Menininko meniu

Muzikos kūriniai

Chorui

Akimirkos : 5 dalių ciklasmoterų chorui a cappella / žodžiai Antano A. Jonyno, 1995, trukmė 15 min. 30 sek.
Dalys: Ruduo, Lietus, Taip tylu, O kas dabar?, Vakaras.

Atliktas 1996 metų lapkričio 14 d. J. Gruodžio konservatorijos salėje, koncerte, skirtame Kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus 25-mečiui ir gruodžio 12 d. VI šiuolaikinės muzikos festivalyje „Gaida“ Vilniuje, 2003 metais sausio 31 dieną Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje jubiliejiniame kūrybos vakare, skirtame autorės 50-mečiui, padainavo moterų choras „Liepos“.

Dedikuotas žodžių autoriui Rudens poetui Antanui A. Jonynui

Alau aluti : vyrų chorui a cappella / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2008
2010 metais už šį kūrinį autorei paskirtas specialus Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Liaudies kultūros centro prizas.
2013 m. spalio 16 d. Kauno Menininkų namuose Dalios Kairaitytės kūrybos vakare ir kompaktinės plokštelės „Regėjimai“ pristatyme atliko Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ vyrų grupė, vadovas Kęstutis Jakeliūnas ir Agnė Krasnovodskytė, mušamieji.

Baltoji Kauno gulbė-Kauno valsas: mišriam chorui ir fortepijonui / tekstas Romano Steponavičiaus, 2004
Kita versija: vokaliniam duetui su pritarimu.

Dar pauliosiu : mišriam chorui a cappella / žodžiai liaudies,1984, trukmė 5 min. 30 sek.

De profundis : mišriam chorui ir vargonams / tekstas liturginis,1989, trukmė 7 min.
Premjera: 2000 metais J. Gruodžio konservatorijoje, atliko mokyklos choras, vadovė Ramutė Štreimikytė ir Dalia Jatautaitė

Dedikacija : mišriam chorui a cappella / tekstas liturginis, 2004, trukmė 5 min. 30 sek.
IX šiuolaikinės muzikos festivalyje Kaune padainavo choras „Jauna muzika“, 2010 metais lapkričio 7 dieną festivalio „Iš arti“ koncerte „Dainos ir madrigalai“Kauno filharmonijos salėje atliko jaunimo choras „Kamer…“(Latvija), dirigentas Maris Sirmais (Latvija)

„Dedikacija – tai ritmiška penkių akordų pulsacija ir iš jos kylanti melodinė linija, brėžiama mecosoprano tembru. Tas, kuris tiki paslapties buvimu, kalba ramiai ir suprantamai. Ku labiau kūrėjas susitelkia minčiai, tuo mažiau jam rūpi imantrios kalbėjimo formos. Sujungti mintį su garsu ir žodžiu taip, kad nei vienas iš jų nebūtų sureikšmintas – slapta kuriančiojo svajonė, bet ar dažnai įsikūnijanti?”

Iš 2004 m. Pažaislio festivalio bukleto

In Monte Olivetti : motetas mišriam chorui a cappella / 2019, trukmė 
2019 m. kovo i0 d. Raudondvaryje ir 11 d. Vilniuje atliko choras „Polifonija”, meno vadovas ir  vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis

Kauno apskrities himnas: mišriam chorui ir fortepijonui / žodžiai Gintaro Patacko, 2004

Linksma daina apie ratelius ir gaidelį : mišriam chorui a cappella / žodžiai liaudies, 1979, trukmė 4 min. 30 sek.
Ši daina – Stasio Šimkaus dainų chorui konkurso laureatė

Lopšinė gimtinei ir motinai : mišriam chorui ir fortepijonui / žodžiai Justino Marcinkevičiaus, 1989 , trukmė 3 min. 40 sek.
1989 metais atliktas koncerte Kaune.

Mažasis triptikas : 3 dalių ciklas moterų chorui a cappella / žodžiai Justino Marcinkevičiaus ir Dalios Kairaitytės, 1983, trukmė 5 min.Dalys: Rudens akimirka, Pūga, Pavasario naktis
Muzikos festivalyje Prancūzijoje 1986 metais, 1996 metais lapkričio 14 d. J. Gruodžio konservatorijos salėje atliko moterų choras „Liepos“.

