Menininko meniu

Straipsniai, pokalbiai

1959

L. Povilaičio koncertas / Ant. Belazaras, Vl. Švedas // Panevėžio tiesa. – 1959, vas. 28

1960

Budapešto laureatai Panevėžy : [apie Valst. styginių kvarteto koncertą]. – Iliustr. // Panevėžio tiesa. – 1960, saus. 20

1962

Muzikiniam akiračiui plėsti : [apie Liaudies kultūros universiteto muzikos fakultetą]. – Rubrika: Estetinio auklėjimo klausimai // Panevėžio tiesa. – 1962, lapkr. 3

1963

Jo dainas mes dainuojam : [apie Panevėžio kompozitorių Antaną Belazarą] // Panevėžio tiesa. – 1963, kovo 16

Skambios dienos : [apie Pirmąją simfoniją ir oratoriją „Žemei ir žmogui] // Panevėžio diena. – 1963, lapkr. 7

1964

Juozas Naujalis: (95 gimimo metinėms). – Portr. – Rubrika: Mūsų kalendorius // Panevėžio tiesa. – 1964, bal. 10

Rusų muzikos saulė: (125 Musorgskio gimimo metinėms) // Panevėžio tiesa. – 1964, kovo 21

1965

R. M. Glieras : (1875-1956) : [apie kompozitorių]. – Iliustr. – Rubrika: Mūsų kalendorius // Panevėžio tiesa. – 1965, saus. 12

Mintys po koncerto : [muzikinio švietimo problemos Panevėžyje].- Rubrika: Muzikologo pastabos // Panevėžio tiesa.  – 1965, vas. 14

Nuostabios akimirkos : [apie Lietuvos styginių kvarteto koncertą Panevėžyje] . – Rubrika: Koncertų salėse // Panevėžio tiesa. – 1965, rugs. 21

A. Račiūnas Panevėžyje : [apie kompozitoriaus susitikimą su miesto visuomene ir koncertą]. – Rubrika: Koncertų salėse // Panevėžio tiesa. – 1965, gruod. 24

Skandinavų tautų dainius: (Šimtosioms Jano Sibelijaus metinėms). – Rubrika: Mūsų kalendorius // Panevėžio tiesa. – 1965, gruod. 8

1966

Kamerinės muzikos vakaras : [apie Maskvos konservatorijos auklėtinių Aldonos ir Jurgio Dvarionų koncertą Panevėžyje] // Panevėžio tiesa. – 1966, rugs. 24

Mintys iš [Lietuvos kompozitorių V-ojo] suvažiavimo // Panevėžio tiesa. – 1966, lapkr. 27

Mūsų svečias – smuikininkas : [apie rusų smuikininko S. Snitkovskio koncertą]. – Iliustr. – Rubrika: Koncertų salėse // Panevėžio tiesa. – 1966, lapkr. 3

1967

Tarybinės muzikos pasididžiavimas : [apie kompozitorių Sergejų Prokofjevą]. – Rubrika: Mūsų kalendorius // Panevėžio tiesa. – 1967, bal. 23

1972

Įspūdžiai ir svajonės : [apie muzikos festivalį, įvykusį Leningrade] // Kauno tiesa. – 1972, geg. 24

Iš Rygos sugrįžus : [mintys po Latvijos kompozitorių VII suvžiavimo] // Kauno tiesa. – 1972, gruod. 9

Jaunųjų koncertas : [Juozo Gruodžio aukštesnijoje muzikos mokykloje] // Kauno tiesa. – 1972, vas. 12

1973

Dainuoja Kauno choras // Literatūra ir menas. – 1973, liep. 7, p. 11

Du atgarsiai : [apie Kauno valstybinį chorą] // Kauno tiesa. – 1973, geg. 12

1974

Lietuvių kūriniai Varšuvoje : [Nacionalinės filharmonijos salėje Varšuvoje lenkų muzikai atliko ir „Tris liaudies dainas“] // Kauno tiesa. – 1974, geg. 26. – Rubrika: Muzikinis gyvenimas.

1976

Suburiant jėgas : [apie Meno darbuotojų namų renginius] // Kauno tiesa. – 1976, spal. 10

1977

Svečiuose pas Baltarusijos kompozitorius // Kauno tiesa. – 1977, gruod. 24

Vaikų muzikos savaitė // Kauno tiesa. – 1977, vas. 26

1978

Pianisto rečitalis : [apie Rimvydo Kruopio koncertą] // Kauno tiesa. – 1978, liep. 9

Prieš akis – naujo sezono darbai :[apie Menininkų namų veiklą] // Kauno tiesa. – 1978, liep. 2

1980

Menininkus vienyjantys namai [apie Menininkų namus] // Kauno tiesa. – 1980, spal. 19

1982

„Ąžuolyno“ [pučiamųjų orkestro] koncertas // Kauno tiesa. – 1982, kovo 26

Menininkų svetainėje : [pokalbis apie Menininkų namų veiklą, / kalbėjosi] D. Kofmanaitė // Vakarinės naujienos. – 1982, gruod. 20

„Mūzų namai“: ir jubiliejus ir antrosios įkurtuvės : Kauno Menininkų namų direktoriaus pasakojimas / užrašė Kristina Radvilaitė // Kauno tiesa. – 1982, liep. 25

1984

Kūrybinis kelias – ieškojimų kelias : pokalbis / kalbėjosi Algimantas Kubiliūnas // Kauno tiesa. – 1984, birž. 9

