. Lietuva brangi. – Įrašyta: Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje 1998 m. vasario 11 d. – 33 Records 33CD014
Turinyje: 1-2. Lietuvos valstybės himnas. Tautiška giesmė/ muz. ir žodž. Vinco Kudirkos ; 5. Lietuva brangi / muz. Juozo Naujalio, žodž. Maironio.

MZ CD 08-19209

Lietuvos valstybės himnas. Tautiška giesmė / Vincas Kudirka ; instrumentuotės R. Racevičiaus (1, 3), K. Daugėlos (4). Lietuva brangi / Juozas Naujalis ; žodžiai Maironio ; [atlieka]: Kauno valstybinis choras, … [et al.]. – Vilnius : 33 Records : Bomba Records : Vilniaus plokštelių studija : Garsų Pasaulis, p2000. – 1 kasetė (11 min. 57 sek.) : [stereo], akust. + įd. lap. (1 lap. sulankst. į [4] p.: iliustr.) su kūrinių tekstais. – Įrašyta Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. – Atlieka: Kauno valstybinis choras, dirig. Petras Bingelis (1-2, 5), Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoninis orkestras, dirig. Juozas Domarkas (1). – Išleista su: Naujalis, Juozas. Lietuva brangi. – Įrašyta 1998 m. – 33 Records 33MC 014
Turinys: 1-2. Lietuvos himnas. Tautiška giesmė / Vincas Kudirka; 5. Lietuva brangi / Juozas Naujalis; žodžiai Maironio.

Lithuanian Classical Collection 2006 / [atlieka] Kauno valstybinis choras ; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ; dirigentai Juozas Domarkas (11-12), Robertas Šervenikas (10) . – [Vilnius]: Lietuvos nacionalinė filharmonija, 2006. – 2 kompaktiniai diskai. – LNF 007-008
Turinyje:
Orff, Carl. Carmina burana. Ecce gratum (2 min.38 sek.); Tanz (1 min., 43 sek.) . – Cd.1, įr. 11-12
Kutavičius, Bronius. Epitaphyum temporum pereunti. Passacaglia.Vivat academia, anno 1579 (7 min., 01 sek.) .- Cd.2, įr. 10

Lithuanian folk-songs for chorus / [harmonizavo] M.K.Čiurlionis ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis – Tokyo : King Records, p 1982. – 1 garso diskas (36 min., 06 sek.) : stereo ; 12 cm + 1 broš. (26 p. : portr.). – Koment. J. Bruveris. – Koment. ir tekstai brošiūroje jap., liet. ir angl. – Atliekama liet. – Įrašyta: 1975, at the Vilnius picture gallery. -King Records KICC 98
Turinyje:
Kai mes augom = As we grew up.- (01 min., 20 sek.) – Įr. 8.
Vai močiute = Oh, mama dear. – (01 min., 23 sek.) – Įr. 9.
Pasekėjužėliai, marčios brolužėliai = Those present, dear brothers of the bride.-  (02 min., 19 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Pasekujėžėliai marčlis brolužėliai – Įr. 10.
Sutems tamsi naktužėlė = Night is soon to fall – (02 min., 17 sek.). – Įr. 11.
Du broleliai stovėjo = Two brothers standing – (01 min., 57 sek.). – Įr. 12.
Kas bernelio pamislyta = What has this young man in mind? – (02 min., 31 sek.). – Įr. 13.
Bėkit, bareliai = Move quickly, plow : fugetė liet. liaud. tema. – (01 min., 42 sek.). – Įr. 14.
O čia berželis stovėjo = Oh, here a birch tree once stood. – (02 min., 36 sek.). – Įr. 15.
Kelk, dukrele = Get up, daughter dear. – (01 min., 22 sek.) – Įr. 16.

Mahler, Gustav. Simfonija Nr. 2 c-moll, „Prisikėlimo“. V dalis : In Tempo des Scherzos = Symphony No 2 in C minor, „The Resurrection“. Part V / Gustav Mahler ; eilės, Friedrich Gottlieb Klopstock, Gustav Mahler [atlieka]: Sigutė Stonytė, sopranas, Angelina Švačka, mecosopranas, Kauno valstybinis choras; Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius . – p 2005. – Atliekama vok. – Įrašyta koncerto metu Vilniaus kongresų rūmų salėje, 2005 m.// Mahler, Gustav. Simfonija Nr. 2 c-moll, „Prisikėlimo“;  5 dainos F. Rückerto tekstais ; Simfonija Nr. 3 d-moll. – Vilnius : Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, p 2005. – CD 2, įr.1.