Mįslė: mišriam chorui, lietuvių liaudies žodžiai, 2010 
Premjera: 2010 metais lapkričio 7 dieną festivalio „Iš arti“ programoje koncerte „Dainos ir madrigalai“ Kauno filharmonijoje atliko choras „Kamer…“(Latvija), dirigentas Maris Sirmais (Latvija)

Muzika pasroviui : mišriam chorui ir fortepijoniniam trio, 2008
Premjera 2008 m. lapkričio 23 d. festivalyje „Iš arti“ Kauno valstybinėje filharmonijoje. Atliko: Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirigentas Petras Bingelis ir fortepijoninis trio „Kaskados“(Rusnė Mataitytė, smuikas, Edmundas Kulikauskas,violončelė, Albina Šikšniūtė, fortepijonas)

„Muzika pasroviui“ – tai kūrinys, kuriam „išplaukti” nepadės jokie žodiniai paaiškinimai, todėl anotacijos nebus. Viskas labai aišku ir paprasta – Kauno choras dainuoja, o trys muzikai iš Vilniaus groja. Kodėl „Muzika pasroviui“ ..? Tai todėl, kad aplinkui matau labai daug bandančių „plaukti” prieš srovę, ir jei dar aš prie jų prisijungčiau, tai mūsų muzikos „nemunai” imtų tekėti Baltarusijos link. O tai mums visiems būtų labai nenaudinga. Tuomet visa, kas buvo „iš arti „, staiga pasidarytų labai „iš toli „. Prieštaraujančių tikriausiai nebus.

Autorės komentaras, išspausdintas festivalio „Iš arti“ programoje

Paprasta daina : moterų chorui ir fortepijonui / tekstas A. Kalanavičiaus, 2007
Premjera : „Liepų“ choras atliko Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje jo vadovės Audronės Steponavičiūtės-Zupkauskienės kūrybinės veiklos trisdešimties metų jubiliejaus minėjime 2008 metų balandžio 12 dieną.

Patarlių knyga : 6 dalių ciklas moterų chorui a cappella / žodžiai lietuvių liaudies, 2002, trukmė 17 min. 15 sek. Dalys: Bėdos bėdos, Ant arklio jojo, Kurčias miškas, Aukštai šoka, Iki švento Jono, Burna burna
Premjera :2003 metais sausio 31 dieną Juozo Gruodžio konservatorijoje vykusiame jubiliejiniame vakare, skirtame autorės 50-mečiui, 3 dainas iš ciklo autoriniame vakare Vilniaus rotušėje 2003 metais lapkričio 6 dieną atliko moterų choras „Liepos“

„Patarlių knygos“ rankraštis

Penki madrigalai : 5 dalių ciklas kameriniam chorui a cappella / žodžiai Leonardo Gutausko, 1984, trukmė 18 min.
1987 metais buvo atliktas „Jaunimo kamerinės muzikos dienose“ Druskininkuose ir Vilniaus filharmonijoje.
1996 metais lapkričio 14 d. atliko Vytauto Didžiojo bažnyčios choras, meno vadovas ir dirigentas Rolandas Daugėla

Sena daina : moterų chorui ir fortepijonui / tekstas Janinos Degutytės, 2003, trukmė 3 min 15 sek.
2004 metais atliko moterų choras „Kanklės“, vadovė Audronė Marcinkevičiūtė. 2013 m. spalio 16 d. Kauno Menininkų namuose kompozitorės kūrybos vakare ir kompaktinės plokštelės „Regėjimai“ pristatyme atliko Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ vyrų grupė, vadovas Kęstutis Jakeliūnas, akompanavo Ina Vaičienė, fortepijonas.

Senobinės liaupsės : 3 dalių ciklas mišriam chorui a cappella / žodžiai Dalios Kairaitytės, 1982, trukmė 16 min.
Atliko Kauno valstybinis choras, dirigentas Petras Bingelis

Sol lucet omnibus : trys buffodilijos kameriniam chorui a cappella / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2004, trukmė 7 min.
Festivalyje „Iš arti“ 2004 m.atliko choras „Jauna muzika“, dirigentas Vaclovas Augustinas

Šalna šalna : mišriam chorui a cappella / žodžiai Bernardo Brazdžionio, 1989, trukmė 1 min. 45 sek.

