Menininko meniu

Atsiliepimai apie V. Čepinskį

Neabejoju, Vilhelmas Čepinskis ateityje garsins Lietuvą. Berniukas jau ne tik Čepinskių šeimos, J.Naujalio mokyklos ar Kauno atstovas.Vilhelmas jau šiandien priklauso Lietuvai. Jo likimas turi rūpėti visiems, kam brangi mūsų tautos muzikinė kultūra.

Algirdas Stulgys,
Lietuvos nusipelnęs artistas, smuikinininkas, 1988 m.


Ir štai Vilhelmas Čepinskis. Stebėjausi, klausydamasi virtuoziško jaunojo atlikėjo – vos teįžiūrimo orkestro fone – smuikavimo. Virtuoziškumas ir interpretacijos brandumas yra akivaizdūs, kad Vilhelmą drąsiai galima pavadinti vunderkindu. Klausydamas Vilhelmo grojimo, supranti, kad širdies šiluma paveldėta iš tėčio, Stanislavo Čepinskio.

Margarita Dvarionaitė, dirigentė. 1989 m.


Kaunietį V.Čepinskį pažįstame labai gerai. Sėkmingi pasirodymai tarptautiniuose ir sajunginiuose konkursuose,dažni koncertai Filharmonijoje ir per televiziją kiekvieną kartą byloja, kad tai nepaprastai gabus vaikas. Jo tolesniame augime matome Lietuvos smuikininkų ateitį. Pasirodymas šiame konkurse jam buvo itin sėkmingas. Sustiprėjo tonas, žymiai ryškesnė tapo frazuotė. O jo atliktos P.Sarasatės „Čigonų melodijos“ tapo viena įspūdingiausių renginio kulminacijų.                         

Prof. Jurgis Dvarionas, smuikininkas, Tarptautinio B.Dvariono konkurso žiuri pirmininkas. 1989 m.


Drįstu teigti, kad jaunuoju Vilhelmu reikia rūpintis taip, kaip kitados buvo rūpinamasi Arvydu Saboniu. Pasirodysim tikri bukagalviai – ir tie, kurie vadovauja kultūrai, ir tie, kurie matydami, girdedami tokį talentingą berniuką tylomis praeina pro šalį.

„Baltijos akademijos – 90“ orkestras turejo pelnytą pasisekimą, tačiau didžiausios katutės buvo skirtos jaunajam smuiko virtuozui V.Čepinskiui.

Prof. Paulius Juodišius, smuikininkas. 1990 m.


…Be kitų garbingų svečių ir prezidentų, scenoje sėdėjo visos trys karalienės… Vilhelmas Čepinskis  užbūrė visus dar prieš pradėdamas groti. Atrodė kaip jaunas gražus kunigaikštis. Po išlaikytos pauzės paėmė smuiką ir pradejo groti Paganini „Gražiąją malūnininkę“ solo smuikui. Sugrojo absoliučai meistriškai. Suskambus paskutinei natai atsistojo Ispanijos karalienė Sofia, priėjo prie Vilhelmo ir pabučiavo jį. Karalienė pasakė, kad yra be galo sužavėta Vilhelmo muzikavimu ir noretų, kad jis kada nors šiuose rūmuose surengtų privatų koncertą. Ji būtų labai laiminga.

Iš dr. Juozo Kazicko prisiminimų. 1991 m.


Kiekvienas Vilhelmo Čepinskio koncertas man palieka džiugų neišaiškintos paslapties jausmą. Tos paslapties vardas – talentas. Seki jaunojo smuikininko šneką ir jauti, kad dar ne viskas išsakyta, kad už tos šnekos slypi didžiulis originalios mąstysenos ir turtingų jausmų pasaulis. Tai skirta tik Dievo piršto palytėjimu. Norečiau tikėti, kad žmonės nuo kurių priklauso Vilhelmo ateitis, nenubrauktų neatsargiai to švento ženklo.

Julius Andrejevas, kompozitorius. 1991 m.


Vilhelmas Čepinskis, be abejo neeilinis reiškinys muzikos pasaulyje. Įgimtas „smuikiniškumas“, artistiškumas, išskiria Vilhelmo grojimą iš daugybės jo bendraamžių. Jeigu Vilhelmas Čepinskis toliau plės repertuarą, gros įvairių stilių muziką ir turės gyvenimo sėkmę, manau, padarys tarptautinę smuikininko karjerą.