1986

Atsakingi koncertai Maskvoje : [apie Kauno valstybinio choro gastroles ir kūrinį „Miško pasaka“] / Albinas Tamulaitis. – Rubrika: Muzikinis gyvenimas // Kauno tiesa. – 1986, birž. 7

Iš kauniečių partitūrų : [apie naujausius kūrinius pasakoja autoriai, tarp jų Vladas Švedas apie oratoriją „Requiem“] // Kauno tiesa. – 1986, geg. 31

Menas, suartinantis žmones : [Kauno kompozitorių pasisakymai Muzikos dienos proga / užrašė] Gražina Kirvelytė. – Aut. tarpe: Vladas Švedas. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, spal. 3

1988

Mes ir muzika : [Lietuvos muzikų draugijos steigiamojoje konferencijoje Vladas Švedas pasakė kalbą] / Rūta Kanopkaitė // Kauno tiesa. – 1988, kovo 23, p. 3

1990

Čekoslovakijos kompozitoriaus ir politiko [Lukašo Matoušeko] autorinis koncertas // Kauno diena. – 1990, vas. 12, p. 5

1993

Dainuoja Amerikos studentai : [apie kamerinį chorą „Bridževater“]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1993, kovo , p. 9 ; Kauno diena. – 1993, kovo 12, priedas „Kultūra“, p. 10

*Mes viską galim, jeigu reikia, arba tiesa vaikšto labai tyliai / Rasa Jakutavičiūtė. – Iliustr. // Kauno diena. – 1993, birž. 30, p. 11

1995

Šiuolaikinės muzikos festivalis „Nova musica-95“: [Kaunas] // Kauno diena. – 1995, rugs. 29, p. 14

1996

Žemė, tėviškė, gimtieji namai – nepaprasti dalykai : [apie kraštiečių klubo klubo įkūrimą, su pasisakymu] / Ramutė Šimukauskaitė. – Iliustr. // Gyvenimas (Prienų raj.) – 1999, spal. 23

Prisiminsime : [apie koncertų ciklą „Pro memoria“] // Kauno diena. – 1996, gruod. 20, p. 8

K. V. Banaičio [opera] „Jūratė ir Kastytis“ Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje // Muzikos barai. – 1996, Nr. 9, p. 10

1999

Žemė, tėviškė, gimtieji namai – nepaprasti dalykai : [apie Balbieriškio kraštiečių susitikimą, su pasisakymu] / Ramutė Šimukauskaitė. – Iliustr. // Gyvenimas (Prienų raj.). – 1999, spal. 23

2000

Prie vilties ir svajonių slenksčio // Esu toks, koks esu : pokalbiai apie kūrybą, istoriją ir save / Laimonas Inis. – Kaunas, 2000, p. 347-348

Pagerbė M. K. Čiurlionį : [apie choro dirigentės R. Meilutienės surengtą kompozitoriaus kūrinių koncertą Kaune] // Kauno diena.– 2000, lapkr. 9, p. 11

2007

Ir vaizduotės peteliškė, ir griežta matematika: kompozitorius Vladas Švedas kritikų tituluojamas šiuolaikinės moderistinės lietuvių muzikos klasiku, ką tik užbaigė simfoniją „Kaunas“ : [su pasisakymu] / Rūta Kanopkaitė. – Iliustr. // Kauno diena, 2007, rugp. 31, priedas „Menas“, p. 9,11

Simfonija po simfonijos : [įvyko Vlado Švedo kūrinių autorinė perklausa] // Kauno diena. – 2007, vas. 17, priedas „Santaka“, p. 15

2008

Lietuvos kompozitorių sąjunga: Kaune naikinamas garsių šalies muzikų atminimas / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // kamane.lt [Interaktyvus] 2008-12-29 [žiūrėta: 2011 m. rugs. 21 d.] Prieiga per internetą.

2009

Dzūkiškas godas išliejęs simfonijų garsais : [su pasisakymu] / Aldona Jankauskienė. – Iliustr.: portr. // Dainava : dzūkų kultūros žurnalas. – 2009, Nr. 2(18), p. P. 60-62

Instrumentas – sielovadai ir kultūrai : [su pasisakymu apie Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčios vargonus ir apie užsakymą  parašyti koncertą vargonams ir styginių orkestrui] / Vereta Rupeikaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – 2009, vas. 11, priedas „Miestas“,p. 4

2011

Kauno filharmonijoje – kompozitoriaus Vlado Švedo jubiliejus : [su pasisakymu] // Jurgita Kibildienė // Varėnos rajono savivaldybė [interaktyvus], 2009-04-27 [žiūrėta: 2011 m. rugs. 27 d.] Prieiga per internetą.

Kompozitorius Vladas Švedas apie Kauno valstybinį chorą : [pokalbis / kalbėjosi] Rimantas Klivečka // Bernardinai.lt [interaktyvus] 2009-10-16 [žiūrėta 2011 m. rugs. 19 d. ] Prieiga per internetą.

Apie XIII simfoniją „In memoriam Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui“

Kompozitoriaus Vlado Švedo premjera – dovana M. K. Čiurlioniui  / Vaida Milkova . – Portr. // Kauno diena.lt [interaktyvus]. 2011-09-23 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 8 d.] Prieiga per internetą.

Paminklas Čiurlionio krikštui atminti  / Salomėja Pranaitienė // Kl.lt [interaktyvus]. – 2011-09-18 [žiūrėta 2011, rugsėjo 23 d.] Prieiga per internetą.
Kauno diena.lt [interaktyvus] 2011-09-18 [žiūrėta 2011 m. lapkičio 8 d] . Prieiga per internetą.