Te Deum Laudamus : 2 chorams , mecosopranui ir simfoniniam orkestrui / tekstas – Psalmės / vertė Sigitas Geda 2004
2005 m. vasario 16 d. Prisikėlimo bažnyčioje atliko Kauno simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, solistė Vaida Raginskytė, dirigavo Robertas Šervenikas

„Patarlių knygos“ rankraštis

Mano gyvenime „Te Deum“ liks kūriniu, vedusiu į žmogaus būties suvokimo gelmę.

Voces ex animo [Balsai iš širdies]: mišriam chorui ir vargonams / tekstas liturginis, trukmė ….., 2016
Premjera: 2016 metų spalio 15 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje Kauno kompozitorių sakralinių kūrinių koncerte atliko vokalinis ansamblis „Acusto”, meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Jakeliūnas ir (?) Dalia Jatautaitė, vargonai

„Voces ex animo” mišriam chorui pakerėjo meditatyviu, beveik nežemišku skambesiu, atkakliai, bet nuolankiai augančiu „Domine”.

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Žemaitijos vaizdeliai : mišriam chorui a cappella / žodžiai Sigito Gedos, 2002, trukmė 5 min. 45 sek.
Premjera įvyko 2002 m. lapkričio 16 d. Kauno filharmonijoje, VII šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti“, atliko Kauno valstybinis choras, vadovas ir dirigentas Petras Bingelis

Žemei reikia taikos : moterų chorui ir fortepijonui / žodžiai Alekso Dabulskio, 1987, trukmė 2 min. 30 sek.
Premjera: 2001 metų gruodžio 12 dieną Kauno filharmonijoje, atliko moterų choras „Volungė“, dirigentas Algirdas Viesulas.

Moterų choras „Liepos“ yra išdainavęs visus 3 ciklus choramas, įrašęs diskų, daug kūrinių atlieka choras „Virgo“

Vokaliniai

Ave Maria : balsui ir fortepijonui, tekstas liturginis, 1999, trukmė 5 min 30 sek.
Pirmas atlikimas 1999 metų gruodžio 27 dieną Kauno filharmonijoje, 2003 metais sausio 31 dieną Juozo Gruodžio konservatorijos salėje jubiliejiniame vakare, skirtame autorės 50-mečiui, lapkričio 6 dieną Vilniaus rotušėje atliko Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė
Dedikuotas Sabinai Martinaitytei

Daina be žodžių : balsui ir fortepijonui, 2000, trukmė 3 min.

Giesmė bosui ir vargonams : / žodžiai Maironio, 2017, trukmė 7 min., 30 sek.

Premjera: koncerte „Muzika Dievo namams” 2017 m. spalio 28 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje ir 29 d. Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčioje atliko Tomas Ladiga, bosas ir Dalia Jatautaitė, vargonai.

Man patinka Maironio sakralinių tekstų žodžio ir minties emocinis santūrumas. Eilėraščių „siužetai” aiškūs, suprantami ir neturi paslėptų prasmių.

Ilgesio dainos : sopranui ir kameriniam ansambliui (fleitai, smuikui ir fortepijonui), 1985, trukmė 12 min.
Premjera: 1988 metais Kauno kompozitorių kūrinių koncerte filharmonijoje atliko Sabina Martinaitytė, V. Kijauskas, Dalia Terminaitė ir Audronė Eitmanavičiūtė, 1986 metais Kompozitorių sąjungos naujų kūrinių perklausoje atliko Stasė Garbatavičiūtė (vokalas), Onutė Užameckienė (fleita), Jolanta Lasauskienė (fortepijonas), 1989 metais atliktas Kaune

Kovo lietus : balsui ir fortepijonui / žodžiai Janinos Degutytės, 2005, trukmė 3 min.

