Menininko meniu

Diskografija

Autoriniai leidiniai

[Kūriniai / atlieka].: J. Malikonis, bosas (2-4), A. Vizgirda, fleita (1), L. Kiuškina, fort. (1), M. Diamandidi, čelesta (1), V. Korys, fort.(2-4), E. Gabnys, akordeonas (5), LTSR valst. filharmonijos simf. orkestro mušamųjų grupė, dirig. J. Domarakas. – [Москва], Мелодия, 1980. – 1 plokštelė (39 min., 54 sek.) : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm.. – Koment. liet. ir rus. ant voko. – Koment. aut. E. Ragulskienė. – Мелодия C10-13677, C10-13678,  C10-13677/4-1,  C10-13678/4-2
Turinys: Vaivos juosta : koncertas baladė fleitai, fort., čelestai ir mušamiesiems(15 min., 17 sek.); Trys sutartinės balsui ir fortepijonui : (Ti-ti-ti, ta-ta-to, Minagančio lylio, Kazilio) (03 min., 54 sek.); Neramus vėjas / žodžiai B. Mackevičiaus (Ruduo kvepia pavasariu, Kelias, kuriuo išėjau, Neramus vėjas) (07 min., 28 sek.); Prie kapo / žodžiai V. Montvilos (03 min., 09 sek.); Sonata akordeonui (Appassionato, Scherzo, Intermezzo, Presto) (10 min., 06 sek.).

KAVB [ Pc 20717]

Kūriniai iš rinkinių ir periodikos

Dūzgia bitutė / [atlieka] Ieva Žilionytė, kanklės. – (01 min., 22 sek.) // Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija. – [Kaunas] , 2008, Įr. 1.

KAVB [MZ CD 10-11885]

Fortepijoninis kvintetas Nr. 2 = Second piano quintet / [atlieka] Lina Krėpštaitė, fort. ; Kauno styginių kvartetas. – (14 min., 13 sek.) // L’Eau éblouissante. – Kaunas, 2007, Įr. 3.
Turinys: 1. Gimtinės šaltiniai = The springs of the homeland ; 2. Tolimi horizontai = Distant horizons ; 3. Gyvenime, palauk! = Hold on, life!

KAVB [MZ CD 08-6117]

Kalvelis :.liet. liaudies daina / harm. V. Švedas; atlieka berniukų choras „Ąžuoliukas“, dir. V. Miškinis, L. Barzinskaitė, fort.(01 min., 30 sek.) // 1985 metų respublikinė dainų šventė .– [Москва], 1985. – [Pl.] 1, [Įr. 5]
KAVB [Pc 24368]

Kermošava baronkėlė / žodžiai A.Mikutos / [atlieka] Ainiai,  lietuviškos muzikos ansamblis; solistai: Č. Nausėda, J. Janušaitis. – (4 min., 18 sek.) // Tėviškėlė Lietuva. – Kaunas : Pop centras, p2001. – Įr. 12

KAVB [CD 02-4936]

Kieno linai už upės (04 min., 32 sek.) / žodžiai liaudies ; [atlieka] Vilniaus V. Kapsuko universiteto nusipelnęs dainų ir šokių ansamblis ; meno vadovas ir vyr. dirigentas Vidas Aleksandravičius. – (04 min., 32 sek.) // Vilniaus V. Kapsuko universiteto nusipelnęs dainų ir šokių ansamblis. – [Москва], 1979, Įr. 12.

KAVB [Pc 19907]

Liepsnojantys medžiai / žodžiai Janinos Degutytės; [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir dirig. Petras Bingelis, Beata Andriuškevičienė, fort. – (03 min., 10 sek.) // Muzikiniai desertai. – Vilnius, 2009, Įr. 9

KAVB  [MZ CD 10-12292]

Pionierių traukinys // Muzikos metodinė medžiaga lietuvių mokyklų I, II, III klasėms. – [Москва, 1988], Pl. 2, Įr. 23
KAVB  [ Pc 19961]

Rožės prie IX forto : kantata chorui/ žodžiai Eduardo Mieželaičio, Bronius Macevičiaus, Vytautės Žilinskaitės ir liaudies ; [atlieka] choras „Vilnius“, vad. Antanas Juozėnas, dirig. Jūratė Klabytė ; Kristina . Beliavskaja, Genovaitė Ubavičienė, vokalas // Dainuoja LAD kamerinis choras. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2009, Įr. 1

Rožės prie IX forto : chorinės kantatos I-III dalys / žodžiai Eduardo Mieželaičio, Broniaus Macevičiaus // LAD kamerinio choro 15-metis. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007, CD 1, Įr. 5

Senis besmegenis / žodžiai Martyno Vainilaičio; [atlieka] B. Grincevičiūtė, sopranas, H. Znaidzilauskaitė, fort. – (54 sek.) // Šaltinėlis, elementoriaus „Šaltinėlis“ mokytojo knygos priedas. – Kaunas, [Vilnius], 2007, Įr. 17

KAVB [MZ CD 09-5520]

Šimtas vyturėlių : literatūrinis muzikinis montažas / eilėraščių ir tekstų aut. : K. Jakubėnas, K. Marukas, E. Mieželaitis, I. Sokas; dainų tekstų aut.: M. Vainilaitis, V. Giedra, P. Raščius, K. Kubilinskas, A. Kazanavičienė, A. Skinkys, E. Mieželaitis, Just. Marcinkevičius; [atlieka] : O. Knapkytė, N. Strazdūnaitė, R. Paliukaitytė, V. Taukinaitis, skaitovai, G. Apanavičiūtė, sopranas, G. Ručytė, fort., Kauno J. Naujalio vid. m-klos vaikų choras, vad. D. Vaitkutė, S. Jonkus, fort., A. Krenevičius, smuikas, L. Paulauskaitė, fort. – [Vilnius, 1972]. – 1 plokštelė (apie 52 min.)

KAVB [Pc 8455]

Trio sonata / [atlieka] Valentinas Gelgotas, fleita, Saulius Astrauskas, Giedrius Aušra, mušamieji. – (06 min., 55 sek.) // Kauno muzikos kūrėjai: tarp garso ir tylos. – [Kaunas] : VŠĮ IŠ ARTI : Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius, 2011. – Įr. 3