Prof. Raimundas Katilius, smuikininkas. 1991 m.


Autoritetingi muzikos specialistai teigia,kad smuikavimo technikos lygiu Vilhelmas Čepinskis jau senokai prilygsta daugeliui pasaulį stebinančių jaunųjų virtuozų,o muzikinio mąstymo branda, ne vieną jų pranoksta. Jei mes drauge sugebėsime jam padėti – gražiai pasitarnausime Lietuvos kultūrai.

Darius Kuolys, Lietuvos respublikos kultūros ministras. 1991 m.


Vilhelmas Čepinskis yra mano studentas Juilliard mokykloje. Jis yra apdovanotas nepaprastu talentu ir groja nuostabiai. Mūsų mokykla yra laikoma viena geriausių pasaulyje, ir Vilhelmas yra vienas geriausių jos studentų. Jis neša garbę Lietuvai.

Prof. Dorothy DeLay. 1996 m.

Jo grojimas auškčiausio lygio, tikrai didis talentas, nusipelnantis išskirtinių komplimentų. Sibelijaus koncertas atskiria „vyrus nuo berniukų“ ne tik pagal technikos ypatybes, bet ir dvasios didybę. Šis puikus solistas, atlikdamas Sibelijaus koncertą, man priminė didingą David’o Oistrach’o grojimą21-erių, žavingai asmenybei ir jaunam virtuozui numatau puikią ateitį.

Edward W.Clark, Musical Journal, Londonas. 1998 m.


Puikiai ištobulinta technika liudija apie nepaprastą talentą. V.Čepinskio grojimas efektingas, bet niekada neperžengiantis sensacijos siekimo ribų.

„Frankfurter Rundshau”, 1999 m.


Koks puikus išgyvenimas, Vilhelmas Čepinskis yra absoliutus smuiko poetas, jo garso grynumas, pilnas obertonų, leido jam džiuginti mus savo interpretuojamu M.Bruch’o smuiko koncertu be dirbtinumo ir manierizmo, bet su gana neįprastu globaliniu kūrinio suvokimu.

Eduardo Villanueva, „Hoy“, Santo Domingo. 2000 m.


…briliantinis, absoliučiai bebaimis virtuoziškumas pavertė Allegro molto finalą tikrai žavingu. [..] Ravelio „Čigonė“ buvo įspūdinga tvarkingu ir švariu atlikimu, patraukliu muzikavimu. […] Bendrai paėmus buvo įspūdingas pasirodymas.

Denis Rooney, „The Strad Magazine“, New York. 2000 m.


…sudėtinguose kūriniuose smuikininkas Čepinskis yra sunkiai įveikiamas. Uraganiniai, virtuoziniai Sarasatės „Carmen fantazijos“ pasažai, kurie deramai užbaigė vakaro programą, atrodė jam kaip menkniekis. Bravūriškas kūrinio vietas smuikininkas, pasižymėjęs stulbinančia savitvarda, atliko su ugnimi ir pasitikejimu, kilusiu iš puikaus kūrinio suvokimo.

Edmonton Journal, Kanada. 2002 m.


…pirmos dalies temą smuikininkas pateikė be didelio vargo,o saldžia ir tauria šalutine tema – užtikrintai ir spalvingai. Nepastebimai pasigirdo melodinga antroji dalis, su nuostabiu vibrato ir šiltu tonu. Trečioji, ekspertų labiausiai vertinama, nuskambėjo su stipriu užmoju, kur virtuozas pademonstravo visus savo meninius sugebėjimus. Šį fejerverką lydejo labai griežtas ir muzikalus Adagio iš Bach’o sonatos smuiko solo.

 Meininger Tageblat, 2002 m.


…Čepinskis, kuris studijavo pas legendinę smuiko pedagogę Dorothy DeLay. Tai buvo vakaro pagrindinė sensacija. Smuikiniko kvapą gniaužiančiam idealiam instrumento valdymui orkestras pritarė lengvai ir įdomiai. […] emocinį poveikį atlikejas patikejo pačiai muzikai, niekur jos nepertempiant ar neperspaudžiant, o viską pateikiant aiškiai ir blaiviai. […] ..tai bylojo apie stebėtiną discipliną…

Sudthuringer Zeitung, 2002 m.