Krantų kantata : sopranui, ir kameriniam ansambliui (obojui, fortepijonui ir styginių kvartetui ) / žodžiai Antano A. Jonyno, 1997, trukmė 25 min.
1998 metais atlikta Kauno kompozitorių kamerinės muzikos koncerte Kaune, 2003 metais festivalyje „Iš arti“ ir lapkričio 6 dieną Vilniaus rotušėje autoriniame vakare atliko Sabina Martinaitytė (sopranas), Kauno styginių kvartetas, Robertas Beinaris (obojus) ir Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas).

Lapkritis : balsui ir fortepijonui / žodžiai Violetos Palčinskaitės, 2002, trukmė 2 min.
2003 metais lapkričio 6 dieną Vilniaus rotušėje autoriniame vakare atliko Vaida Raginskytė (mecosopranas) ir Audronė Eitmanavičiūtė (fortepijonas), 2010 metais rugsėjo 27 dieną Lietuvos kompozitorių sąjungoje, 29 dieną Kauno menininkų namuose,rugsėjo 30 Klaipėdos koncertų salėje prgramoje „Menopolis“ atliko Kristina Žaldokaitė (sopranas) ir Birutė Asevičiūtė (fortepijonas)

Nakties daina : balsui ir fortepijonui / žodžiai Janinos Degutytės, 1997, trukmė 2 min. 45 sek.
2003 metais sausio 31 dieną Juozo Gruodžio konservatorijos salėje jubiliejiniame kūrybos vakare, skirtame autorės 50-mečiui, atliko Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė. 2013 m. lapkričio 13 d. festivalio „Muzikos ruduo“ koncerte „Romantinė lyrika šiandien ir vakar“Birštono kurhauze atliko Rita Novikaitė, sopranas ir Halina Maria Kochan (Austrija).

Pasiklydęs nakty : balsui ir estradinei grupei / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2009, 3 min., 30 sek.

Pavasario varpas : balsui ir fortepijonui / žodžiai Janinos Degutytės, 2003, trukmė 1 min. 30 sek.
Premjera: 2003 metų balandžio 30 dieną S. Vainiūno namuose atliko Vaida Raginskytė. 2011 m. gruodžio 6 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje susitikime su kompozitoriais ir muzikologais „Muzikinės istorijos“, skirtame Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus 40-mečiui, atliko Rita Preikšaitė, mecosopranas ir pianistė Beata Vingraitė.

Pranašystė : balsui ir fortepijonui / žodžiai Ričardo Mikutavičiaus, 2003, trukmė 3 min.
2003 metais rugpjūčio 17 dieną Pažaislio muzikos festivalyje Zapyškio bažnyčioje atliko Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė

Rugiagėlė : balsui ir fortepijonui / žodžiai Janinos Degutytės, 2001, trukmė 4 min.
2003 metais sausio 31 dieną Juozo Gruodžio konservatorijos salėje jubiliejiniame kūrybos vakare, skirtame autorės 50-mečiui, lapkričio 6 dieną Vilniaus rotušėje įvykusiame autoriniame vakare atliko Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė

Sidabro karoliais pabiro lietus ant pušų : balsui, fleitai, altui, klavikordui / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2003, trukmė 7 min. 30 sek.
2003 m. lapkričio 2 dieną Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje ir festivalyje „Iš arti“atliko ansamblis „Vilniaus arsenalas“ ir solistas Mindaugas Zimkus

Tik raudonas vynas : balsui ir fortepijonui / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2004, trukmė 4 min.
Premjera: 2004 metų gruodžio 16 dieną J. Gruodžio konservatorijoje atliko Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė.
2013 m. spalio 16 d. Kauno Menininkų namuose kompozitorės kūrybos vakare ir kompaktinės plokštelės „Regėjimai“ pristatyme atliko solistė Ieva Goleckytė, sopranas ir pianistė Audronė Eitmanavičiūtė.

Trys panegirikos pagal Motiejų Kazimierą Sarbievijų : balsui, fleitai, altui ir klavesinui, 2013.
Premjera: 2013 m. spalio 27 d. Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje atliko Joana Gedmintaitė, sopranas ir kamerinis ansamblis „Vilniaus Arsenalas“ (Laima Šulskutė, fleita, Rolandas Romoslauskas, altas, Sergejus Okruško, klavesinas).