MZ CD 13-1625   

Mahler, Gustav. Simfonijos Nr. 8 ir 10 = Symphonies № 8 & 10 / Gustav Mahler ; projekto vadovė Monika Sakalauskaitė ; [atlieka solistai, chorai ir orkestras]. – Vilnius : Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, 2010. – 2 garso diskai (53 min., 38 sek., 52 min., 26 sek.) : stereo + 1 broš. (42, 1 p. : iliustr.). – Koment. aut. Eglė Gudžinskaitė, Rima Povilionienė. Vert. aut. Zuzana Šiušaitė. – Atlikėjai: Asmik Grigorian, Sandra Janušaitė, Joana Gedmintaitė, sopranai ; Ieva Prudnikovaitė, Jovita Vaškevičiūtė, mecosopranai ; Dmytro Popov, tenoras ; Dainius Stumbras, baritonas ; Egidijus Dauskurdis, bosas ; Kauno valstybinis choras, vadovas Petras Bingelis ; „Ąžuoliukas“, choras, vadovas Vytautas Miškinis ; „Liepaitės“, choras, vadovas Artūras Dambrauskas ; Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigentas Gintaras Rinkevičius. – Koment. brošiūroje liet. ir angl. – Tekstai brošiūroje lot., vok. ir liet. – Atliekama lot. ir vok. – Įrašyta 2008 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Vilniaus kongresų rūmuose koncerto metu
Turinyje:
Finalinė scena iš J.W. Goethe’s „Fausto“ : pirma pusė = Final scene from Goethe’s „Faust“ : first part : iš „Simfonijos Nr. 8, Es-dur“, „Tūkstančio simfonijos“ / [atlieka solistai, chorai ir orkestras]. – (29 min., 31sek.). – Atliekama vok. – CD 1, Įr. 2.
Finalinė scena iš J.W. Goethes’s „Fausto“ : antra pusė = Final scene from Goethe’s „Faust“ : second part : iš „Simfonijos Nr. 8, Es-dur“, „Tūkstančio simfonijos“ / [atlieka solistai, chorai  ir orkestras]. – (27 min., 23 sek.). – Atliekama vok. – CD 2, įr. 1.

Maironis Lyrika / Maironis ; [muzika] Juozo Naujalio ; skaito Laimonas Noreika ; dainuoja Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis. – Vilnius : Vieno aktoriaus teatras, 2007. – 1 garso diskas (76 min., 03 sek.) : stereo ; 12 cm + įdėklas. – (Kolekcija: Lietuvių aktorių balsai ; [5]). – Koment. aut. Vanda Zaborskaitė. – Rinkinys skirtas tautos dainiaus 145-osioms gimimo metinėms. – Koment. įdėkle. – Įrašyta 1966 m. Vilniaus plokštelių studijoje, 2007 m. Mama studijoje. – Vieno aktoriaus teatras VAT-CD-007
Turinyje:
1. Už Raseinių ant Dubysos. 17. Jaunimo giesmė. 25.Lietuva brangi.

MZ CD 07-10346

Martinaitis, Algirdas. Sefer Zikaron = The book of memory : excerpts : [after] manuscript / Algirdas Martinaitis ; performed [by] Ignas Misiūra, bass-baritone, Egidijus Dauskurdis, bass ; Ridas Jasiulionis, Irmantas Jankaitis, reciters ; Lithuanian National Symphony Orchestra ; Kaunas State Choir ; Choir and violin ensemble of the National M.K. Čiurlionis School of Arts, conductor Robertas Šervenikas. – (18 min., 23 sek.). – Atliekama hebr. – Įr. 2-3 // Zoom in 5 : new music from Lithuania : live recordings. – Vilnius : Lietuvos muzikos informacijos ir leidybos centras, p 2007.
Turinys: Tefilar Hageshem=The prayer for rain ; Hasefer Hechatum=Sealed book.

Musica vera : lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai = Symphonic works by Lithuanian composers = Симфонические произведения литовских композиторов : rinkinys / atlieka: Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis , Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius(CD. 2, įr.7); Darius Golmantas, diskantas (CD 2, įr. 7); Julius Sasnauskas, pamokslininkas(CD 2, įr. 7); Petras Vyšniauskas, saksofonas (CD 2, įr. 7); Kauno miesto simfoninis orkestras, vyr. dirigentas Imants Resnis, vadovas Algimantas Treikauskas (CD 3, įr. 5-6); Liudas Mikalauskas, bosas (CD 3, įr. 5); – Vilnius : Lietuvos kompozitorių sąjunga, p 2013: stereo (DDD) + 1 kn. (65, 2 p. : iliustr.). – Koment. aut. Rima Povilionienė. Vert. aut. Sonata Zubovienė, Anna Gluchova. – Taip pat vartojama antr.: Lietuvių kompozitorių simfoniniai kūriniai. – Koment. knygoje liet., angl. ir rus. – Įrašyta 1988-2013 m. – Lietuvos kompozitorių sąjunga LKS 001-003
Turinyje:
Martinaitis, Algirdas.Pamokslas broliams paukščiams ; Tu esi šventas, mano Viešpatie : iš [oratorijos] „Laiškas visiems tikintiesiems“ : III dalis ir IV dalis – (13 min., 17 sek.) – CD 2, įr. 7.
Kuprevičius, Giedrius. Myliu : iš poetinės oratorijos „Amžinoji šviesa“ : IV dalis. – (06 min., 33 sek.) –CD.3, įr. 5.
Augustinas, VaclovasGloria : iš „Gloria“ : sopranui, mišriam chorui ir orkestrui : I dalis. – (06 min., 43 sek.) – CD.3, įr. 6.