I have great pleasure in recommending the young Lithuanian virtuoso Vilhelmas Cepinskis and his wonderfull ensemble Camerata Klaipeda.Together they perform music of the  greatest variety and originality with real commitment and talent.V.Cepinskis is himself a violinist of particular sensitivity and his arrangement and rendering of Piazzolla’s“Four Seasons in Buenos Aires is simply irresistible.

Yan Pascal Tortelier,conductor of the BBC Philharmonic and Pittsburgh Symphony  Orchestra


It was a great inspiration. Never before have I heard a better Piazzolla recording-you are promoting an orchestra that oviously reserves worldwide attention.I met Piazzolla only once [….] He would be really proud of what Camerata Klaipeda has created from his music

Fabiano Canosa,producer and film programmer for New York’s Symphony Space Theater,program curator of the Rio de Janeiro International Film Festival.


It is amazing that the performance of the musicians shows the main quality criteria,engafted by its Artistic Director Vilhelmas Cepinskis;top mastery,clear implementation of creative intentions,flamboyance of sound,astonishing contrivance,glamour and elegance.

Pavel Berman, violinist


I heard and I am very happy that Vilhelmas Cepinskis has managed to team up a young and dashing collective that not only fulfills classical pieces but also dares to present experimental works and events such as L.Feuillade’s „Fantomas“

Jonas Mekas, filmmaker, writer, curator, the „godfather of American avantgarde filmmaking“, founder of Anthology Film Archives.


Camerata Klaipeda is the highest scale collective.Orchestra has original and unic artistic aims.They’re playing is viruosic,groups has balanced.deep and nice sound. […}

Mr.Vilhelmas Cepinskis,artistic director of Camerata Klaipeda,is wonderful musician,talented violinist and manager. […]

I would like to note a briliant V.Cepinskis arrangement of B.Martinu Sonata for two violins and orchestra.

I am sure that this work soon will fill everyones violin players repertoire.

Camerata Klaipeda undoubtedly is the best Lithuanian orchestra and one of the bests I played with

Prof. Oleg Krysa, Laureate of international competitions


It is with great pleasure that I write this letter in support of the candidacy of Mr. Vilhelmas Cepinskis for the position of violinist with your renowned Trio.
In addition to being a world class virtuoso, Mr. Cepinskis possesses a sincere and profound approach to music, making him a complete musician. His piano playing, his orchestral transcriptions, as well as his own compositions, are truly impressive.

As a friend and colleague, I have also witnessed his flawless sight-reading and his ability to learn any piece in a matter of a few days or hours.

His warm sound and subtle expressiveness have always been spellbinding.

Finally, I would like to mention his remarkable human qualities: truthfullness, loyalty, and respect which are an integral part of his personality.

Pavel Berman , violinist


Since his early childhood, Mr. Cepinskis was, and still is, one of the greatest names in Baltic Heritage. 

Modestas Pitrėnas, Lithuanian national symphony orchestra chief conductor


I was fortunate to observe the musical path of Vilhelmas Cepinskis, a true child prodigy, from the age of ten. The very first time that I heard him play, I was convinced that I was listening to one of the phenomenal players of our time and, having heard him countless times, this  feeling has not left me to this day,  His „old school“ style reminds one of Jascha Heifetz also matching it with incredible lightness and virtuosity, nevertheless, remaining deeply individual. His certain musical „conservatism,“ paradoxically, has true novelty and freshness today.

When I played chamber music with him, as well as sonatas, trios and double concertos, I discovered another amazing quality of this great musician. Whatever setting he is in, whether it be his chamber orchestra, trio or duo, he is able to transmit his virtuosity to his partners. Playing with Vilhelmas is easy, despite the highest artistic standards that he expects from his partners, as well as from himself. When playing together, you feel inevitably and pleasantly compelled to be at your best.

Vilhelmas Cepinskis as a truly fantastic violinist, musician, chamber orchestra conductor, and composer of many arrangements and compositions.

Prof.Petras Geniušas