Santūriai teatralizuota kompozicija, skirta kamerinei scenai. Trys kūrinio dalys – tarsi to paties, šimtmečius kartojamo „spektaklio“ scenos, kuriose pasirodo trys svarbiausi personažai – Valdovas, Dorybė ir Žiogas. Šių veikėjų charakteristikos, kurias XVII a. aprašė M. K. Sarbievijus, puikiai tinka ir mūsų laikams: I d. Valdovui – pergalės ir drąsos šlovinimas kovoje su Tėvynės priešais; II d. Dorybei – gedulinga eisena, etinių vertybių pralaimėjimas žmogiškų interesų kovose; III d. Žiogui – alegorinis greitai prabėgančio laiko paveikslas.”

Dalia Kairaitytė

Tyli daina : balsui ir styginių kvartetui / žodžiai Alfonso Nykos-Niliūno, 2003, trukmė 9 min.

Užkalbėjimai : vokalinis ciklas tenorui ir fortepijonui / žodžiai liaudies, 2013, trukmė 14 min., 04 sek.
Premjera: 2013 m. spalio 16 d. Kauno Menininkų namuose kompozitorės kūrybos vakare ir kompaktinės plokštelės „Regėjimai“ pristatyme atliko Mindaugas Zimkus, tenoras ir pianistė Paulė Gudinaitė.

„Naujausias kūrinys „Užkalbėjimai“ kūrėją pristato kaip besigilinančią į lietuviškojo folkloro klodus bei itin didelę svarbą teikiančią teksto ir muzikos ryšiui“.

www.mic.lt

Vasaros laiškai : balsui ir styginių kvartetui / žodžiai Dalios Kairaitytės, 2005, trukmė 9 min.
X Pažaislio muzikos festivalyje 2005 m. rugpjūčio mėn. atliko Kauno styginių kvartetas ir Vaida Raginskytė

Geltonuojantys pievų laiškai,

o juose rudeniniai jausmai

ir toks šiltas šiltas lietus –

lyg Šopeno valsas graudus

į negrįžtantį laiką nuves,

ten jau niekas mūsų neras.

Kameriniai

Amžinas šauksmas : styginių kvartetui ir vargonams, 2013, trukmė 8 min., 53 sek.

Balto žmogaus sapnas : styginių kvartetui, 2003, trukmė 7 min. 30 sek.Atliktas: 2003 m. Pažaislio muzikos festivalyje, tais pačiais metais lapkričio 6 dieną autoriniame vakare Vilniaus rotušėje, 2004 metais Čilėje, Argentinoje atliko Kauno styginių kvartetas. 2004 m. spalio 3 dieną „Muzikos rudens“ festivalyje, spalio 18 d. „Marių klavyrų“ festivalyje, 2004 m. Klaipėdos universiteto koncertų salėje atliko Kauno styginių kvartetas ir Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė, 2010 metais lapkričio 7 d. Vilniaus taikomosios dailės muziejuje, festivalio „Iš arti“ programoje koncerte „Kauno langas“atliko Kauno styginių kvartetas ir Lina Krėpštaitė. 2012 m. gegužės 27 d. Kijeve, tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje „Music Premjers of the Season“ 2013 m. spalio 16 d. Menininkų namuose kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrybos vakare atliko Kauno styginių kvartetas (Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, smuikai, Eglė Lapinskė, altas ir Saulius Bartulis, violončelė).

„Balto žmogaus sapnas, prasidėjęs rimta, sukaupta nuotaika, palaipsniui įgauna humoro atspalvių, parodijuoja akademinius šiuolaikinės muzikos raiškos, plėtros būdus. Ne veltui šis ironiškas veikalas yra užbūręs ne tik Lietuvos, bet ir Argentinos, Čilės klausytojus, kuriems jį prieš kelerius metus griežė Kauno kvartetas.”

Alina Ramanauskienė

Šios pjesės herojus – lyrinis personažas, kuris tarp kitų jaučiasi balta varna.”

