Menininko meniu

Natų leidiniai

Autoriniai leidiniai

Augin tėvas : lietuvių liaudies daina „Armonikos“ ansambliui : „Augin tėvas du sūneliu…“. – [Vilnius : s.l. 1980]. – 4 lap. – Išsp. dauginimo prietaisu

Barock-Suite : für Akkordeon solo.Kamen : Karthause-Schmülling, 1995. – 10 p. –(Konzertantes Akkordeon)
Turinys: Präludium; Allemande; Sarabande; Tokkata; Fuge; Postliudium

Du ežiai : „Puku-puku – du ežiai…“ : [balsui, pritariant fortepijonu] / žodžiai Martyno Vainilaičio. –  Vilnius, 1975. – 3 lap. – Išsp. dauginimo prietaisu.

Juokų maišelis : „Nešė meškinas pro šalį…“ : [balsui, pritariant fortepijonu] / žodžiai Martyno Vainilaičio. – Vilnius : [s.l.], 1975. – 3 lap.- Išsp. dauginimo prietaisu

Kūriniai chorams. – Vilnius : Vaga, 1987. – 158, [1] p.
Turinyje: „Rožės prie IX forto“; „Trys mergelės“; „Miško pasaka“

Punctum contra punctum : imitacijos, kanonai, invencijos ir fugos fortepijonui : (jauniesiems pianistams). – Vilnius : Lietuvos muzikų draugija, 1995. – 62 p.
Išdykėlė : kanonas (miksolydinė); Pas motinėlę : kanonas (dorinė); Lenktynės : kanonas ; Dainelė : kanonas; Su šokdyne : kanonas (lydinė)
Kalėdų senelis : invencija in F ; Kažkas? : kanoninė invencija (chromatinė) ; Juokdarys : invencija in G;  Sekundas : invencija in F; Tai pašoksim šokimėlį : invencija in G;
Kanonas : (dorinė); Vienas bėga, kitas vejas : (joninis kanonas);
Kontrastinė polifonija : (mažoras-minoras); Dainelė : kontrapunktas (pentatoninė);
Pokalbis : imitacija (eolinė); Aidas : imitacija (joninė) ; Ratelis : imitacija (joninė); Lėlytė verkia : imitacija (dorinė); Klausimas ir atsakymas : (dorinė);
Politonalinė : imitacija ir kontrapunktas (lydinė) ; Vai žydėk, balta obelėle : (eolinė); Nykštukų eisena : (imitacija); Punctum contra punctum : (fryginė);
Preliudas ir fuga;
Šokis : invencija in F ; Pas motinėlę : kanoninė invencija in e (dorinė); Ratelis : invencija in A ; Daina : invencija in G ; Eisena : invencija in C;
Veidrodinė imitacija : (miksolydinė); Vijo vijo, nepavijo : (dorinė imitacija) ; Duetas : (imitacija (joninė) ; Pastoralė : (joninė) ; Sekundas : (fryginė);
Vizija : invencija in G (joninė); Leliumai : kanoninė invencija in G (eolinė); Capriccio : invencija in G (joninė); Sarabanda : G. F. Hendelį prisiminus;
Aidas : kanonas ; Ar nebuvai miške? : kanonas (duodecimos) ; Buvo buvo, kaip nebuvo : kanonas (lydinė) ; Sigutė : kanonas : (pentatonika)
KAVB [MZ G 61085; MZA 786.2-Šv-18]

Rožės prie IX forto [Brailio raštas] : mišriam chorui. – Vilnius: LAD leidykla, 1983. – 1 dėžė

Rugiapjūtė : „Bėki bėki, bareli, galan lauko“: [ansambliui a capella]. – Trinku, trinku tilteliai. „Trinku, trinku tilteliai, laduto“. [Solo. – Vilnius, 1974] – 1 lap. –Išsp. dauginimo prietaisu

Sonata Nr. 1 : akordeonui / redaktorius Albertas Baika – Vilnius : Vaga, 1976. – 28, [1] p.
KAVB [MZ G 40248; MZA 786.8-Šv-18]

Tokkata und Fuge : für Akkordeon solo.Kamen : Karthause-Schmülling, 1995. – 9 p. –(Konzertantes Akkordeon)

Kūriniai iš rinkinių ir periodikos

Ant ežero kranto : „Iš laivo klastingo, iš debesio juodo…“/ žodžiai Alekso Dabulskio // Jaunimo gretos, 1969, nr. 7, virš. p. 3
KAVB [ PS Ž-Ja-786]

Baravykas : O kad vyko, tai pavyko…“ : [vienbalsė daina su fortepijonu] / žodžiai Kazio Jakubėno // Mūsų mažiesiems. –– [Rink.] 11, (1971), P. 22
KAVB [MZ G 34466; MZA 784.67-Mu-152]

Baroko siuita // Jaunojo akordeonisto biblioteka. – [Kn.] 5, (1980), P. 28
Turinys: Preliudas; Alemanda; Sarabanda; Tokata; Fuga; Postliudas.
KAVB [MZ G 45701; MZA 786.8-Ja-754]

