Menininko meniu

Įžanga

Aš ne kartą turėjau galimybę emigruoti, tačiau negaliu – man reikia to lietuviško medžio, Lietuvos dvasios, kolorito. Aš jaučiu tokį poreikį, tačiau vis dažniau pagalvoju, kad, rodos, darau viską, ką galiu, bet atgal ne visuomet gaunu.

Publikos meilė  – nepakeičiamas dalykas. Su tokiais klausytojais aš užaugau, jie sekė visą mano kelią. Būtent tokie žmonės suteikia man dvasinių jėgų.

Vilhelmas Čepinskis

Labai talentingas jaunuolis. Jis ne tik puikus virtuozas, bet ir labai aukštos kultūros smuikininkas. Jo grojimas sukėlė man asociacijas su fantastišku J.Heifetz’o muzikavimu. Tikiu, kad jis sėkmingai tęs Heifetz’o išpuoselėtas ir į nepaprastas aukštumas iškeltas grojimo tradicijas. Tiesą sakant, jau seniai negirdėjau taip jaudinančiai grojančio jauno žmogaus.

Lordas Yehudi Menuhin, smuikininkas

Būtų labai miela, kad gerų žmonių palaikomas V.Čepinskis garsintų mūsų brangios Lietuvos vardą pasaulyje. Norisi tuo tiketi, nes tokio masto talentu, kokiu apdovanotas Vilhelmas, retenybė, pasitaikanti gal kartą ar du per šimtmetį.

Prof. Juozas Domarkas

Bibliografinėje rodyklėje „Vilhelmas Čepinskis“ atsispindi biografiniai duomenys, medžiaga apie atlikėjo kūrybą: koncertus, repertuarą, galima rasti duomenų apie jo partnerius ir vadovaujamą orkestrą, taip pat straipsnius periodikoje ir internete.

Skyriuje „Diskografija“ garso įrašų leidinių aprašai išdėstyti pavadinimų abėcėlės tvarka. Kai kurie garso įrašai pažymėti + (pliuso ženklu) : juos įrašė Vilhelmo Čepinskio vadovaujamas ir diriguojamas orkestras. * (žvaigždute) pažymėti įrašai, tų kūrinių, kurių Vilhelmas Čepinskis yra ne tik atlikėjas, bet ir muzikos arba aranžuotės autorius. Analogiškai sužymėti repertuaro kūriniai. Repertuaro kūrinių sąraše autorių pavardės ir kūrinių pavadinimai pateikti originalo kalba, dauguma pavadinimų taip pat išversti į lietuvių kalbą. Jeigu leidiniai yra KAVB fonde – pridedamas KAVB šifras ir logotipas. Repertuaro kūrinių sąraše išvardinti pirmiausia lietuvių, po to užsienio autorių kūriniai abėcėlės seka. Pliuso ženklu (+) pažymėti kūriniai, kuriuos atlieka (ir) Vilhelmo Čepinskio vadovaujamas orkestras. Visi garso įrašų leidiniai sugrupuoti į dvi dalis: autoriniai leidiniai ir vienas, du arba trys kūriniai įvairių atlikėjų plokštelėse, rinkiniuose. Koncertų ir festivalių sąraše daugiausia atsispindi spaudoje aprašyti renginiai.
Skyriuje „Bibliografija“ medžiaga pateikiama nuo 1988 m., ji išdėstyta chronologine tvarka, metų viduje – pagal abėcėlę. Kai kur rodyklės tekstas papildytas atlikėjo komentarais, jie pažymėti atitinkamu ženkleliu.

Sutartiniai ženklai:
Autoriaus komentarai Autoriaus komentarai Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondo šifras Kompaktinė kasetė Kompaktinė kasetė Kompaktinė plokštelė Kompaktinė plokštelė Natų leidinys Natų leidinys