Julius Kuzinas

Koncertas : vargonams ir styginių kvartetui, 1996, trukmė 20 min.
Jubiliejiniame vakare, skirtame autorės 50-mečiui, pagrojo Dalia Jatautaitė ir Kauno styginių kvartetas

Labirintai : styginių kvartetui, 2012
Premjera: 2012 metų lapkričio 9 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje, festivalio „Iš arti“ koncerte „Aljansas: Lietuva-Ukraina“atliko Kauno styginių kvartetas(Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, smuikai, Eglė Lapinskė, altas ir Saulius Bartulis, violončelė)

Opus opponentis : styginių kvartetui, 1993, trukmė 17 min.
Premjera: 1993 metų balandžio 22 dieną Kauno filharmonijoje atliko Kauno styginių kvartetas

Post tenebras lux : kameriniam ansambliui, 2009, trukmė 7 min., 30 sek.
Premjera : 2009 m.festivalio „Iš arti“ koncerte Kauno filharmonijoje 2009 m. lapkričio 25 d. atliko ansamblis „Et arsis-Quartett“ (Velislava Taneva, smuikas, Ainis Kasperavičius, altas, Diego Fernandez, violončelė, Hristina Taneva, fortepijonas)

Post tenebras lux [Po tamsos šviesa], kurį interpretuoja tarptautinė jaunųjų atlikėjų komanda, „skyla“ į dvi kontrastingas dalis. Neskubančiai, pedaliniu-sonoriniu skambesiu grindžiamai muzikos tėkmei priešpastatomas pamažu „įsidegančios“ šviesos mirguliavimas“

Dainora Merčaitytė

Raudanti rudenio vyšnia : trijų dalių kūrinys kameriniam ansambliui (fleitai, dviems smuikams, violončelei ir fortepijonui), 1984, trukmė 15 min.
Dalys: Laukimas, Žydėjimas ir Rauda
Kūrinio impulsą davė Leonardo Gutausko poezija.
Premjera: 1986 metais birželio 3 dieną Kauno filharmonijos salėje atliko Kauno menininkų namų kamerinis ansamblis, vadovaujamas smuikininkės Rūtos Kavaliauskaitės (I. Dobilaitė, smuikas, D. Gedvilas, fleita, V. Kudirka, violončelė, S. Bazaras, fortepijonas)

Gyvenimas tikrai prasmingas būna tik tada, kai žmogus suvokia jį supančią gamtą ir savo egzistenciją kaip nedalomą harmoningą visumą. Kai visumos harmonija pažeidžiama, tada muzika, menas ir visa, kas atspindi žmogaus dvasios gelmes, nebetenka savo prasmės.

Regėjimas in Ly šviesus : fleitai, altui, klavesinui ir lūpinei armonikėlei in G, 2008 , trukmė 6 min. 10 sek.
Premjera: 2008 m. lapkričio 28 d. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje, ,  XIV  Pažaislio muzikos festivalyje Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 2009 metų birželio 27,spalio 18 dieną Klaipėdos koncertų salėje, lapkričio 26 dieną Kauno filharmonijoje, koncerte „(Ne) provincijos muzika“festivalio „Iš arti“programoje, 2011 metų rugsėjo 25 dieną Vilniaus Taikomosios dailės muziejuje koncerte „Rudens divertismentas“; 2017 m. vasario 19 d. Vilnaius Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, koncerte „Žiemos divertismentas” atliko ansamblis „Vilniaus arsenalas“(Sergejus Okruško,klavesinas, Rolandas Romoslauskas, altas, Laima Šulskutė, fleita, lūpinė armonikėlė)

„Šiame nedideliame , minimalistinės raiškos priemonėmis sukurtame muzikos spektaklyje, nėra konflikto – tai greičiau šiltas keturių artimų sielų bendravimas, nuspalvintas akvarelinėmis spalvomis.“

iš kompaktinės plokštelės įdėklo

Tai nedidelis kamerinis kūrinys keturiems „personažams”, parašytas ir užrašytas ne brūkšneliais, o natomis. Kurdama jį, buvau šviesesnė už save. Daugeliui kils natūralus klausimas: o kas gi tas „in Ly”? Galiu atsakyti, jog tai penktasis, nematomas „personažas”, esantis to, kas užrašyta, traukos lauke. Tai „Regėjimo” kontekstas arba maža paslaptis, gaubianti jo atsiradimo aplinkybes.”

