Menininko meniu

Natų leidiniai

Autoriniai rinkiniai

Ave Maria : for voice and piano / red. A. Eitmanavičiūtė. – Kaunas, 2000. – 8 p.
KAVB  [G 62364]

Dvi dainos balsui ir fortepijonui = Zwei Lieder für Stimme und Klavier  – Kaunas [i.e. Vilnius] : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2010 . – 15 p. – Pratarmės tekstas vok. – Autorės dovana . – ISMN 979-0-59999-118-6
Kn. taip pat: Apie kompozitorę (vok.) / Romaldas Misiukevičius, p. 3
Turinyje:Nakties daina = Nachtslied / žodžiai Janinos Degutytės,P. 4; Tik raudonas vynas=Nur der dunkle Rotwein / žodžiai Dalios Kairaitytės, P. 9
KAVB (MZ G 10-16303 ,MZA 784.3-Ka-151) 

Gabijos dainynas : dainos vaikams / Dalia Kairaitytė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2021. – 40 p.. – ISMN 979-0-706227-22-1
KAVB [MZ 22-8467, MZA 784.67-Ka-151]

Iš vaikystės kiemo : pjesių ciklas mažajam pianistui = From the Yard of Childhood : piano cycle for little pianists. – Kaunas, 2005. – 27, [1] p. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISMN M 59999-065-3
Turinys: Medinis arkliukas = The hobbyhorse; Debesų peizažas = A cloud scene; Rainos katytės sekmadienis = Tabby cat’s sunday; Vandens vabalų
šokis = The water beetle dance; Baimės sena palėpė = The old loft of fear; Ilga lietaus dainelė = A long song of the rain; Vabalėlio laidotuvės=The little bug’s funeral; Miško takeliu = Along the forest path
KAVB [MZ 05-10221, MZA 786.2-Ka-151]

Kur gyvena laikas =Where the Time Lives : pjesių ciklas fortepijonui keturioms rankoms: Piano Pieces for Four Hands. – Kaunas , 2006. – 41 , [1] p.– Gretut. tekstas liet., angl. – ISMN M-59999-085-1
Turinys: Saulės laikrodis=The sundial; Smėlio laikrodis=The sandglass; Žadintuvas=The alarm clock; Laikrodis su gegute=The cuckoo clock; Senolio kišeninis=Grandad’s pocket watch; Bokšto laikrodis=The tower clock
KAVB [MZ G 06-14005, MZA 785.72-Ka-151]

Monochromatinė sonata = Monochromatic sonata : smuikui solo. – Kaunas : J. Petronio l-kla, 1998. – 8 p. – Skiriama smuikininkei Ilonai Klusaitei. – Gretut. tekstas liet., angl. –  ISMN M-706203-07-2. – J. Petronio l-kla JP 74
KAVB  [MZ G 61827]

Trys ciklai moterų chorui=Three cycles for women’s choir.- Kaunas : Naujasis lankas, 2008. – 95 p. – Dalios Kairaitytės kūrinių chorui r-klė: p. 95. – ISMN 979-0-706227-06-1
Turinys: Mažasis triptikas / žodžiai Justino Marcinkevičiaus ir Dalios Kairaitytės (Dalys: Rudens akimirka, Pūga, Pavasario naktis); Akimirkos / tekstas Antano A. Jonyno (Dalys: Ruduo, Lietus, Taip tylu, O kas dabar, Vakaras); Patarlių knyga / tekstas lietuvių liaudies (Dalys: Bėdos bėdos, Ant arklio jojo, Kurčias miškas, Aukštai šoka, Iki švento. Jono, Burna burna)
KAVB [MZ G 08-17835, MZA 784.1-Ka-151]

Pavieniai kūriniai, išspausdinti rinkiniuose ir periodikoje

Apakins smėlis vabzdį… : iš ciklo „Penki madrigalai“ / žodžiai Leonardo Gutausko // Naujoji lietuvių kompozitorių chorinė muzika. – 1999, P. 119-123
KAVB  [G 62059]

Tas pat:

Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius, 2009, T. 7, P. 56

KAVB [MZA 784.1-Li-192     MZ G 10-12727]

Dedikacija : mišriam chorui a cappella // Melodija. – Kn. 2,  (2005),  P. 55-65

KAVB  [G 06-8528]

Dedikacija : mišriam chorui ir sopranui solo // Lietuvių choro muzikos antologija. – Vilnius, 2011, T. 9, P. 92                                                                                                                                                            

KAVB [Arch 12-2095]

Impro-vizija = Impro-vision // Diapason. – [D.] 2,  2005,  P. 52
KAVB  [MZ G 05-10221, MZA 786.2-Di-23]

Kaštonai : „Nuo seno kaštono nukrito…“ / žodžiai Valdemaro Kukulo // Mes padainuosim. – Sąs.3,  1996,  P. 3-4
KAVB  [G 61388]

Kovo lietus / eilės J. Degutytės // Lašeliukai. – Vilnius : Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2009. – P. 35.
KAVB [MZ G 09/17280]

Lietus : balsui su fortepijonu / žodžiai Sigito Gedos // Mūsų mažiesiems. – [Rink.] 30,  (1989),  P. 30-33
KAVB  [G 58644]

Naktis : „Virš medžių pakilo rausva pilnatis…“ / žodžiai Zitos Gaižauskaitės // Mes padainuosim. – Sąs. 3,  (1996),  P. 4-5
 KAVB  [G 61388]

Oi tu kregždute / žodžiai Leonardo Gutausko // Dainų dainelė-92. – Vilnius, 1991, P. 49-51

Paršiukas be sparnų / eilės Sigito Gedos // Lašeliukai . – Vilnius : Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2009. – P. 12.
KAVB [MZ G 09/17280]

Trys pjesės fortepijonui // Lietuviška gaida : pjesės fortepijonui=The  Lithuanian sound . – Vilnius, 2015. – P. 32, 34, 37.
KAVB [MZ G 16-2594 MZA G 786.2-Li-173]

Tu many – kaip laukimas : Iš ciklo „Penki madrigalai“ / žodžiai Leonardo Gutausko // Naujoji lietuvių kompozitorių chorinė muzika. – Vilnius,1999, P. 110-118
KAVB  [G 62059]

Upeliukas : „Bėga bėga upeliukas…“ : Vokaliniam ansambliui a cappella] / žodžiai Jono Šiožinio // Ąžuoliukai. – [Kn.] 8,  (1988),  P. 22-26
KAVB  [G 57111]

Veidrodėlis : „Stovi gervė ežere…“ / žodžiai Leonardo Gutausko // Mes padainuosim. – Sąs. 2,  (1996),  P. 19-20
KAVB  [G 61294]

Žemei reikia taikos : daina moterų chorui su fortepijonu // žodžiai Alekso Dabulskio // Žemė bunda. – Vilnius, 1987, P. 17-27
KAVB  [G 55781]

Žilvičiukai / eilės Anzelmo Matučio // Lašeliukai . – Vilnius : Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla, 2009. – P. 16.
KAVB [MZ G 09/17280]