MZ CD 14-7309-7310

Power players : Russian arias for Bass / [performed by ] Ildar Abdrazakov, bass; Kaunas city symphony orchestra , Constantin Orbelain, conductor; Kaunas state choir. – Delos music, 2014. – l garso diskas.

Šimtmečio dainos : chorinės muzikos vakaras liepos 2 d. 18.00 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje / sudarytoja Aurelija Andrejauskaitė . – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. – 3 garso diskai (77 min., 10 sek.) ; (61 min., 55 sek.) ; (69 min., 14 sek.) : [stereo], skaitm. ; 12 cm + brošiūra (32 p.: iliustr., su koment.). – Taip pat vartojama antr.: Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė 2009 ; Amžių sutartinė : liepos 1-6
CD 2 / [muzika įvairių kompozitorių] ; [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis, diriguoja Algimantas Mišeikis . – 2009. – 1 garso diskas (61 min., 55 sek.) : [stereo], skaitm.
Turinyje:
Dambrauskas, Jonas. Neatjok šią subatėlę / žodžiai liaudies (03 min., 24 sek.)- Įr. 11.
Montvila, Vytautas. Uosilio / žodžiai liaudies – (02 min., 14 sek.). – Įr. 12.
Juzeliūnas, Julius. Sudeginkit mane / žodžiai S. Nėries – (02 min., 58 sek.).- Įr. 13.
Dvarionas, Balys. Ar ištarsi pupų nesudėjęs lūpų / žodžiai liaudies – (01 min., 37 sek.).- Įr. 14.
Bašinskas, Justinas. Voverė / žodžiai liaudies – (0 min., 44 sek.) – Įr. 15.
Bražinskas, Algimantas. Karčiama / žodžiai V. Bložės. – (03 min., 29 sek.). – Įr. 16.

Verdi, Giuseppe. Rigoletto / [atlieka] Dmitrij Hvorostovski, baritonas, Andrea Mastroni, bosas,Francesco Demuro, tenoras, Nadine Sierra, sopranas, Oksana Volkova, kontraltas, Kauno valstybinio choro vyrų grupė, Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Konstantin Orbelian. – Kaunas : Delos, 2017. – 2 CD. DE 3522
CD 1 – 59 min., 28 sek
CD 2 – 67 min., 36 sek.

2019 m. plokštelė nominuota „Grammy“  apdovanojimui

Verdi, Giuseppe. Simon Boccanegra / [atlieka] Dmitrij Hvorostovski, baritonas, Barbara Frittoli, sopranas, Ildar Abdrazakov, bosas, Stefano Secco, tenoras, Marco Caria, baritonas, Kostas Smoriginas, tenoras, Eglė Šidlauskaitė, sopranas, Kęstutis Alčiauskis, bosas, Kauno valstybinis choras, Kauno miesto simfoninis orkestras, dirigentas Konstantin Orbelian. – Kaunas : Delos, 2015. – 2 CD. – B00UGGWUI8G

USSR Choral Festival, Byelorussia and Lithuania (1991; Москва, Российская Федерация)
USSR Choral Music Festival : Byelorussia & Lithuania / [performed by soloist and choirs]. – [USA] : Art & Electronics : MCA Records, p 1992. – 1 garso diskas (63 min., 19 sek.) : stereo (DDD) ; 12 cm + 1 lankstinys (8 p.). – Atlikėjai: The Kaunas Academic State Chorus of Lithuania, conducted by Piatras Bingialis (3-11). – Koment. lankstinyje angl. – Atliekama lot. (3-5) ir liet. (6-11). – Įrašyta: on January 26 and 27, 1991, at the Great Hall of the Moscow Conservatory. – Art & Electronics AED-10609
Turinyje:
Naujalis, Juozas.Two motets for mixed choir – (06 min., 58 sek.). – Įr. 3-4. Dalys: 1. Motet No. 1 ; 2. Motet No. 2
Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas.Kyrie : for mixed choir  – (04 min., 42 sek.). – Įr. 5.
Švedas, Jonas. It was a quiet, summer evening : folk song for mixed choir. – (03 min., 56 sek.). – Įr. 6.
Montvila, Vytautas. Uosilio : folk song for mixed choir – (02 min., 26 sek.). – Įr. 7.
Bražinskas, Algimantas. Leliumai : folk song for mixed choir – (02 min., 54 sek.). – Įr. 8.
Juzeliūnas, Julius. Akmenelis turi salta sirdi : for mixed choir – (04 min., 01 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Akmenėlis turi šaltą širdį. – Įr. 9.
Bražinskas, Algimantas. Dear holy river : for mixed choir. – (04 min., 10 sek.). – Įr. 10.
Švedas, Jonas. Forest tale : poem for mixed choir. – (06 min., 34 sek.). – Įr. 11.