Menininko meniu

Pasisakymai, atsiminimai, laiškai

Antanas Kučingis : [Kauno muzikinio teatro solistoatsiminimai apie Juozą Tumą-Vaižgantą] // Buvo mylimi – teliks neužmiršti / Marcinkevičienė, Danutė. – Kaunas, 2007. – P. 37–38. 

„Atsiminimai – didi dvasinė vertybė“ : [V. Jonuškaitės-Zaunienės, S.Santvaro, A.Kutkaus, E.Kardelienės laiškai A.Kučingiui ir A.Kučingio laiškai V.Jonuškaitei-Zaunienei, E.Kardelienei, S.Santvarui, 1959–1980 m. / su O.Narbutienės komentarais]. – Portr., iliustr. // Kultūros barai. – 1990, nr. 11, p. 35–39.

Gulmanas, Viktoras. Juozo Keliuočio rankraščių fondas. 306 : [laiškai Juozui Keliuočiui. 1978.X.16. – 1982.XI.27. Minimi J.Mikelinskas, J. Kaupas, P.Galaunė, A.Kučingis]. – Kapsukas-Vilnius, 1978.X.16-1982.XI.27. – 19 lap., 15 laiškų ir 1 vokas.

Kučingis, Antanas. … Antanui Sodeikai : [prisiminimai apie Kauno muzikinio teatro solistą jo 80-mečio proga]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1970, sausio 24, p. 11.

Kučingis, Antanas. Tokie spalvingi metai : [apie rež. ir pedagogą P.Oleką]. – Portr. // Literatūra ir menas. – 1970, lapkričio 7, p. 13.

Mikuličiūtė-Vaikūnienė, Kristina. Tiesus savo siela : Antano Kučingio laiškai : [spausdinami 4 laiškai su įž. autorės žodžiu]. – Iliustr. – Išnašos str. gale // Literatūra ir menas. – 2010, vasario 5 d.

Oginskaitė, Rūta. Tarp Dievų : [Antano Kučingio interviu apie kolegę solistę A.Staškevičiūtę, kitas kolegas, teatrą] // Aleksandra Staškevičiūtė / Rūta Oginskaitė. – Vilnius, 1991. – P. 50–41.