Šermukšnėjančio vakaro kontrapunktai : fleitai, arfai ir violončelei, 2016.
Premjera: 2016 m. lapkričio 14 d. „Iš arti” festivalio koncerte „Kamerinės muzikos vitrina” Kauno filharmonijos mažojoje salėje atliko ansamblis „FaTrio” (Fausta Drulytė, fleita, Viktorija Smailytė, arfa ir Vytenis Pocius, violončelė

Subtili, spalvinga kompozicija, sukurianti itin pozityvią būseną. Klausantis kūrinio norėjosi gilaiu kvėpuoti, o ir dangus po koncerto atrodė kur kas gražesnis. Dar ilgai ausys gėrėjosi kūriniu, o gomurys skonėjosi žodžiu „šermukšnėjantis”.

Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Variacija liaudies dainos tema : styginių kvartetui, 1993
Skirta Jadvygos Čiurlionytės atminimui

Orkestrui

Kai paukščiai palieka namus : elegija altui ir simfoniniam orkestrui, 2007.
Premjera: 2007 m. lapkričio 17 d. festivalyje „Iš arti“ Kauno kultūros centro salėje. Atlikėjai: altininkas Ainis Kasperavičius, Kauno simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas

Koncertas : keturioms valtornoms ir styginių orkestrui, 2005, trukmė 14 min.
Premjera : šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti“ 2005 m. lapkričio 8 d. Kauno kultūros centro salėje. Atlikėjai : Kauno simfoninis orkestras (vad. Pavelas Bermanas), dirigentas Robertas Šervenikas ir Kauno valtornų kvartetas (Andrius Dirmauskas, Andrius Gervė, Egidijus Stanelis, Arvydas Generauskas)

Lėtai rudenėjančio sodo inkrustacija : orkestrui, 2015 Premjera: 2015 metų lapkričio 20 d. filharmonijos salėje, festivalio „Iš arti“ koncerte „Laiko tiltai” atliko Kauno miesto simfoninis orkestras,(vyr. dirigentas Konstantinas Orbelianas, vadovas Algimantas Treikauskas), dirigentas Robertas Šervenikas

Dalios Kairaitytės Lėtai rudenėjančio sodo inkrustacija sukurta nedidelės sudėties simfoniniam orkestrui, susitelkta į kamerinį orkestro skambesį. Kūrinio pavadinimas atliepia šiai kūrėjai artimas, iš gamtos peizažų ir emocinių jausenų kylančias inspiracijas.” 

Iš arti” festivalio programa

Pro memoria E-d-B-a tema : styginių orkestrui, 1994
Atminimo vakare „Eduardas Balsys ir jo mokiniai“ profesoriaus išugdytų 14 kompozitorių bendrai sukurtame opuse „Dedikacija Eduardui Balsiui“ 1995 metų sausio 12 dieną atliko Vilniaus kamerinis orkestras, vadovaujamas Donato Katkaus. 2014 m. lapkričio 15 d. festivalio „Iš arti” koncerte „Lietuva-Indija: akademinės ir world muzikos pliūpsnis” atliko VDU kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius

Simfonija : simfoniniam orkestrui, 1980, trukmė 35 min.

Tvanas : poetorija simfoniniam orkestrui
Premjera: 2011 metų lapkričio 4 dieną filharmonijos salėje, festivalio „Iš arti“ koncerte „SIMF…O!!! Lietuvių kompozitorių simfoninės premjeros“, skirtame M.K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms, atliko Nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Robertas Šervenikas

Solo instrumentams

E-G-D(Re)-A epitafija Eugenijai (Ragulskienei) : varpams
Atlikta festivalyje „Iš arti“ 2010 metų spalio mėn.

Impro-vizija : fortepijonui, 1999, trukmė 4 min. 30 sek.
2003 metais sausio 31 dieną Juozo Gruodžio konservatorijos salėje jubiliejiniame vakare, skirtame autorės 50 mečio jubiliejui, lapkričio 6 dieną Vilniaus rotušėje autoriniame vakare paskambino Birutė Vainiūnaitė. 2016 m. kovo 8 d. atlikta XXIII festivalio „Lietuviška gaida” koncerte VDU Muzikos akademijoje.