Brangi kaip vėliava / žodžiai Broniaus Mackevičiaus : [dviems solistėms ir chorui] // Dainava : dzūkų kultūros žurnalas. – P. 63-66
KAVB [PS-Ž-D-111]

Buvo buvo, kaip nebuvo // Išlėkė gegulė iš dvaro – Kaunas, 2006. – P. 55

Cha-cha-cha. „Vaikštinėjo vienas Cha…“ : balsui, pritariant fortepijonu / žodžiai Martyno Vainilaičio. – [Vilnius, 1975]. – 3 lap. – Išsp. dauginimo prietaisu .
Tas pat : Genys, 1975, nr. 7, virš. p. 3
KAVB [MZ G 44878; MZA 784.67-Mu-152]

Dėkojimas gegužiui : „Ačiū tau, Geguži…“ : dvibalsė daina be pritarimo / žodžiai Aldonos Puišytės // Mūsų mažiesiems. – [Rink.] 20, (1980), P. 66
KAVB [MZ G 44878; MZA 784.67-Mu-152]

Du ožiukai : „Susirgo ožiukai – abudu broliukai“: vienbalsė daina / žodžiai Prano Raščiaus // Tėviškėle, tu šviesi. – Vilnius,1968. – T. 3, P. 20
KAVB [MZ G 29433; MZA 784.67-Te-155]

Dundulis dunda : „Dirvos bunda, pievos bunda…“[vaikų chorui a capella] / žodžiai Martyno Vainilaičio // Riedėkit, gintarėliai. – Vilnius, 1974. – P. 48
KAVB [MZ G 38306]

Dūzgia bitelė // Kanklių godos. – Kaunas, 2000. – P. 4
KAVB [MZ G 62480; MZA 787.8/.9-Ka-325]

Gimtinei pašaukus : [daina mišriam chorui] / žodžiai Broniaus Mackevičiaus. – Su aut. dedikacija // Pirmasis Dzūkijos kultūros kongresas : Alytus, 1995.birž..15-17. –Alytus, 1995. – P. 7-8
KAVB  [B 15554]

Giria / žodžiai Broniaus Mackevičiaus // Vokaliniai ansambliai jaunimui. – Vilnius, 1975. – P. 34
KAVB [MZ G 39906; MZA 784.1-Vo-67]

Inkilėlis : „Šen, šnekuti juodgūžuti…“ : [dvibalsė daina vaikams, pritariant fortepijonui] / žodžiai Vinco Giedros // Mūsų mažiesiems. – [Rink.] 20, (1980), P. 67
KAVB [ MZ G 44878; MZA 784.67-Mu-152]

Invencija // Lietuvių tarybinių kompozitorių fortepijoninės pjesės vaikams. – Kaunas, 1982. – P. 22
KAVB [ MZ G 48318; MZA 786.2-Li-223]

Invencija Nr. 1; Invencija Nr. 2 ; Invencija Nr. 3 // Jaunojo akordeonisto biblioteka – [Kn.] 2, (1977), P. 17
KAVB [ MZ G 42267; MZA 786.8-Ja-754]

Juokų maišelis. „Nešė meškinas pro šalį…“ : [balsui, pritariant fortepijonu] / žodžiai Martyno Vainilaičio // Dainų dainelė. – Vilnius, 1981. – P. 26.
KAVB [ MZ G 47478; MZA 784.67-Da-122]

tas pat: Mūsų mažiesiems. – [Rink.] 28, (1987), P. 66
KAVB [MZ G 55454; MZA 784.67-Mu-152]

tas pat : Genys, 1975, nr. 8, p.16
KAVB [ PS-Ž-Ge-237]

tas pat: Dainavau aš dainelę. – Šiauliai, 1995. – D. 2, P. 44
KAVB [MZ G 61111; MZA 784.4-Da-111]

Kanonas // Jaunojo akordeonisto biblioteka. – [Kn.] 2, (1977), P. 23
KAVB [ MZ G 42267; MZA 786.8-Ja-754]

Karnavalas : „Prie eglutės šoko lapė…“ / žodžiai Martyno Vainilaičio // Genys. – 1986, nr. 12, p. 14
KAVB [PS-Ž-Ge-237 ]

Kieno linai : „Kieno linai už upės…“ : [chorui a capella] // Arė bernelis / Algimantas Bražinskas. – Vilnius, 1975. – (Išsp. dauginimo prietaisu). – P. 3.Lakštutė : „Sidabrinę rasą…“ : balsui su fortepijonu / žodžiai Martyno Vainilaičio // Genys. – 1975, nr. 5, p. 18
KAVB[PS-Ž-Ge-237]

Mažas malūnėlis // Išlėkė gegulė iš dvaro : kūriniai kanklėms – Kaunas, 2006. – P. 13

Mes nulipdėm sniego senį : [sniego senį – besmegenį…] : balsui su fortepijonu / žodžiai Martyno Vainilaičio // Genys. – 1975, nr. 1, virš. p. 4
KAVB [ PS-Ž-Ge-237]