Monochromatinė sonata : smuikui, 1987, trukmė 12 min.
1989 metais sausio21 d. Lietuvos kompozitorių sąjungos X suvažiavimo koncerte, gruodžio 12 d. Vilniuje, gruodžio 22 d. Kaune koncerte iš ciklo „XX amžiaus muzika“atliko Ilona Klusaitė

Paukštis už lango : fleitai,1983, trukmė 4 min.

Vaikams

Gera gira : balsui ir fortepijonui / žodžiai Anzelmo Matučio, 2002, trukmė 2 min. 30 sek.

Iš vaikystės kiemo : pjesių ciklas mažajam pianistui, 2003, trukmė 15 min.
Dalys: Medinis arkliukas, Debesų peizažas, Rainos katytės sekmadienis, Vandens vabalų šokis, Baimės sena palėpė, Ilga lietaus dainelė, Vabalėlio laidotuvės, Miško takeliu

2013 m. spalio 16 d. Kauno menininkų namuose kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrybos vakare ir kompaktinės plokštelės „Regėjimai“ pristatyme atliko jaunieji pianistai Nojus Zajančkauskas ir Andrius Bieliauskas

Karvė : vaikų chorui / žodžiai Sigito Gedos, 1987, trukmė 1 min.

Kaštonai : balsui ir fortepijonui / žodžiai Voldemaro Kukulo, 1989, trukmė 1 min. 10 sek.

Katino galvojimas : vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Sigito Gedos, 1989, trukmė 3 min.

Keistas namas : vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Sigito Gedos, trukmė 2 min.

Ko varlytė išsigando? : vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Sigito Gedos, trukmė 2 min. 10 sek.

Kur gyvena laikas : pjesių ciklas fortepijonui (keturioms rankoms), 2006
Dalys: Saulės laikrodis, Smėlio laikrodis, Žadintuvas, Laikrodis su gegute, Senolio kišeninis, Bokšto laikrodis.

Lietus : balsui ir fortepijonui / žodžiai Sigito Gedos, 1989, trukmė 2 min. 10 sek.

Lopšinė žiogeliui : vaikų chorui ir fortepijonui / žodžiai Leonardo Gutausko, 1999, trukmė 3 min. 30 sek.

Naktis : balsui ir fortepijonui / žodžiai Zitos Gaižauskaitės, 1989, trukmė 1 min. 30 sek.
2013 m. lapkričio 12 dieną festivalio „Iš arti“ koncerte „Dviese“ atliko Rita Novikaitė, mecosopranas ir Halina Maria Kochan, fortepijonas, Austrija.

Oi, tu kregždute : balsui ir fortepijonui / žodžiai Leonardo Gutausko, 1989, trukmė 1 min.

Paršiukas be sparnų : balsui ir fortepijonui, 2002, trukmė 3 min.
2013 m. spalio 16 d. Kauno menininkų namuose kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrybos vakare atliko jaunasis dainininkas Dovydas Vasiliauskas, akompanavo Džiuljeta Sklėrienė.

Trys pjesės fortepijonui=Three piano pieces,2015

Turinys: Vakaro daina=Evening song; Kas čia eina=Who’s Walking?; Be krantų=Without the Banks

2016 m. kovo mėn atliktos festivalyje „Lietuviška gaida”

Upeliukas : vaikų chorui, 1987, trukmė 2 min. 15 sek.

Kita versija: vokaliniam ansambliui a cappella

Vanagėlio kelionė : vaikų chorui ir fortepijonui, 1998, trukmė 3 min.

Veidrodėlis : balsui ir fortepijonui / žodžiai Leonardo Gutausko, 1989, trukmė 1 min. 15 sek.

Vilko namas : balsui ir fortepijonui / žodžiai Violetos Palčinskaitės, 1999, trukmė 1 min.

Žilvičiukai : balsui ir fortepijonui / žodžiai Anzelmo Matučio, 2001, trukmė 2 min.
2013 m. spalio 16 d. Kauno menininkų namuose kompozitorės Dalios Kairaitytės kūrybos vakare atliko jaunasis dainininkas Dovydas Vasiliauskas, akompanavo Džiuljeta Sklėrienė.