Motulė žemė : „Vargeliams mano paklojo žemė…“/ žodžiai Broniaus Mackevičiaus // Vokaliniai ansambliai jaunimui. – Vilnius, 1975. – P. 31
KAVB [ MZ G 39906; MZA 784.1-Vo-67]

Motulės daina : „Žiedai liepelę prie kelio lenkia…“ / žodžiai Broniaus Mackevičiaus // Dainavos aidai. – Vilnius, 1981. – P. 66
KAVB [MZ G 47298; MZA 784.4-Da-111]

Neramus vėjas / Broniaus Mackevičiaus žodžiai // Jums kalbu! – Vilnius, 1987. – P. 29
Turinys: 1.Ruduo kvepia pavasariu; 2. Kelias, kuriuo išėjau; 3. Neramus vėjas
KAVB [MZ G 55133; MZA 784.3-Pa-154]

Neša upė lyteles , [lyteles] / žodžiai Martyno Vainilaičio // Tėviškėle, tu šviesi. – Vilnius, 1968. – T. 3, P. 66
KAVB [ MZ G 29433; MZA 784.67-Te-155]

Pavasariška / aranž. A. Prūsevičiaus; žodžiai A. Kazanavičienės  // Dainos su skudučių pritarimu. – Vilnius, 1956. – P. 24
KAVB [MZ G 18402; MZA 788.7-Da-119]

Prie kapo : „Myliu aš jus, kovos draugai…“ / žodžiai Vytauto Montvilos // Mano Tėvynė. – Vilnius, 1985 – P. 55
KAVB [ MZ G 53564; MZA 784.3-Bu-71]

Rasos lašeliai // Kanklių godos.– Kaunas, 2000. – P. 6
KAVB [MZ G 62480; MZA 787.8/.9-Ka-325]

Rožės prie IX forto : „Ne, ne rožės čia, o kruvinos akys…“ / Žodžiai [Eduardo Mieželaičio, Broniaus Macevičiaus], Vytautės Žilinskaitės [ir liaudies] // Draugystės žvaigždės. – Kaunas, 1985. – P. 15
KAVB [MZ G 53440]

Rožės prie IX forto : finalas / žodžiai Vytautės Žilinskaitės // Lietuvos choro muzikos antologija. – Vilnius, 2010. – T.6, – P. 214
KAVB [MZ G 14-5424, MZA G 784.1-Li-191]

Rožės prie IX forto= Розы у IX фортa / žodžiai [Eduardo Mieželaičio, Broniaus Mackevičiaus], Vytautės Žilinskaitės [ir liaudies]: // Lietuvių chorinės literatūros chrestomatija. –Vilnius, 1980. – [Kn.] 4, P. 317
KAVB [MZ G 45195]

Sigutė // Lietuvių tarybinių kompozitorių fortepijoninės pjesės vaikams. – Kaunas, 1982. – P. 21
KAVB [MZ G 48318- MZA 786.2-Li-223]

Sonata nr. 2 // Jaunojo akordeonisto biblioteka. – [Kn.] 2, (1977), P. 7
KAVB [MZ G 42267; MZA 786.8-Ja-754]

Sonatina „Pavasario ilgesys“ // Kūriniai kanklėms. – Vilnius, 1991. – P. 166
KAVB [MZ G 59925; MZA 787.8/.9-Ku-278]

Su draugystės daina : „Nuo Baltijos jūros krantų gintarinių…“: mišriam chorui / žodžiai Petro Gaulės // Draugystės vėliavos. – Vilnius, 1984. – P. 32
KAVB [MZ G 51936]

Tarp žiedų : vienbalsė daina vaikams / žodžiai Vytauto Barausko // Tėviškėle, tu šviesi. – Vilnius, 1968. – T. 3, P. 59
KAVB [MZ G 29433; MZA 784.67-Te-155]

Tokata ir fuga // Akordeonisto biblioteka. – [Kn.] 8, (1985), P. 31
KAVB [MZ G 53991; MZA 786.2-Ja-754]

Trys pjesės trimitui (klarnetui) ir fortepijonui // Pjesės pučiamiesiems. – Kaunas, 1982. – P. 3
Turinys: Maršas; Lopšinė; Sutartinė
KAVB [MZ G 49030]

Tu mano lyguma žalia : moterų chorui su fortepijonu / žodžiai Elenos Mezginaitės // Kalba Vilnius. – 1969, nr. 51, p. 13
KAVB [PS-L-Ka-176]

Variacijos fortepijonui // Jaunojo pianisto biblioteka. . – [Sąs.] 7, (1978), P. 2
KAVB [MZ G 43338; MZA 786.2-Ja-754]

Vienatvė = Loneliness. – Gretut. antr. liet., angl. // Monologues. – Vilnius : Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2008. – P. 27.
KAVB [MZ G 10-12688]

Žemės Lietuva : [moterų chorui] // Marcelijaus Martinaičio žodžiai // Muzikos barai. – 1994, nr. 9, p. 5
KAVB [MZp 7-Mu-186]

Вариации на тему литовской народной песни „Чтоже молодец задумал“: для баяна // Музыка народов СССР. – Bып. 3, (1987), C. 27
KAVB [MZ G 55675]